NATJEČAJ za upis polaznika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij
Molekularne bioznanosti u akademskoj 2017./2018. godini pogledajte ovdje. [PDF]

I. Godina

17.03.2016.
Molimo sve sadašnje i bivše studente poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti da popune anketu

Anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti


Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS-bodova


I.semestar

OBVEZNI KOLEGIJI:

R.br. Kolegij Nositelji i suradnici S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Počela biostatistike Doc.dr.sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik,
Doc.dr.sc. Andrijana Rebekić
5 5 15 25 4 1001
2. Molekularna biologija stanice Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš
Izv.prof.dr.sc. Koraljka Gall Trošelj, viša znanstvena suradnica
15 5 5 25 4 1005
3. Metodika izrade
znanstvenog rada
Prof.dr.sc. Vera Cesar 15 10 25 4 1003
4. Projektni menadžment u
znanosti
Izv.prof.dr.sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik- trajno zv. 5 5 15 25 4 1004


IZBORNI KOLEGIJI (metodološki):

R.br. Kolegij Nositelji i suradnici S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Osnovne metode u molekularnoj biologiji i medicini Doc.dr.sc. Andreja Ambriović Ristov, znanstvena savjetnica
Doc.dr.sc. Neda Slade, viši znanstvena suradnica,
dr.sc. Anamaria Brozović,
dr.sc. Dragomira Majhen,
dr.sc. Anđela Horvat
15 5 20 40 8 1115
2. Moderne eksperimentalne metode fizike u prirodnim znanostima Doc.dr.sc. Mile Ivanda, znanstveni savjetnik-trajno zvanje 5 5 25 35 6 1102
3. Osnove metoda magnetske rezonancije Izv.prof.dr.sc. Marina Ilakovac Kveder, znanstvena savjetnica 5 5 15 25 4 1103
4. Nuklearne metode za analizu bioloških materijala Doc.dr. sc. Ivančica Bogdanović Radović, znanstvena savjetnica 5 5 25 35 6 1104
5. Primjena kultura stanica i tkiva u biomedicinskim istraživanjima Izv.prof.dr.sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik-trajno zv.
Doc.dr.sc. Suzana Borović Šunjić, viša znanstvena suradnica
5 5 15 25 4 1105
6. Osnove imunokemijskih metoda Doc.dr.sc. Paško Konjevoda, viši znanstveni suradnik 5 5 15 25 4 1106
7. Osnovne metode i ciljevi
oplemenjivanja bilja
Prof.dr.sc. Sonja Marić
Doc.dr.sc. Alojzije Lalić, znanstveni savjetnik-trajno zvanje
15 5 5 25 4 1108
8. Biljna mikrotehnika i
metode mikroskopije
Prof.dr.sc. Vera Cesar 15 5 5 25 4 1109
9. Bioinformatika za početnike Izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević 20 5 25 4 1110
10. Molekulska spektroskopija bioloških sistema Doc.dr.sc. Vlasta Mohaček Grošev, viša znanstvena suradnica 5 5 25 35 6 1111
11. Analiza lokusa kvantitativnih svojstava Doc.dr.sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik,
Doc.dr.sc. Sonja Petrović
15 5 5 25 4 1112
12. Laboratorijske životinje i biomedicinska istraživanja Doc.dr.sc. Ranko Stojković, znanstvani savjetnik,
dr.sc. Josipa Lazić
5 5 15 25 4 1113
13. Modeli i metode za istraživanje oksidacijskog stresa u kancerogenezi Doc.dr.sc. Ana Čipak Gašparović, viša znanstvena suradnica 5 5 15 25 4 1114
14. Metode molekularne dijagnostike u detekciji multirezistentnih bakterija Doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević 15 5 5 25 4 1116

Minimalno je potrebno skupiti 14 ECTS bodova iz gore navedenih izbornih metodoloških kolegija.


