MEĐUNARODNI INTERDISCIPLINARNI ZNANSTVENI SKUP
MEDIJI I MEDIJSKA KULTURA - EUROPSKI REALITETI

Osijek, Republika Hrvatska, 4. – 5. svibnja 2017.
Odjel za kulturologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Hrvatska)
Umjetnička akademija, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Hrvatska)
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Osijek (Hrvatska)
Medijsko veleučilište u Stuttgartu - Hochschule der Medien Stuttgart (Njemačka)
Fakultet za masmedijsku komunikaciju, Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Trnavi - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie (Slovačka)

Program skupa

Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Mediji i medijska kultura – europski realiteti treći je nastavak znanstvenog skupa započetog 2013. godine. na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Skup se bavi interdisciplinarnim promišljanjem i analizom kulturnih, obrazovnih, umjetničkih i znanstvenih politika u europskom okruženju, kao i njihovim posljedicama na individualni identitet i grupne identitete u suvremenom društvenom i kulturnom kontekstu. Prvi skup, održan 2013. godine, u prvom je redu bio posvećen ulozi nacionalnog identiteta u okviru Europske unije, a drugi je skup, održan 2015. godine, problematizirao kulturne, obrazovne, umjetničke i znanstvene politike u kontekstu 200. godišnjice rođenja Josipa Jurja Strossmayera.

Tema skupa koji će se održati 2017. godine odnosi se na suvremene medije i medijsku kulturu. Stalna potreba interdisciplinarnog istraživanja medija nameće se zbog činjenice da mediji i medijske komunikacijske prakse dovode do medijatizacije društvene realnosti i svih ključnih društvenih, kulturnih i ekonomskih procesa. Konstitucija društvene i političke moći danas je nezamisliva bez medijskog posredovanja i medijske kontrole, a ekspanzija medijskih tržišta intenzivira ulogu medija u procesima formiranja nacionalnih, subnacionalnih i supranacionalnih identiteta. Medijsko oglašavanje danas se, umjesto prodaje funkcionalnih obilježja proizvoda i usluga, bavi proizvodnjom identiteta i time pojačava simboličku i emotivnu komponentu potrošnje tipičnu za konzumerizam i konzumerističko društvo. Novi mediji i društvene mreže mijenjaju socijalizacijske obrasce i utječu na promjene društvenih vrijednosti i svakodnevni život. Čak se i područja religije, umjetnosti i kulture na razne načine mijenjaju pod utjecajem digitalizacije i medijatizacije, s jedne strane povećavajući dostupnost religijske, umjetničke i kulturne baštine i ideja, a s druge se strane prilagođavajući medijskoj kulturi te novim tehnologijama i medijski proizvedenim navikama i senzibilitetima. Mediji tako postaju važna sastavnica današnjeg postindustrijskog gospodarstva, a svi navedeni procesi dovode do potrebe zakonskog i etičkog reguliranja medija i medijskih tržišta pomoću medijskih politika i poticanja medijske pismenosti.

U skladu sa svojom interdisciplinarnom naravi i širokim obuhvatom tema, skup je otvoren medijskim istraživačima i teoretičarima medija, filozofima, teolozima, povjesničarima, sociolozima, filolozima, ekonomistima, pravnicima i svim drugim znanstvenicima koji mogu pridonijeti novim spoznajama i pogledima na suvremene medije i medijsku kulturu.


Tematske cjeline:

1. Mediji, identitet i kultura

2. Medijske politike

3. Novi mediji i društvene mreže

4. Društveni, kulturološki i umjetnički utjecaj medija

5. Medijska tržišta


Programsko-organizacijski odbor