Nastavnici i suradniciNositelji nastavnog predmeta:

Ekonomski fakultet u Osijeku, http://www.efos.hr/
Prof. dr. Branimir MARKOVIĆ
Prof. dr. Branko MATIĆ
Prof. dr. Slavica SINGER
Prof. dr. Đula BOROZAN

Pravni fakultet u Osijeku, http://www.zakon.pravos.hr/
Prof. dr. Zvonimir LAUC
Prof. dr. Mira LULIĆ
Prof. dr. Mario VINKOVIĆ
Prof. dr. Vjekoslav PULJKO
Doc. dr. sc. Nives MAZUR KUMRIĆ
Doc. dr. Rajko ODOBAŠA

Učiteljski fakultet u Osijeku, http://www.ufos.hr/
Prof. dr. Irena VODOPIJA

Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, http://www.fpzg.hr/
Prof. dr. Vlatko CVRTILA

Sveučilište u Zadru, http://www.unizd.hr/
Prof. dr. Stjepan MALOVIĆ

Sveučilište u Pečuhu, http://www.pte.hu/
Doc. dr. Ernő BARICS

Filozofski fakultet u Tuzli, http://www.ff.untz.ba/
Prof. dr. Najil KURTIĆ

Institut za međunarodne odnose Zagreb, http://www.imo.hr/
Dr. sc. Višnja SAMARDŽIJA

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, http://www.mzopu.hr/
Prof. dr. Nenad MIKULIĆ

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske http://www.pravosudje.hr
Dr. sc. Zoran PIČULJAN