II.semestar

IZBORNI PREDMETI U MODULIMA

Iz modularne nastave studenti moraju skupiti minimalno 30 ECTS bodova, od čega barem 20 moraju steći iz kolegija odabranog modula. Preostali broj ECTS bodova mogu steći pohađanjem nastave kolegija iz drugih modula, odnosno drugih srodnih studija. Studenti mogu upisati i veći broj različitih kolegija, te tako steći i više ECTS bodova, ali uz obvezu zadržavanja odnosa po kojem će na nastavu utrošiti oko 30% radnog vremena potrebnog za izradu doktorata, a preostalo vrijeme će iskoristiti za praktični rad i izvannastavnu aktivnost usklađenu s tematikom doktorske disertacije.

MODUL:
Znanost o materijalima i nove tehnologije

R.br. Kolegij Nositelji i suradnici S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Biomaterijali Prof.dr.sc. Andrea Moguš-Milanković, znanstvena savjetnica,
Doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević,
dr.sc. Ana Šantić
15 5 20 4 2102
2. Peptidi u biološkim procesima - potencijalni terapeutici Doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić,
dr.sc. Teuta Opačak Bernardi
5 5 10 20 4 2105
3. Genetičko inženjerstvo u biotehnologiji Doc.dr.sc. Mihaela Matovina, znanstvena suradnica,
Doc.dr.sc. Branka Salopek Sondi
10 5 15 25 6 2108
4. Aditivi u hrani prof.dr.sc. Drago Šubarić, trajno zvanje,
Izv.prof.dr.sc. Đurđica Ačkar,
Prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac
20 5 25 6 2109
5. Biomolekule u hrani Doc.dr.sc. Dajana Gašo Sokač,
Izv.prof.dr.sc. Vesna Rastija,
dr.sc. Valentina Bušić
20 5 25 6 2111
6. Konzervacijska obrada tla Prof.dr.sc. Danijel Jug,
Izv.prof.dr.sc. Irena Jug
15 5 20 4 2112
7. Biofortifikacija Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić, trajno zvanje 20 5 25 6 2113
8. Metode kondicioniranja tla Doc.dr.sc. Krunoslav Karalić,
Doc.dr.sc. Boris Đurđević
15 5 20 4 2114
9. Biljni biostimulatori Doc.dr.sc. Tomislav Vinković,
Prof.dr.sc. Nada Parađiković
15 5 20 4 2115
10. Primjena gljiva bijelog truljenja u biotehnologiji Doc.dr.sc. Marina Tišma 20 5 25 6 2116
11. Nedestruktivne metode analize svojstava gospodarskih vrsta Prof.dr.sc. Damir Magdić 20 5 25 6 2117
12. Interakcije sastojaka hrane Izv.prof.dr.sc. Mirela Kopjar,
Doc.dr.sc. Anita Pichler
20 5 25 6 2118
13. Napredni pristup uzgoju kultura u mediteranskom klimatu Doc.dr.sc. Slavko Perica, znanstveni savjetnik-trajno zv.,
Doc.dr.sc. Katja Žanić,
Doc.dr.sc. Gvozden Dumičić,
Doc.dr.sc. Gabriela Veletin Selak,
Doc.dr.sc. Frane Strikić
5 5 10 20 4 2119

MODUL:
Bioinformatika

R.br. Kolegij Nositelji i suradnici S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Informatičke metode otkrivanja znanja Doc.dr.sc. Boris Badurina,
Dr.sc. Anita Papić, znanstvena suradnica
20 5 5 30 6 2206
2. Vizualizacija u bioinformatici Prof.dr.sc. Karolj Skala, znanstveni savjetnik trajno zvanje 5 5 20 30 6 2202
3. Informatički alati u molekularnim bioznanostima Doc.dr.sc. Paško Konjevoda, viši znanstveni suradnik 5 5 20 30 6 2207
4. Modeliranje biološki važnih molekula i njihovih kompleksa Prof.dr.sc. Sanja Tomić, znanstvena savjetnica 5 5 20 30 6 2204
5. Strukturna bioinformatika proteina i bioaktivnih molekula Doc.dr.sc. Bono Lučić, znanstveni savjetnik 5 5 20 30 6 2205
6. Računalne i napredne statističke metode u bioznanostima Izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević,
dr.sc. Slobodan Jelić
20 5 5 30 6 2208

