Izvedbeni studijski program za VIII generaciju studenata

I. Godina


Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS-bodova


I.semestar

OBVEZNI KOLEGIJI:

R.br. Naziv kolegij
(opis kolegija)
Nositelji
suradnici su navedeni u opisu kolegija
S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Počela biostatistike Izv.prof.dr.sc. Domagoj Šimić,
znanstveni savjetnik - trajno zvanje,
Izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
5 5 15 25 4 1001
2. Molekularna biologija stanice Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš
Izv.prof.dr.sc. Koraljka Gall Trošelj, znanstvena savjetnica
15 5 5 25 4 1005
3. Metodika izrade
znanstvenog rada
Prof.dr.sc. Vera Cesar, trajno zvanje 15 10 25 4 1003
4. Projektni menadžment u
znanosti
Prof.dr.sc. Neven Žarković,
znanstveni savjetnik - trajno zvanje
5 5 15 25 4 1004


IZBORNI KOLEGIJI (metodološki):

R.br. Naziv kolegij
(opis kolegija)
Nositelji
suradnici su navedeni u opisu kolegija
S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Osnovne metode u molekularnoj biologiji i medicini Izv.dr.sc. Andreja Ambriović Ristov, znanstvena savjetnica
Doc.dr.sc. Neda Slade,
znanstvena savjetnica
15 5 20 40 8 1115
2. Moderne eksperimentalne metode fizike u prirodnim znanostima Doc.dr.sc. Mile Ivanda,
znanstveni savjetnik-trajno zvanje
5 5 25 35 6 1102
3. Osnove metoda magnetske rezonancije Izv.prof.dr.sc. Marina Ilakovac Kveder, znanstvena savjetnica - trajno zvanje 5 5 15 25 4 1103
4. Nuklearne metode za analizu bioloških materijala Doc.dr. sc. Ivančica Bogdanović Radović, znanstvena savjetnica 5 5 25 35 6 1104
5. Primjena kultura stanica i tkiva u biomedicinskim istraživanjima Prof.dr.sc. Neven Žarković,
znanstveni savjetnik - trajno zvanje
Doc.dr.sc. Suzana Borović Šunjić,
viša znanstvena suradnica
5 5 15 25 4 1105
6. Osnove imunokemijskih metoda Doc.dr.sc. Paško Konjevoda,
viši znanstveni suradnik
5 5 15 25 4 1106
7. Osnovne metode i ciljevi
oplemenjivanja bilja
Prof.dr.sc. Sonja Vila, trajno zvanje
Doc.dr.sc. Alojzije Lalić,
znanstveni savjetnik-trajno zvanje
15 5 5 25 4 1108
8. Mikrotehnika i metode mikroskopije Prof.dr.sc. Vera Cesar, trajno zvanje
Prof.dr.sc. Branko Dmitrović
15 5 5 25 4 1117
9. Bioinformatika za početnike Izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević 20 5 25 4 1110
10. Molekulska spektroskopija bioloških sistema Doc.dr.sc. Vlasta Mohaček Grošev,
viša znanstvena suradnica
5 5 25 35 6 1111
11. Analiza lokusa kvantitativnih svojstava Izv.prof.dr.sc. Domagoj Šimić,
znanstveni savjetnik–trajno zvanje,
Izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović
15 5 5 25 4 1112
12. Laboratorijske životinje i biomedicinska istraživanja Doc.dr.sc. Ranko Stojković,
viši znanstveni suradnik
5 5 25 35 6 1113
13. Modeli i metode za istraživanje oksidacijskog stresa u kancerogenezi Doc.dr.sc. Ana Čipak Gašparović,
viša znanstvena suradnica
5 5 15 25 4 1114
14. Metode molekularne dijagnostike u detekciji multirezistentnih bakterija Izv.prof.dr.sc. Domagoj Drenjančević 15 5 5 25 4 1116
15. Etika u bioznanostima Doc.dr.sc. Ivica Kelam
Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš
20 5 10 35 6 1118

Minimalno je potrebno skupiti 14 ECTS bodova iz gore navedenih izbornih metodoloških kolegija.


II.semestar

IZBORNI PREDMETI U MODULIMA

Iz modularne nastave studenti moraju skupiti minimalno 30 ECTS bodova, od čega barem 20 moraju steći iz kolegija odabranog modula. Preostali broj ECTS bodova mogu steći pohađanjem nastave kolegija iz drugih modula, odnosno drugih srodnih studija. Studenti mogu upisati i veći broj različitih kolegija, te tako steći i više ECTS bodova, ali uz obvezu zadržavanja odnosa po kojem će na nastavu utrošiti oko 30% radnog vremena potrebnog za izradu doktorata, a preostalo vrijeme će iskoristiti za praktični rad i izvannastavnu aktivnost usklađenu s tematikom doktorske disertacije.

