I. Godina

17.03.2016.
Molimo sve sadašnje i bivše studente poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti da popune anketu

Anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti


Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS-bodova


I.semestar

OBVEZNI KOLEGIJI:

R.br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Počela biostatistike Doc.dr.sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik,
Doc.dr.sc. Andrijana Rebekić
5 5 15 25 4 1001
2. Molekularna biologija stanice Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš
Izv.prof.dr.sc. Koraljka Gall Trošelj, viša znanstvena suradnica
15 5 5 25 4 1005
3. Metodika izrade
znanstvenog rada
prof.dr.sc. Vera Cesar 15 10 25 4 1003
4. Projektni menadžment u
znanosti
izv.prof.dr.sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik- trajno zv. 5 5 15 25 4 1004


IZBORNI KOLEGIJI (metodološki):

R.br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Osnovne metode u molekularnoj biologiji i medicini doc.dr.sc. Andreja Ambriović Ristov, znanstvena savjetnica
dr.sc. Neda Slade, viši znanstveni suradnik
15 5 20 40 8 1115
2. Moderne eksperimentalne metode fizike u prirodnim znanostima dr.sc. Mile Ivanda, znanstveni savjetnik 5 5 25 35 6 1102
3. Osnove metoda magnetske rezonancije izv.prof.dr.sc. Marina Ilakovac Kveder, znanstveni savjetnik 5 5 15 25 4 1103
4. Nuklearne metode za analizu bioloških materijala dr. sc. Ivančica Bogdanović Radović, znanstveni suradnik 5 5 25 35 6 1104
5. Primjena kultura stanica i tkiva u biomedicinskim istraživanjima izv.prof.dr.sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik-trajno zv.
dr.sc. Suzana Borović Šunjić, znanstveni suradnik
5 5 15 25 4 1105
6. Osnove imunokemijskih metoda dr.sc. Paško Konjevoda, viši znanstveni suradnik 5 5 15 25 4 1106
7. Osnovne metode i ciljevi
oplemenjivanja bilja
Prof.dr.sc. Sonja Marić
doc.dr.sc. Alojzije Lalić, znanstveni savjetnik
15 5 5 25 4 1108
8. Biljna mikrotehnika i
metode mikroskopije
prof.dr.sc. Vera Cesar 15 5 5 25 4 1109
9. Bioinformatika za početnike izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević 20 5 25 4 1110
10. Molekulska spektroskopija bioloških sistema dr.sc. Vlasta Mohaček Grošev, viša znanstvena suradnica 5 5 25 35 6 1111
11. Analiza lokusa kvantitativnih svojstava Doc.dr.sc. Sonja Petrović,
doc.dr.sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik
15 5 5 25 4 1112
12. Laboratorijske životinje i biomedicinska istraživanja dr.sc. Ranko Stojković, viši znanstveni suradnik 5 5 15 25 4 1113
13. Modeli i metode za istraživanje oksidacijskog stresa u kancerogenezi dr.sc. Ana Čipak Gašparović, viša znanstvena suradnica 5 5 15 25 4 1114
14. Metode molekularne dijagnostike u detekciji multirezistentnih bakterija Doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević 15 5 5 25 4 1116

Minimalno je potrebno skupiti 14 ECTS bodova iz gore navedenih izbornih metodoloških kolegija.


II.semestar

IZBORNI PREDMETI U MODULIMA

Iz modularne nastave studenti moraju skupiti minimalno 30 ECTS bodova, od čega barem 20 moraju steći iz kolegija odabranog modula. Preostali broj ECTS bodova mogu steći pohađanjem nastave kolegija iz drugih modula, odnosno drugih srodnih studija. Studenti mogu upisati i veći broj različitih kolegija, te tako steći i više ECTS bodova, ali uz obvezu zadržavanja odnosa po kojem će na nastavu utrošiti oko 30% radnog vremena potrebnog za izradu doktorata, a preostalo vrijeme će iskoristiti za praktični rad i izvannastavnu aktivnost usklađenu s tematikom doktorske disertacije.