MODUL:
Biologija

R.br. Kolegij Nositelji i suradnici S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Biologija tumorskih i normalnih stanica Prof.dr.sc. Sonja Levanat, znanstvena savjetnica trajno zvanje 5 5 20 30 6 2301
2. Imunogenetika transplantacije Izv.dr.sc. Zorana Grubić, znanstvena savjetnica,
dr.sc. Renata Žunec
10 10 20 4 2302
3. Supramolekularne strukture i oksidacijski stres Izv.prof.dr.sc. Marina Ilakovac Kveder, znanstveni savjetnik
Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš, znanstveni savjetnik
15 5 20 4 2303
4. Peroksidacija lipida u osnovama oksidacijskog stresa Izv.prof.dr.sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik trajno zvanje 5 5 20 30 6 2304
5. Slobodni radikali, lipidna peroksidacija i kontrola rasta stanica Izv.prof.dr.sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik-trajno zv.,
dr.sc. Branka Mihaljević
5 5 20 30 6 2306
6. Kontrola staničnog ciklusa, održavanje genomskog integriteta i kancerogeneza Doc.dr.sc. Vjekoslav Dulić
Doc.dr.sc. Neda Slade, viši znanstvena suradnica,
dr.sc. Anđela Horvat
5 5 10 20 4 2307
7. Genomska DNA Doc.dr.sc. Sonja Levanat, znanstvena savjetnica trajno zvanje,
dr.sc. Vesna Musani,
dr.sc. Petar Ozretić
5 5 10 20 4 2308
8. Mehanizmi oštećenja i popravka DNA Doc.dr.sc. Davor Zahradka, viši znanstveni suradnik
Doc.dr.sc. Ksenija Zahradka, znanstvena suradnica
5 5 20 30 6 2309
9. RNA i genska regulacija Prof.dr.sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica trajno zvanje,
dr.sc.Željka Pezer Sakač
5 5 10 20 4 2310
10. Molekularna genetika starenja i karcinogeneze Izv.prof.dr.sc. Ivica Rubelj, viši znanstveni suradnik 5 25 30 6 2311
11. Molekularna kontrola hematopoeze i leukemogeneze Izv.prof.dr.sc. Mariastefania Antica, znanstvena savjetnica 5 5 10 20 4 2312
12. Stanični prijenos signala Doc.dr.sc. Miroslav Lisjak,
Prof.dr.sc. John T. Hancock
15 5 20 4 2313
13. Zaštita dobrobiti životinja u znanstvenim istraživanjima Docdr.sc. Ranko Stojković, viši znanstveni suradnik,
dr.sc. Josipa Lazić
5 5 20 30 6 2314

MODUL:
Biologija mora

R.br. Kolegij Nositelji i suradnici S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Molekularna toksikologija mora Prof.dr.sc. Nevenka Bihari, znanstvena savjetnica trajno zvanje,
Izv.prof.dr.sc. Maja Fafanđel
5 5 20 30 6 2401
2. Metalni ioni i organska tvar u prirodnim vodama dr.sc. Vlaco Cuculić, viši znanstveni suradnik (u postupku izbora u naslovnog docenta na PMF Zgb),
dr.sc. Marina Mlakar
5 5 10 20 4 2402
3. Utjecaj stresa na akvatične organizme Prof.dr.sc. Davor Lučić 5 5 20 30 6 2403
4. Genomska manipulacija u akvakulturi Prof.dr.sc. Branko Glamuzina, trajno zvanje 5 5 20 30 6 2404
5. Uzgoj planktona Prof.dr.sc. Boško Skaramuca, profesor emeritus 5 5 20 30 6 2405
6. Ekologija mora Prof.dr.sc. Davor Lučić 5 5 10 20 4 2406
7. Ribe u biomedicinskim istraživanjima Doc.dr.sc. Tvrtko Smital, znanstveni savjetnik,
dr.sc. Rozelindra Čož-Rakovac, znanstvena savjetnica,
dr.sc. Ivančica Strunjak-Perović,
dr.sc. Natalija Topić Pavlović
5 5 20 30 6 2407
8. Biomineralizacijski procesi Doc.dr.sc. Davorin Medaković, viši znanstveni suradnik 5 5 20 30 6 2408
9. Biologija važnih životinjskih vrsta u Jadanu Prof.dr.sc. Jasna Vidaković,
dr.sc. Anita Galir Balkić
20 10 30 6 2409