MODUL:
Znanost o materijalima i nove tehnologije

R.br. Naziv kolegij
(opis kolegija)
Nositelji
suradnici su navedeni u opisu kolegija
S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Biomaterijali Prof.dr.sc. Andrea Moguš-Milanković,
znanstvena savjetnica - trajno zvanje
Izv.prof.dr.sc. Domagoj Drenjančević
15 5 20 4 2102
2. Peptidi u biološkim procesima - potencijalni terapeutici Doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić 5 5 10 20 4 2105
3. Genetičko inženjerstvo u biotehnologiji Doc.dr.sc. Mihaela Matovina,
znanstvena suradnica
10 5 15 25 6 2108
4. Aditivi u hrani Prof.dr.sc. Drago Šubarić, trajno zvanje,
Izv.prof.dr.sc. Đurđica Ačkar
20 5 25 6 2109
5. Biomolekule u hrani Izv.prof.dr.sc. Dajana Gašo Sokač,
Doc.dr.sc. Valentina Bušić
20 5 25 6 2111
6. Konzervacijska obrada tla Prof.dr.sc. Danijel Jug,
Prof.dr.sc. Irena Jug
15 5 20 4 2112
7. Biofortifikacija Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić, trajno zvanje 20 5 25 6 2113
8. Metode kondicioniranja tla Izv.prof.dr.sc. Krunoslav Karalić,
Izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
15 5 20 4 2114
9. Biljni biostimulatori Izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković 15 5 20 4 2115
10. Primjena gljiva bijelog truljenja u biotehnologiji Izv.prof.dr.sc. Marina Tišma 20 5 25 6 2116
11. Nedestruktivne metode analize svojstava gospodarskih vrsta Prof.dr.sc. Damir Magdić 20 5 25 6 2117
12. Interakcije sastojaka hrane Prof.dr.sc. Mirela Kopjar,
Izv.prof.dr.sc. Anita Pichler
20 5 25 6 2118
13. Napredni pristup uzgoju kultura u mediteranskom klimatu Doc.dr.sc. Slavko Perica,
znanstveni savjetnik-trajno zvanje
5 5 10 20 4 2119
14. Primjena biomaterijala u medicinskoj znanosti Doc.dr.sc. Željka Perić Kačarević
Doc.dr.sc. Marko Matijević
20 5 25 6 2120

MODUL:
Bioinformatika

R.br. Naziv kolegij
(opis kolegija)
Nositelji
suradnici su navedeni u opisu kolegija
S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Informatičke metode otkrivanja znanja Doc.dr.sc. Boris Badurina,
Doc.dr.sc. Anita Papić
20 5 5 30 6 2206
2. Vizualizacija u bioinformatici Prof.dr.sc. Karolj Skala,
znanstveni savjetnik - trajno zvanje
5 5 20 30 6 2202
3. Informatički alati u molekularnim bioznanostima Doc.dr.sc. Paško Konjevoda,
viši znanstveni suradnik
5 5 20 30 6 2207
4. Modeliranje biološki važnih molekula i njihovih kompleksa Prof.dr.sc. Sanja Tomić,
znanstvena savjetnica - trajno zvanje
5 5 20 30 6 2204
5. Strukturna bioinformatika proteina i bioaktivnih molekula Doc.dr.sc. Bono Lučić,
viši znanstveni suradnik
5 5 20 30 6 2205
6. Računalne i napredne statističke metode u bioznanostima Izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević 20 5 5 30 6 2208