MODUL:
Znanost o materijalima i nove tehnologije

R.br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Biomaterijali Doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević,
prof.dr.sc. Andrea Moguš-Milanković, znanstvena savjetnica
15 5 20 4 2102
2. Peptidi u biološkim procesima - potencijalni terapeutici prof.dr.sc. Ivanka Jerić, viša znanstvena suradnica 5 5 10 20 4 2105
3. Genetičko inženjerstvo u biotehnologiji dr.sc. Hrvoje Fulgosi, znanstveni savjetnik 10 5 15 25 6 2108
4. Aditivi u hrani prof.dr.sc. Drago Šubarić 20 5 25 6 2109
5. Biomolekule u hrani doc.dr.sc. Dajana Gašo Sokač 20 5 25 6 2111
6. Konzervacijska obrada tla Prof.dr.sc. Danijel Jug,
Izv.prof.dr.sc. Irena Jug
15 5 20 4 2112
7. Biofortifikacija Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić 20 5 25 6 2113
8. Metode kondicioniranja tla doc.dr.sc. Krunoslav Karalić,
doc.dr.sc. Boris Đurđević
15 5 20 4 2114
9. Biljni biostimulatori Doc.dr.sc. Tomislav Vinković 15 5 20 4 2115
10. Primjena gljiva bijelog truljenja u biotehnologiji Doc.dr.sc. Marina Tišma 20 5 25 6 2116
11. Nedestruktivne metode analize svojstava gospodarskih vrsta Prof.dr.sc. Damir Magdić 20 5 25 6 2117
12. Interakcije sastojaka hrane Izv.prof.dr.sc. Mirela Kopjar,
Doc.dr.sc. Anita Pichler
20 5 25 6 2118
13. Napredni pristup uzgoju kultura u mediteranskom klimatu Doc.dr.sc. Slavko Perica, znanstveni savjetnik-trajno zv. 5 5 10 20 4 2119

MODUL:
Bioinformatika

R.br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Informatičke metode otkrivanja znanja doc.dr.sc. Boris Badurina,
Dr.sc. Anita Papić, znanstveni suradnik
20 5 5 30 6 2206
2. Vizualizacija u bioinformatici prof.dr.sc. Karolj Skala, znanstveni savjetnik trajno zvanje 5 5 20 30 6 2202
3. Informatički alati u molekularnim bioznanostima Dr. sc. Paško Konjevoda, viši znanstveni suradnik 5 5 20 30 6 2207
4. Modeliranje biološki važnih molekula i njihovih kompleksa prof.dr.sc. Sanja Tomić, znanstvena savjetnica 5 5 20 30 6 2204
5. Strukturna bioinformatika proteina i bioaktivnih molekula dr.sc. Bono Lučić, znanstveni savjetnik 5 5 20 30 6 2205
6. Računalne i napredne statističke metode u bioznanostima izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević 20 5 5 30 6 2208

