Opis zvanjaZavršetkom Europskih studija i uspješnom obranom završnog rada stječe se naziv sveučilišni specijalist europskih studija (univ. spec. st. eur.). Engleska inačica ovog akademskog naziva je Advanced Master of European Studies (AMES).

Ovaj akademski naziv najbolje odgovara općeprihvaćenom i prepoznatljivom nazivu Master of European Studies (MEUS). Kompatibilan je nazivu koji se stječe na srodnim poslijediplomskim specijalističkim studijima iz područja Europskih studija na sveučilištima u Europi, članicama European University Association (EUA) u koje se ubraja i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.