MODUL:
Biologija

R.br. Naziv kolegij
(opis kolegija)
Nositelji
suradnici su navedeni u opisu kolegija
S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Biologija tumorskih i normalnih stanica Doc.dr.sc. Maja Sabol,
znanstvena suradnica
5 5 20 30 6 2301
2. Imunogenetika transplantacije Prof.dr.sc. Zorana Grubić,
znanstvena savjetnica,
Doc.dr.sc. Renata Žunec, znanstvena savjetnica
10 10 20 4 2302
3. Supramolekularne strukture i oksidacijski stres Izv.prof.dr.sc. Marina Ilakovac Kveder,
znanstvena savjetnica - trajno zvanje
Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš
15 5 20 4 2303
4. Peroksidacija lipida u osnovama oksidacijskog stresa Prof.dr.sc. Neven Žarković,
znanstveni savjetnik trajno zvanje
5 5 20 30 6 2304
5. Slobodni radikali, lipidna peroksidacija i kontrola rasta stanica Prof.dr.sc. Neven Žarković,
znanstveni savjetnik-trajno zvanje
5 5 20 30 6 2306
6. Kontrola staničnog ciklusa, održavanje genomskog integriteta i kancerogeneza Doc.dr.sc. Vjekoslav Dulić
Doc.dr.sc. Neda Slade,
znanstvena savjetnica
5 5 10 20 4 2307
7. Genomska DNA Doc.dr. sc. Vesna Musani,
znanstvena suradnica
5 5 10 20 4 2308
8. Mehanizmi oštećenja i popravka DNA Doc.dr.sc. Davor Zahradka,
viši znanstveni suradnik
Doc.dr.sc. Ksenija Zahradka,
viša znanstvena suradnica
5 5 20 30 6 2309
9. RNA i genska regulacija Prof.dr.sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica trajno zvanje 5 5 10 20 4 2310
10. Molekularna genetika starenja i karcinogeneze Izv.prof.dr.sc. Ivica Rubelj,
znanstveni savjetnik
5 25 30 6 2311
11. Molekularna kontrola hematopoeze i leukemogeneze Izv.prof.dr.sc. Mariastefania Antica, znanstvena savjetnica 5 5 10 20 4 2312
12. Stanični prijenos signala Izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak,
Prof.dr.sc. John T. Hancock
15 5 20 4 2313
13. Zaštita dobrobiti životinja u znanstvenim istraživanjima Docdr.sc. Ranko Stojković,
viši znanstveni suradnik
5 5 20 30 6 2314
14. Metabolomika Prof.dr.sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik - trajno zvanje 5 5 20 30 6 2315

MODUL:
Biologija mora

R.br. Naziv kolegij
(opis kolegija)
Nositelji
suradnici su navedeni u opisu kolegija
S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Molekularna toksikologija mora Prof.dr.sc. Nevenka Bihari,
znanstvena savjetnica trajno zvanje
5 5 20 30 6 2401
2. Metalni ioni i organska tvar u prirodnim vodama Doc.dr.sc. Vlado Cuculić,
viši znanstveni suradnik
5 5 10 20 4 2402
3. Utjecaj stresa na akvatične organizme Prof.dr.sc. Davor Lučić,
trajno zvanje
5 5 20 30 6 2403
4. Genomska manipulacija u akvakulturi Prof.dr.sc. Branko Glamuzina,
trajno zvanje
5 5 20 30 6 2404
5. Uzgoj planktona Prof.dr.sc. Boško Skaramuca,
profesor emeritus
5 5 20 30 6 2405
6. Ekologija mora Prof.dr.sc. Davor Lučić,
trajno zvanje
5 5 10 20 4 2406
7. Ribe u biomedicinskim istraživanjima Doc.dr.sc. Tvrtko Smital,
znanstveni savjetnik - trajno zvanje
5 5 20 30 6 2407
8. Biomineralizacijski procesi Doc.dr.sc. Davorin Medaković,
viši znanstveni suradnik
5 5 20 30 6 2408
9. Biologija važnih životinjskih vrsta u Jadranu Prof.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović 20 10 30 6 2409

MODUL:
Biologija biljaka

R.br. Naziv kolegij
(opis kolegija)
Nositelji
suradnici su navedeni u opisu kolegija
S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Organizacija i funkcija biljnih stanica Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš 25 5 30 6 2501
2. Struktura i funkcija biljnih proteina Doc.dr.sc. Rosemary Vuković 25 5 30 6 2502
3. Kinetika enzimskih reakcija Izv.prof.dr.sc. Valentina Pavić 20 5 5 30 6 2503
4. Razvojna biologija biljaka Prof.dr.sc. Vera Cesar, trajno zvanje
25 5 30 6 2504
5. Molekularni mehanizmi oksidativnog stresa u biljaka Prof.dr.sc. Tihana Teklić,
trajno zvanje
Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš
25 5 30 6 2505
6. Biljni testovi toksičnosti Prof.dr.sc. Janja Horvatić 20 5 5 30 6 2506
7. Kvantitativna i populacijska genetika u oplemenjivanju bilja Prof.dr.sc. Georg Drenzer,
znanstveni savjetnik-trajno zvanje,
Izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović
20 5 5 30 6 2507
8. Molekularna biologija
fotosintetskih organizama
Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš 5 5 20 30 6 2509
9. Strukturna genomika Prof.dr.sc. Miroslav Plohl,
znanstveni savjetnik-trajno zvanje
5 5 10 20 4 2510
10. Fitopatogene gljive u biljnoj proizvodnji Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić,
trajno zvanje,
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
25 5 30 6 2511
11. Kultura tkiva i genetička transformacija biljaka Doc.dr.sc. Snježana Mihaljević,
viša znanstvena suradnica
5 5 10 20 4 2512
12. Biljni hormoni: od biosinteze do aktivnosti Doc.dr.sc. Branka Salopek Sondi, znanstvena savjetnica - trajno zvanje 5 5 20 30 6 2513
13. Analiza genetske raznolikosti biljaka Izv.prof.dr.sc. Domagoj Šimić,
znanstveni savjetnik - trajno zvanje,
Izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović
20 5 5 30 6 2515
14. Molekularna fiziologija ishrane biljaka Prof.dr.sc. Tihana Teklić,
trajno zvanje
Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić,
trajno zvanje
20 5 5 30 6 2516
15. Upotreba mediteranskih genetskih resursa bilja Doc.dr.sc. Goran Zdunić,
viši znanstveni suradnik
Doc.dr.sc. Irena Budić-Leto,
znanstvena savjetnica
5 5 10 20 4 2517