MODUL:
Biologija

R.br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Biologija tumorskih i normalnih stanica prof.dr.sc. Sonja Levanat, znanstvena savjetnica trajno zvanje 5 5 20 30 6 2301
2. Imunogenetika transplantacije izv.dr.sc. Zorana Grubić, znanstvena savjetnica 10 10 20 4 2302
3. Supramolekularne strukture i oksidacijski stres izv.prof.dr.sc. Marina Ilakovac Kveder, znanstveni savjetnik
prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš, znanstveni savjetnik
15 5 20 4 2303
4. Peroksidacija lipida u osnovama oksidacijskog stresa izv.prof.dr.sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik trajno zvanje 5 5 20 30 6 2304
5. Slobodni radikali, lipidna peroksidacija i kontrola rasta stanica izv.prof.dr.sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik-trajno zv. 5 5 20 30 6 2306
6. Kontrola staničnog ciklusa, održavanje genomskog integriteta i kancerogeneza doc.dr.sc. Vjekoslav Dulić
dr.sc. Neda Slade, viši znanstveni suradnik
5 5 10 20 4 2307
7. Genomska DNA dr.sc. Sonja Levanat, znanstvena savjetnica trajno zvanje 5 5 10 20 4 2308
8. Mehanizmi oštećenja i popravka DNA dr.sc. Davor Zahradka, viši znanstveni suradnik
dr.sc. Ksenija Zahradka, znanstveni suradnik
5 5 20 30 6 2309
9. RNA i genska regulacija prof.dr.sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica trajno zvanje 5 5 10 20 4 2310
10. Molekularna genetika starenja i karcinogeneze izv.prof.dr.sc. Ivica Rubelj, viši znanstveni suradnik 5 25 30 6 2311
11. Molekularna kontrola hematopoeze i leukemogeneze izv.prof.dr.sc. Mariastefania Antica, znanstveni savjetnik 5 5 10 20 4 2312
12. Stanični prijenos signala doc.dr.sc. Miroslav Lisjak,
prof.dr.sc. John T. Hancock
15 5 20 4 2313
13. Zaštita dobrobiti životinja u znanstvenim istraživanjima dr.sc. Ranko Stojković, viši znanstveni suradnik 5 5 20 30 6 2314

MODUL:
Biologija mora

R.br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Molekularna toksikologija mora prof.dr.sc. Nevenka Bihari, znanstvena savjetnica trajno zvanje 5 5 20 30 6 2401
2. Metalni ioni i organska tvar u prirodnim vodama dr.sc. Marina Mlakar, znanstvena savjetnica
dr.sc. Vlaco Cuculić, viši znanstveni suradnik
5 5 10 20 4 2402
3. Utjecaj stresa na akvatične organizme prof.dr.sc. Davor Lučić 5 5 20 30 6 2403
4. Genomska manipulacija u akvakulturi prof.dr.sc. Branko Glamuzina, trajno zvanje 5 5 20 30 6 2404
5. Uzgoj planktona prof.dr.sc. Boško Skaramuca, profesor emeritus 5 5 20 30 6 2405
6. Ekologija mora prof.dr.sc. Davor Lučić 5 5 10 20 4 2406
7. Ribe u biomedicinskim istraživanjima dr.sc. Rozelindra Čož-Rakovac, znanstvena savjetnica 5 5 20 30 6 2407
8. Biomineralizacijski procesi dr.sc. Davorin Medaković, viši znanstveni suradnik 5 5 20 30 6 2408
9. Biologija važnih životinjskih vrsta u Jadanu Prof.dr.sc. Jasna Vidaković 20 10 30 6 2409

MODUL:
Biologija biljaka

R.br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Organizacija i funkcija biljnih stanica Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš 25 5 30 6 2501
2. Struktura i funkcija biljnih proteina prof.dr.sc. Elizabeta Has-Schön 25 5 30 6 2502
3. Kinetika enzimskih reakcija prof.dr.sc. Elizabeta Has-Schön 20 5 5 30 6 2503
4. Razvojna biologija biljaka prof.dr.sc. Vera Cesar 25 5 30 6 2504
5. Molekularni mehanizmi oksidativnog stresa u biljaka prof.dr.sc. Tihana Teklić
prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš
25 5 30 6 2505
6. Biljni testovi toksičnosti izv.prof.dr.sc. Janja Horvatić 20 5 5 30 6 2506
7. Kvantitativna i populacijska genetika u oplemenjivanju bilja doc.dr.sc. Sonja Petrović,
prof.dr.sc. Georg Drezner
20 5 5 30 6 2507
8. Molekularna biologija
fotosintetskih organizama
dr.sc. Hrvoje Fulgosi, znanstveni savjetnik 5 5 20 30 6 2509
9. Strukturna genomika prof.dr.sc. Miroslav Plohl, znanstveni savjetnik-trajno zvanje 5 5 10 20 4 2510
10. Fitopatogene gljive u biljnoj proizvodnji prof.dr.sc. Jasenka Ćosić 25 5 30 6 2511
11. Kultura tkiva i genetička transformacija biljaka dr.sc. Snježana Mihaljević, viši znanstveni suradnik 5 5 10 20 4 2512
12. Biljni hormoni: od biosinteze do aktivnosti dr.sc. Branka Salopek Sondi, znanstveni savjetnik 5 5 20 30 6 2513
13. Analiza genetske raznolikosti biljaka doc.dr.sc. Sonja Petrović,
doc.dr.sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik
doc.dr.sc. Sonja Grljušić, znanstveni savjetnik
20 5 5 30 6 2515
14. Molekularna fiziologija ishrane biljaka prof.dr.sc. Tihana Teklić
prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
20 5 5 30 6 2516
15. Upotreba mediteranskih genetskih resursa bilja Doc.dr.sc. Goran Zdunić, viši znanstveni suradnik
Doc.dr.sc. Irena Budić Leto, znanstvena savjetnica
5 5 10 20 4 2517

