Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Namjensko financiranje znanosti

2013. godina

Društveno humanističke znanosti

  STEM   DH   Umjetničko
područje

  Znanstvenici   Znanstvenici   Znanstvenici

  Obrazac   Obrazac   Obrazac

1.1 Radovi WoS (po godinama 2009.-2013. navedeni su radovi (Article, Notes) objavljeni u časopisima citiranim u bazi Web of Science, ponder 0,12)                                                        

1.2 Radovi SCOPUS (po godinama 2009.-2013. navedeni su radovi (Article, Notes) objavljeni u časopisima citiranim u bazi SCOPUS, a koji nisu uključeni u bazu Web of Science, ponder 0,1)            

1.3 Radovi ostali (po godinama 2009.-2013. navedeni su radovi koji nisu uključeni u prethodnim kategorijama, a vrednuju se prilikom izbora u znanstvena zvanja, ponder 0,08)                              

1.4.1 Autorske knjige - nacionalna (po godinama 2009.-2013. navedene su znanstvene autorske knjige koje donose rezultate istraživanja i spoznaja važnih za nacionalnu i/ili međunarodnu razinu, ponder 0,06)

1.4.2 Autorske knjige - međunarodna (po godinama 2009.-2013. navedene su znanstvene autorske knjige objavljene kod vodećih međunarodnih nakladnika te na nekom od vodećih svjetskih jezika, ponder 0,08)

1.4.3. Urednicke knjige (po godinama 2009.-2013. navedene su znanstvene uredničke knjige, ponder 0,03)                                                                                                                

1.4.4. Stručne knjige (po godinama 2009.-2013. navedene su stručne knjige (rječnici, gramatike, udžbenici itd.), ponder 0,03)                                                                                    

1.5.1 Citiranost WoS po godinama 2009.-2013. naveden je broj citata radova objavljenih u časopisima indeksiranih u bazi Web of Science. Upisuje se broj citata u pojedinoj godini za radove koji su nastali na ustanovi, bez obzira na godinu kada je citirani rad objavljen, ponder 0,06)

1.5.2 Citiranost SCOPUS (po godinama 2009.-2013. naveden je broj citata radova indeksiranih u bazi Scopus bez samocitiranosti. Ne upisuje se citiranost radova objavljenih u časopisima već navedenima u bazi Web of Science, ponder 0,04)

2.1 Nacionalni projekti (po godinama 2009.-2013. Navedeni su nacionalni znanstveni kompetitivni projekti koje je ustanova sklopila u pojedinoj godini, a broje se projekti u okviru Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Fonda Jedinstvo uz pomoć znanja (UKF), ponder 0,05)

2.2 Vrijednosti (po godinama 2009.-2013. navedeni su podaci o vrijednosti nacionalnih projekata. Uzima se vrijednost od svakog pojedinog ugovorenog projekta dodijeljenog ustanovi i to samo u godini u kojoj je sklopljen ugovor o projektu, ponder 0,03)

2.3 Međunarodni projekti (po godinama 2009.-2013. Navedeni su međunarodni znanstveni projekti ugovoreni u pojedinoj godini, a broje se projekti: FP6, FP7,ESF, Obzor 2020. te ostali projekti za koje sveučilišta jamče znanstveni značaj i svrhu, ponder 0,07)

2.4 Vrijednosti (po godinama 2009.-2013. navedeni su podaci o vrijednosti međunarodnih projekata. Uzima se vrijednost od svakog pojedinog ugovorenog projekta dodijeljenog ustanovi i to samo u godini u kojoj je sklopljen ugovor o projektu, ponder 0,05)

2.5 Ulazna mobilnost (po godinama 2009.-2013. naveden je broj ulazne mobilnosti znanstvenika, osoba zaposlenih na suradničkim radnim mjestima) i stručnim radnim mjestima u znanosti te osoba izabranih u nastavno zvanje koja je trajala duže od mjesec dana, ponder 0,025)

2.6 Izlazna mobilnost (po godinama 2009.-2013. naveden je broj izlazne mobilnosti znanstvenika, osoba zaposlenih na suradničkim radnim mjestima) i stručnim radnim mjestima u znanosti te osoba izabranih u nastavno zvanje koja je trajala duže od mjesec dana, ponder 0,025)

3.1 Projekti s gospodarstvom (po godinama 2009.-2013. naveden je broj ugovorenih institucijskih projekata koje su ustanove u pojedinoj godini ugovorile s gospodarstvom (uključujući međunarodne projekte), tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama, ponder 0,06)

3.2 Vrijednosti (po godinama 2009.-2013. navedeni su podaci o vrijednosti projekata s gospodarstvom. Uzima se vrijednost od svakog pojedinog ugovorenog projekta dodijeljenog ustanovi i to samo u godini u kojoj je sklopljen ugovor o projektu, ponder 0,04)

4.1 Popularizacija znanosti (po godinama 2009.-2013. navedene su aktivnosti popularizacije znanosti, ponder 0,05)                                                                                                                unios.hr, 2014