Nositelji studijaNositelj poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Adresa: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Trg Sv. Trojstva 3
HR - 31 000 Osijek
www.unios.hr

Na ovome studiju sudjeluju predavači Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Ekonomski, Pravni fakultet, Učiteljski fakultet), te Sveučilišta u Zagrebu (Pravni fakultet, Fakultet političkih znanosti), Instituta za međunarodne odnose Zagreb, Ministarstva vanjskih poslova RH, Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja RH, Univerziteta u Tuzli i Sveučilišta u Pečuhu.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - nositelj regionalne suradnje

Sveučilište u Osijeku kao jedan od nositelja općeg razvitka ove regije, koja više nije ograničena na lokalnu, niti državnu razinu, nego povezuje sve države u regiji, pokretanjem ovoga studija nastojipotaknuti daljnje usavršavanje uposlenika u državnoj i javnoj upravi čiji poslovi imaju međunarodni karakter, te su u procesu prilagodbe i integriranja Republike Hrvatske u EU od velikog značenja. Sveučilište će na taj način, nudeći programe koji su u funkciji postizanja navedenih ciljeva, zasigurno postati konkurentno na regionalnoj, a u bliskoj budućnosti i na europskoj razini, a što je dio strategije razvitka i jedan od prioriteta razvitka Sveučilišta u Osijeku. Valja podsjetiti da su razvijanje i njegovanje prekogranične i regionalne suradnje bitni preduvjeti uspješnog integriranja u EU, a spomenuti proces dakako zahtijeva stručnu, obrazovanu administraciju.

O Sveučilištu u Osijeku ponekad se sasvim neopravdano govori kao “nepovoljno lociranom” Sveučilištu, što je bio dodatni motiv pokretanja ovoga studija, jer upravo zemljopisni položaj osječkoga Sveučilišta, a ono ne smije ostati “izolirani otok”, nameće potrebu daljnjeg napretka.

Kako Sveučilište u Osijeku u posljednjih nekoliko godina uspješno razvija međunarodnu, a posebice prekograničnu suradnju i to kroz razne oblike povezivanja s društvenom zajednicom, u realizaciju ovoga studija aktivno su uključena partnerska sveučilišta regije (Sveučilište u Pečuhu i Univerzitet u Tuzli). Važno je istaknuti da se angažman spomenutih visokoškolskih ustanova ne temelji samo na uključivanju gostujućih profesora, nego i na svesrdnoj pomoći predstavnika ovih ustanova u izvannastavnim sadržajima i organiziranju predavanja na njihovim ustanovama, što će polaznicima omogućiti još bolji uvid i stjecanje znanja na spomenutim sveučilištima. S ciljem uspješnog povezivanja struke i šire društvene zajednice, u pripremu i realizaciju studija uključuje se Ministarstvo vanjskih poslova (Diplomatska akademija), Institut za međunarodne odnose u Zagrebu, MORH, Eurodom Pečuh. Spomenute ustanove bi sudjelovale u pripremi i realizaciji nastavnih i izvannastavnih sadržaja.

Stručno usavršavanje uposlenika u državnoj i javnoj upravi, čiji su svakodnevni poslovi međunarodnog karaktera, bit će omogućeno završetkom ovog interdisciplinarnog studija koji po svom programu, obuhvaća pravni, ekonomski i politički aspekt procesa integriranja Republike Hrvatske u EU.