MODUL:
Biomedicina

R.br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Personalna medicina – prediktivna medicina i farmakogenetika prof.dr.sc. Sanja Kapitanović, znanstvena savjetnica-trajno zvanje 5 5 10 20 4 2601
2. Genetika neurodegenerativnih bolesti dr.sc. Silva Katušić Hećimović, viša znanstvena suradnica 5 5 10 20 4 2602
3. Molekularna biologija psihičkih poremećaja izv.prof.dr.sc. Nela Pivac,znanstvena savjetnica 5 5 10 20 4 2603
4. Metaboličke i genetske promjene u akutnim, kroničnim i malignim oboljenjima gušterače dr.sc. Mirko Hadžija, znanstveni savjetnik-trajno zvanje 5 15 20 4 2604
5. Funkcionalna genomika dr.sc. Marijeta Kralj, znanstveni savjetnik 5 5 5 15 3 2605
6. Tumor supresorski genp53 i njegovi srodnici dr.sc. Neda Slade, viši znanstveni savjetnik
dr.sc. Marijeta Kralj, znanstveni savjetnik
5 5 10 2 2606
7. Gensko liječenje:
eksperimentalni i klinički aspekti
prof.dr.sc. Jasminka Pavelić, znanstveni savjetnik-trajnozv. 10 5 15 3 2607
8. Uvod u nanomedicinu dr.sc. Mile Ivanda, znanstveni savjetnik 5 2 3 10 2 2608
9. Strukturne značajke nukleinskih
kiselina i organske molekule kao protutumorski
lijekovi
prof.dr.sc. Ivo Piantanida, znanstveni savjetnik 5 5 15 25 5 2609
10. Uloga željeza u kroničnim i malignim bolestima doc.dr.sc. Suzana Kukulj, viša znanstvena suradnica 5 5 15 25 5 2610
11. Molekulske osnove metastaziranja dr.sc. Maja Herak Bosnar, viša znanstvena suradnica 5 10 15 3 2611
12. Kombinacija terapija i mehanizmi u liječenju malignih bolesti prof.dr.sc. Sonja Levanat, znanstvena savjetnica 5 5 10 20 4 2612
13. Patofiziologija procesa zgrušavanja krvi kod tumorskih bolesti prof. dr. sc. Katarina Šakić-Zdravčević
izv.prof.dr.sc. Slavica Kvolik, znanstvena savjetnica
10 5 5 20 4 2614
14. Molekulski mehanizmi imunopatofiziološkog odgovora u sustavnom upalnom odgovoru i sepsi prof.dr.sc Jerko Barbić,
prof.dr.sc. Ines Drenjančević
20 5 5 30 6 2616
15. Osnove nutrigenomike prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac 20 5 25 5 2617
16. Inhalacijski anestetici u znanstvenim istraživanjima izv.prof.dr.sc. Slavica Kvolik, znanstvena savjetnica 15 5 20 4 2619
17. Multirezistentne bakterije - izvorište, evolucija i metode detekcije Doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević 15 5 20 4 2620