Izvedbeni studijski program za VIII generaciju studenata

II. Godina

III. semestar

Svaki student pod vodstvom mentora (studijskog savjetnika) započinje znanstvena istraživanja na temelju kojih će izraditi znanstveni rad. U konačnici ta istraživanja mogu, ali i ne moraju biti dio doktorske disertacije. Na temelju izrađenog znanstvenog rada bodovi se ostvaruju po primitku obavijesti o tiskanju rada ili kada je rad objavljen u časopisu. Student treba ostvariti 30 ECTS na temelju publikacija pod rednim brojem 1., 2. i 3. Student koji je prethodno završio poslijediplomski studij i stekao stupanj magistra znanosti ostvaruje 30 ECTS-a.

 

IV. semestar

Tijekom IV. semestra student aktivno sudjeluje u različitim izvannastavnim aktivnostima (opisane u tablici) i uz objavljivanje rezultata ostvaruje određen broj ECTS (minimalno 30 ECTS bodova). Bodove ostvarene u izvannastavnim aktivnostima predlaže mentor (studijski savjetnik) uz suglasnost voditelja studija, a potvrđuje ih Vijeće poslijediplomskog studija.

 

Bodovanje znanstvenih radova:

 

Publikacija

Bodovi

1.

A. Originalni znanstveni rad citiran u CC ili WoS-u iznadprosječni IF (Q1 ili Q2)
B. Originalni znanstveni rad u časopisu zastupljenom u bazama WoS (Web of Science), Scopus i Medline (Q1, Q2, Q3)

30

2.

A. Originalni znanstveni rad citiran u bazi WoS, ali ne i u CC
B. Originalni znanstveni rad u časopisu zastupljenom u bazama WoS, Scopus i Medline (Q4)

20

3.

Originalni znanstveni rad citiran u drugim bazama podataka

10

4.

Poglavlje u knjizi

15

5.

Kongresno priopćenje u časopisu s međunarodnom recenzijom

10

6.

Kongresno priopćenje u zborniku ili usmena prezentacija na međunarodnom skupu

10

7.

Kongresni sažetak u zborniku radova

5

Zbog usklađivanja klasifikacije znanstvenih radova na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti s Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja studenti mogu birati na koji način (A ili B) će ostvarivati ECTS bodove do 30. lipnja 2020. godine, po isteku tog roka bodovi će se ostvarivati prema kriteriju B.  


Izvannastavne aktivnosti:

Aktivnost

Bodovi

Održano pozvano predavanje (npr. u strukovnom društvu)

maks. 5

Stručne ekskurzije

maks. 5

Okrugli stol - organizacija

maks. 5

Sudjelovanje na domaćem ili međunarodnom skupu bez priopćenja

2

Studijski boravak u laboratoriju (do 1 mjesec)

maks. 10

Studijski boravak u laboratoriju (do 2 mjeseca)

maks. 20

III. Godina


V. semestar

Tijekom V. semestra student aktivno sudjeluje u različitim izvannastavnim aktivnostima i uz objavljivanje rezultata ostvaruje određen broj ECTS (minimalno 30 ECTS bodova). Bodove ostvarene u izvannastavnim aktivnostima predlaže studijski savjetnik uz suglasnost voditelja studija, a potvrđuje ih Vijeće poslijediplomskog studija.Također, tijekom V. semestra student treba pripremiti prijavu teme doktorata (ukoliko istu nije ranije prijavio). Prijava teme doktorske disertacije nosi 10 ECTS-a.

VI. semestar

Izrada disertacije i obrana donosi 30 ECTS-a.

  1. Student mora izraditi doktorsku disertaciju koja treba biti jezično, stilski i tehnički korektno oblikovan i usklađena sa suvremenim postupcima i tehnologijom izrade znanstvenih radova;
  2. Student ne mora posebno pisati doktorsku disertaciju ukoliko je napisao 3 znanstvena rada u časopisima koji su zastupljeni u CC bazi od kojih je barem jedan iznad prosječnog faktora značajnosti (Q1 ili Q2), odnosno dva znanstvena rada zastupljena u CC bazi s iznad prosječnim faktorom značajnosti (Q1 ili Q2) ili jedan rad u časopisu zastupljenom u CC bazi koji pripada u 10% najbolje rangiranih u Q1 skupini prema ISI web of knowledge. Radovi trebaju biti povezani u cjelinu prema pravilima koje je propisalo Vijeće poslijediplomskog studija:
    • A. 3 znanstvena rada (full paper) u časopisima koji su zastupljeni u CC bazi od kojih je barem jedan iznad prosječnog faktora značajnosti (Q1 ili Q2), odnosno dva znanstvena rada zastupljena u CC bazi s iznad prosječnim faktorom značajnosti (Q1 ili Q2) ili iznimno jedan rad u časopisu zastupljenom u CC bazi koji pripada u 10% najbolje rangiranih u Q1 skupini prema bazi WoSCC (web of science core selection). Radovi trebaju biti povezani u cjelinu prema pravilima koje je propisalo Vijeće poslijediplomskog studija;
    • B. 3 znanstvena rada (original scientific paper, full paper) u časopisima koji su zastupljeni u WoSCC bazi (Q1, Q2, Q3) od kojih je barem jedan iznad prosječnog faktora značajnosti (Q1 ili Q2), odnosno dva znanstvena rada zastupljena u WoSCC bazi s iznad prosječnim faktorom značajnosti (Q1 ili Q2) ili iznimno jedan rad u časopisu zastupljenom u WoSCC bazi koji pripada u 10% najbolje rangiranih u Q1 skupini. Radovi trebaju biti povezani u cjelinu prema pravilima koje je propisalo Vijeće poslijediplomskog studija;
  3. Student mora biti glavni autor na svim radovima i imati najmanje 70% doprinosa u svakom pojedinom radu.

Sukladno gore navedenom student mora braniti doktorsku disertaciju pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada.

 

NAPOMENA:
Zbog usklađivanja klasifikacije znanstvenih radova na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti s Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja studenti mogu birati na koji način (A ili B) će pisati doktorsku disertaciju u obliku djela koje se temelji na objavljenim radovima do 30. lipnja 2020. godine, po isteku tog roka doktorska disertacija u obliku djela koje se temelji na objavljenim radovima će se pisati prema kriteriju B.

Sukladno gore navedenom student mora braniti doktorsku disertaciju pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije.