UpisiStudij mogu upisati osobe koje su završile dodiplomski studij s prosječnom ocjenom 3.5. ili višom. Polaznici čiji je prosjek na dodiplomskom studiju niži od 3.5. mogu upisati studij uz preporuku 2 profesora s dodiplomskog studija. Polaznici moraju aktivno vladati engleskim jezikom.