MODUL:
Biomedicina

R.br. Naziv kolegij
(opis kolegija)
Nositelji
suradnici su navedeni u opisu kolegija
S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Personalna medicina – prediktivna medicina i farmakogenetika Prof.dr.sc. Sanja Kapitanović, znanstvena savjetnica-trajno zvanje 5 5 10 20 4 2601
2. Genetika neurodegenerativnih bolesti Doc.dr.sc. Silva Katušić Hećimović,
znanstvena savjetnica
5 5 10 20 4 2602
3. Molekularna biologija psihičkih poremećaja Prof.dr.sc. Nela Pivac,
znanstvena savjetnica - trajno zvanje,
Doc.dr.sc. Dubravka Švob Štrac, viša znanstvena suradnica
5 5 10 20 4 2603
4. Metaboličke i genetske promjene u akutnim, kroničnim i malignim oboljenjima gušterače Doc.dr.sc. Marijana Popović Hadžija, viša znanstvena suradnica 5 15 20 4 2604
5. Funkcionalna genomika Doc.dr.sc. Marijeta Kralj, znanstvena savjetnica - trajno zvanje 5 5 5 15 3 2605
6. Tumor supresorski genp53 i njegovi srodnici Doc.dr.sc. Neda Slade,
znanstvena savjetnica
Doc.dr.sc. Marijeta Kralj, znanstvena savjetnica - trajno zvanje
5 5 10 2 2606
7. Gensko liječenje:
eksperimentalni i klinički aspekti
Doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić,
Doc.dr.sc. Saška Marczi
10 5 15 3 2607
8. Uvod u nanomedicinu Doc.dr.sc. Mile Ivanda,
znanstveni savjetnik-trajno zvanje
5 2 3 10 2 2608
9. Strukturne značajke nukleinskih
kiselina i organske molekule kao protutumorski
lijekovi
Prof.dr.sc. Ivo Piantanida, znanstveni savjetnik - trajno zvanje 5 5 15 25 5 2609
10. Uloga željeza u kroničnim i malignim bolestima Prof. dr. sc. Ines Drenjenčević, trajno zvanje 10 5 10 25 5 2610
11. Molekulske osnove metastaziranja Doc.dr.sc. Maja Herak Bosnar,
znanstvena savjetnica
5 10 15 3 2611
12. Kombinacija terapija i mehanizmi u liječenju malignih bolesti Doc.dr.sc. Petar Ozretić, znanstveni suradnik
Izv.prof.dr.sc. Lidija Beketić Orešković
5 5 10 20 4 2612
13. Otpornost tumorskih stanica na terapiju Doc.dr.sc. Anamaria Brozović, viša znanstvena suradnica 5 5 10 20 4 2613
14. Patofiziologija procesa zgrušavanja krvi kod tumorskih bolesti Prof.dr.sc. Slavica Kvolik 10 5 5 20 4 2614
15. Molekulski mehanizmi imunopatofiziološkog odgovora u sustavnom upalnom odgovoru i sepsi Prof.dr.sc Jerko Barbić,
Prof.dr.sc. Ines Drenjančević, trajno zvanje
20 5 5 30 6 2616
16. Osnove nutrigenomike Prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac,trajno zvanje 20 5 25 5 2617
17. Inhalacijski anestetici u znanstvenim istraživanjima Prof.dr.sc. Slavica Kvolik 15 5 20 4 2619
18. Multirezistentne bakterije - izvorište, evolucija i metode detekcije Izv.prof.dr.sc. Domagoj Drenjančević 15 5 20 4 2620
19. Patofiziologija jetre Prof.dr.sc. Aleksandar Včev, trajno zvanje,
Doc.dr.sc. Anđela Grgić
20 5 5 30 6 2621
20. Virusna onkologija Doc.dr..sc. Vjekoslav Tomaić, viši znanstveni suradnik 5 5 10 20 4 2622