MEĐUNARODNI INTERDISCIPLINARNI ZNANSTVENI SKUP
ZNANSTVENE, KULTURNE, OBRAZOVNE
I UMJETNIČKE POLITIKE - EUROPSKI REALITETI

(200. OBLJETNICA ROĐENJA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA)

Osijek, Republika Hrvatska, 18. – 19. svibnja 2015.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kulturologiju, Trg Sv. Trojstva 3
Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku, Franje Kuhača 29/I
Sveučilište u Pečuhu, Filozofski fakultet u Pečuhu, Institut za slavistiku, katedra za kroatistiku, Pečuh, Ifjúság út 6.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija, Kralja Petra Svačića 1/F
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19/I

Programsko-organizacijski odbor

PROGRAM SKUPA


18. svibnja 2015. (Osijek, Trg. Svetog Trojstva 3, Aula Rektorata)


18. svibnja 2015. (Osijek, Trg. Svetog Trojstva 3, Odjel za kulturologiju - P1)


18. svibnja 2015. (Osijek, Trg. Svetog Trojstva 3, Odjel za kulturologiju - P2)


18. svibnja 2015. (Osijek, Trg. Svetog Trojstva 3, Odjel za kulturologiju - P3)


19. svibnja 2015. (Osijek, Trg. Svetog Trojstva 3, P1)


19. svibnja 2015. (Osijek, Trg. Svetog Trojstva 3, P2)


19. svibnja 2015. (Osijek, Trg. Svetog Trojstva 3, P3)