MODUL:
Biologija biljaka

R.br. Kolegij Nositelji i suradnici S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Organizacija i funkcija biljnih stanica Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš 25 5 30 6 2501
2. Struktura i funkcija biljnih proteina Doc.dr.sc. Rosemary Vuković 25 5 30 6 2502
3. Kinetika enzimskih reakcija Doc.dr.sc. Valentina Pavić 20 5 5 30 6 2503
4. Razvojna biologija biljaka Prof.dr.sc. Vera Cesar,
Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš
25 5 30 6 2504
5. Molekularni mehanizmi oksidativnog stresa u biljaka Prof.dr.sc. Tihana Teklić, trajno zvanje
Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš
25 5 30 6 2505
6. Biljni testovi toksičnosti Izv.prof.dr.sc. Janja Horvatić,
dr.sc. Martina Varga
20 5 5 30 6 2506
7. Kvantitativna i populacijska genetika u oplemenjivanju bilja Prof.dr.sc. Georg Drenzer, znanstveni savjetnik-trajno zvanje,
Doc.dr.sc. Sonja Petrović,
dr.sc. Dario Novoselović
20 5 5 30 6 2507
8. Molekularna biologija
fotosintetskih organizama
Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš 5 5 20 30 6 2509
9. Strukturna genomika Prof.dr.sc. Miroslav Plohl, znanstveni savjetnik-trajno zvanje 5 5 10 20 4 2510
10. Fitopatogene gljive u biljnoj proizvodnji Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić, trajno zvanje,
Izv.prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
25 5 30 6 2511
11. Kultura tkiva i genetička transformacija biljaka Doc.dr.sc. Snježana Mihaljević, viša znanstvena suradnica 5 5 10 20 4 2512
12. Biljni hormoni: od biosinteze do aktivnosti Doc.dr.sc. Branka Salopek Sondi, znanstvena savjetnica,
Doc.dr.sc. Snježana Mihaljević
5 5 20 30 6 2513
13. Analiza genetske raznolikosti biljaka Doc.dr.sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik,
Doc.dr.sc. Sonja Petrović
Doc.dr.sc. Sonja Grljušić, znanstvena savjetnica
20 5 5 30 6 2515
14. Molekularna fiziologija ishrane biljaka Prof.dr.sc. Tihana Teklić, trajno zvanje
Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić, trajno zvanje
20 5 5 30 6 2516
15. Upotreba mediteranskih genetskih resursa bilja Doc.dr.sc. Goran Zdunić, viši znanstveni suradnik
Doc.dr.sc. Irena Budić Leto, znanstvena savjetnica, Doc.dr.sc. Katarina Hančević,
Doc.dr.sc. Tomislav Radić
5 5 10 20 4 2517

