Izvedbeni studijski program za VIII generaciju studenata

II. Godina

III. semestar

Svaki student pod vodstvom mentora (studijskog savjetnika) započinje znanstvena istraživanja na temelju kojih će izraditi znanstveni rad. U konačnici ta istraživanja mogu, ali i ne moraju biti dio doktorske disertacije. Na temelju izrađenog znanstvenog rada bodovi se ostvaruju po primitku obavijesti o tiskanju rada ili kada je rad objavljen u časopisu. Student treba ostvariti 30 ECTS na temelju publikacija pod rednim brojem 1., 2. i 3. Student koji je prethodno završio poslijediplomski studij i stekao stupanj magistra znanosti ostvaruje 30 ECTS-a.

 

IV. semestar

Tijekom IV. semestra student aktivno sudjeluje u različitim izvannastavnim aktivnostima (opisane u tablici) i uz objavljivanje rezultata ostvaruje određen broj ECTS (minimalno 30 ECTS bodova). Bodove ostvarene u izvannastavnim aktivnostima predlaže mentor (studijski savjetnik) uz suglasnost voditelja studija, a potvrđuje ih Vijeće poslijediplomskog studija.

 

Bodovanje znanstvenih radova:

 

Publikacija

Bodovi

1.

Originalni znanstveni rad u časopisu zastupljenom u bazama WoS (Web of Science), Scopus i Medline (Q1, Q2, Q3)

30

2.

Originalni znanstveni rad u časopisu zastupljenom u bazama WoS, Scopus i Medline (Q4)

20

3.

Originalni znanstveni rad citiran u drugim bazama podataka

10

4.

Poglavlje u knjizi

15

5.

Kongresno priopćenje u časopisu s međunarodnom recenzijom

10

6.

Kongresno priopćenje u zborniku ili usmena prezentacija na međunarodnom skupu

10

7.

Kongresni sažetak u zborniku radova

5

 

Izvannastavne aktivnosti:

Aktivnost

Bodovi

Održano pozvano predavanje (npr. u strukovnom društvu)

maks. 5

Stručne ekskurzije

maks. 5

Okrugli stol - organizacija

maks. 5

Sudjelovanje na domaćem ili međunarodnom skupu bez priopćenja

2

Studijski boravak u laboratoriju (do 1 mjesec)

maks. 10

Studijski boravak u laboratoriju (do 2 mjeseca)

maks. 20

III. Godina


V. semestar

Tijekom V. semestra student aktivno sudjeluje u različitim izvannastavnim aktivnostima i uz objavljivanje rezultata ostvaruje određen broj ECTS (minimalno 30 ECTS bodova). Bodove ostvarene u izvannastavnim aktivnostima predlaže studijski savjetnik uz suglasnost voditelja studija, a potvrđuje ih Vijeće poslijediplomskog studija.Također, tijekom V. semestra student treba pripremiti prijavu teme doktorata (ukoliko istu nije ranije prijavio). Prijava teme doktorske disertacije nosi 10 ECTS-a.

VI. semestar

Izrada disertacije i obrana donosi 30 ECTS-a.

  1. Student mora izraditi doktorsku disertaciju koja treba biti jezično, stilski i tehnički korektno oblikovan i usklađena sa suvremenim postupcima i tehnologijom izrade znanstvenih radova;
  2. Student ne mora posebno pisati doktorsku disertaciju ukoliko je napisao 3 znanstvena rada u časopisima koji su zastupljeni u CC bazi od kojih je barem jedan iznad prosječnog faktora značajnosti (Q1 ili Q2), odnosno dva znanstvena rada zastupljena u CC bazi s iznad prosječnim faktorom značajnosti (Q1 ili Q2) ili jedan rad u časopisu zastupljenom u CC bazi koji pripada u 10% najbolje rangiranih u Q1 skupini prema ISI web of knowledge. Radovi trebaju biti povezani u cjelinu prema pravilima koje je propisalo Vijeće poslijediplomskog studija:
    • A. 3 znanstvena rada (full paper) u časopisima koji su zastupljeni u CC bazi od kojih je barem jedan iznad prosječnog faktora značajnosti (Q1 ili Q2), odnosno dva znanstvena rada zastupljena u CC bazi s iznad prosječnim faktorom značajnosti (Q1 ili Q2) ili iznimno jedan rad u časopisu zastupljenom u CC bazi koji pripada u 10% najbolje rangiranih u Q1 skupini prema bazi WoSCC (web of science core selection). Radovi trebaju biti povezani u cjelinu prema pravilima koje je propisalo Vijeće poslijediplomskog studija;
    • B. 3 znanstvena rada (original scientific paper, full paper) u časopisima koji su zastupljeni u WoSCC bazi (Q1, Q2, Q3) od kojih je barem jedan iznad prosječnog faktora značajnosti (Q1 ili Q2), odnosno dva znanstvena rada zastupljena u WoSCC bazi s iznad prosječnim faktorom značajnosti (Q1 ili Q2) ili iznimno jedan rad u časopisu zastupljenom u WoSCC bazi koji pripada u 10% najbolje rangiranih u Q1 skupini. Radovi trebaju biti povezani u cjelinu prema pravilima koje je propisalo Vijeće poslijediplomskog studija;
  3. Student mora biti glavni autor na svim radovima i imati najmanje 70% doprinosa u svakom pojedinom radu.

Sukladno gore navedenom student mora braniti doktorsku disertaciju pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije.