e-mail adresa za primjedbe: pravilnik@unios.hr

(Za svaku primjedbu navedite Članak i Stavak iz prijedloga Pravilnika na koji se primjedba odnosi)