MODUL:
Biomedicina

R.br. Kolegij Nositelji i suradnici S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Personalna medicina – prediktivna medicina i farmakogenetika Prof.dr.sc. Sanja Kapitanović, znanstvena savjetnica-trajno zvanje,
dr.sc. Tamara Čačev,
dr.sc. Marijana Popović-Hadžija,
dr.sc. Tanja Matijević Glavan
5 5 10 20 4 2601
2. Genetika neurodegenerativnih bolesti Doc.dr.sc. Silva Katušić Hećimović, viša znanstvena suradnica,
dr.sc. Martina Malnar,
dr.sc. Marko Košiček
5 5 10 20 4 2602
3. Molekularna biologija psihičkih poremećaja Izv.prof.dr.sc. Nela Pivac,znanstvena savjetnica-trajno zvanje,
dr.sc. Dubravka Švob Štrac,
dr.sc. Gordana Nedić Erjavec,
dr.sc. Matea Nikolac Perković
5 5 10 20 4 2603
4. Metaboličke i genetske promjene u akutnim, kroničnim i malignim oboljenjima gušterače Doc.dr.sc. Neda Slade, viša znanstvena suradnica,
dr.sc. Mirko Hadžija, znanstveni savjetnik-trajno zvanje,
dr.sc. Marijana Popović Hadžija
5 15 20 4 2604
5. Funkcionalna genomika Doc.dr.sc. Marijeta Kralj, znanstvena savjetnica,
dr.sc. Robert Belužić,
dr.sc. Katja Ester,
dr.sc. Marko Marjanović
5 5 5 15 3 2605
6. Tumor supresorski genp53 i njegovi srodnici Doc.dr.sc. Neda Slade, viša znanstvena savjetnica
Doc.dr.sc. Marijeta Kralj, znanstvena savjetnica
5 5 10 2 2606
7. Gensko liječenje:
eksperimentalni i klinički aspekti
Doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić,
Doc.dr.sc. Saška Marczi,
dr.sc. Teuta Opačak Bernardi
10 5 15 3 2607
8. Uvod u nanomedicinu Doc.dr.sc. Mile Ivanda, znanstveni savjetnik-trajno zvanje,
dr.sc. Lara Mikac,
dr.sc. Hrvoje Gebavi
5 2 3 10 2 2608
9. Strukturne značajke nukleinskih
kiselina i organske molekule kao protutumorski
lijekovi
Prof.dr.sc. Ivo Piantanida, znanstveni savjetnik 5 5 15 25 5 2609
10. Uloga željeza u kroničnim i malignim bolestima Prof. dr. sc. Ines Drenjenčević 10 5 10 25 5 2610
11. Molekulske osnove metastaziranja Doc.dr.sc. Maja Herak Bosnar, viša znanstvena suradnica 5 10 15 3 2611
12. Kombinacija terapija i mehanizmi u liječenju malignih bolesti Prof.dr.sc. Sonja Levanat, znanstvena savjetnica,
Izv.prof.dr.sc. Lidija Beketić Orešković
5 5 10 20 4 2612
13. Patofiziologija procesa zgrušavanja krvi kod tumorskih bolesti Prof. dr. sc. Katarina Šakić-Zdravčević, trajno zvanje
Izv.prof.dr.sc. Slavica Kvolik, znanstvena savjetnica,
Doc.dr.sc. Gordana Brozović,
dr.sc. Tatjana Goranović
10 5 5 20 4 2614
14. Molekulski mehanizmi imunopatofiziološkog odgovora u sustavnom upalnom odgovoru i sepsi Prof.dr.sc Jerko Barbić,
Prof.dr.sc. Ines Drenjančević,
Doc.dr.sc. Ljiljana Perić,
mr.sc.Dubravka Ivić,
Doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević
20 5 5 30 6 2616
15. Osnove nutrigenomike Prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac,trajno zvanje,
Prof.dr.sc. Mario Štefanić,
Doc.dr.sc. Goran Ćurić,
dr.sc. Teuta Opačak Bernardi
20 5 25 5 2617
16. Inhalacijski anestetici u znanstvenim istraživanjima Izv.prof.dr.sc. Slavica Kvolik, znanstvena savjetnica,
mr.sc. Blaženka Dobrošević,
dr.sc. Ozana Katarina Tot
15 5 20 4 2619
17. Multirezistentne bakterije - izvorište, evolucija i metode detekcije Doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević 15 5 20 4 2620