Molimo studente poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti da nakon završenih predavanja popune anketu
Anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

Opći podaci o poslijediplomskom studiju

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti izvodi u suradnji Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu i Sveučilište u Dubrovniku. Temeljem Ugovora o zajedničkom poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti od 13. travnja 2006. godine studij je ustrojen u akademskoj 2005./2006. godini.
Dopusnica za izvođenje studija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dobivena je 20. prosinca 2007. godine. Aneks ugovora o zajedničkom poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti od 13. travnja 2018. između Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku temelj je za daljnje zajedničko uspješno izvođenje studija.

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti traje tri godine odnosno šest semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti.

Interdisciplinarnost je temeljna značajka poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti koji funkcionalno integrira:

 • područje biotehničkih znanosti - polje prehrambena tehnologija, polje poljoprivreda
 • područje biomedicine i zdravstva - polje temeljne medicinske znanosti,
 • područje prirodnih znanosti - polje biologija, polje kemija

Studijski program poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti sadrži

 • obvezne predmete
 • metodološke izborne predmete
 • izborne predmete u različitim modulima:
  • znanost o materijalima i nove tehnologije
  • bioinformatika
  • biologija
  • biologija mora
  • biologija biljaka
  • biomedicina

Poslijediplomski studij traje tri godine odnosno šest semestara: obvezni i metodološki izborni predmeti slušaju se u I. semestru, izborni predmeti u modulima slušaju se u II. semestru, a u ostalim semestrima student je posvećen izradi doktorske disertacije.

Troškovi poslijediplomskog studija

Ukupna školarina u skladu sa studijskim programom poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija iznosi 46.600,00 kuna (7.500,00 kn po semestru, a šesti semestar koji se odnosi na izradu i obranu doktorske disertacije iznosi 9.100,00 kn);

Uvjeti upisa na studij

 1. Studij mogu upisati polaznici sa završenim dodiplomskim ili diplomskim sveučilišnim studijem kako slijedi:
  • iz područja biotehničkih, biomedicinskih i prirodnih znanosti (biologije, kemije, fizike, prehrambene tehnologije, kemijskog inženjerstva, biotehnologije, humane i veterinarske medicine, stomatologije, farmacije poljoprivrede i šumarstva);
  • ostalih dodiplomskih ili diplomskih sveučilišnih studija uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje Vijeće poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija.
 2. Studij mogu upisati pristupnici koji su magistrirali na odgovarajućem poslijediplomskom studiju. Broj priznatih ECTS bodova za upis u određeni semestar odobrava Vijeće poslijediplomskog studija ovisno o priloženim kvalifikacijama (akademski stupanj magistra znanosti, broj objavljenih radova, sudjelovanje na skupovima i sl.).
 3. Studij mogu upisati osobe čija je prosječna ocjena na dodiplomskom ili diplomskom sveučilišnom studiju bila najmanje 3,5. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija ocjena je ispod 3,5 pod uvjetom da imaju preporuku dva ugledna znanstvenika ili sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali.
 4. Poznavanje jednog svjetskog jezika

 

Detaljnije informacije o studiju mogu se dobiti u Tajništvu poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Cara Hadrijana 8/A (Zgrada 3 Sveučilišnog Kampusa), na telefon 031/399-902 ili 031/399-906 ili na web stranici http:/www.unios.hr/molekularna.