Projekti Hrvatske zaklade za znanost na kojima sudjeluju kao istraživači ili su voditelji nastavnici studija MOBI

Šifra Projekt Glavni istraživač Nastavnik – istraživač na projektu
HRZZ 5707 Genetika i fiziologija tolerancije na višestruki stres kod kukuruza Dr.sc. Domagoj Šimić Dr.sc. Domagoj Šimić, Dr.sc. Vera Cesar
HRZZ 8290 Procjena adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja za tolerantnost na sušu Dr.sc. Ivan Pejić Dr.sc. Domagoj Šimić
HRZZ 2178 Genetsko poboljšanje i optimizacija potencijala rodnosti pšenice Dr.sc Dario Novoselović Dr.sc. Geoerg Drezner, Dr.sc. Jasenka Ćosić, Dr.sc. Karolina Vrandečić, Dr.sc. Zdenko Lončarić
HRZZ 4359 Fitohormoni u abiotskom stresu kupusnjača: mehanizam tolerancije i primjena Dr.sc. Branka Salopek Sondi Dr.sc. Branka Salopek Sondi, Dr.sc. Hrvoje Lepeduš, Dr.sc. Snježana Mihaljević
HRZZ 6229 MATH-BTB proteini kao regulatori transkripcije i RNA posredovane metilacije DNA u biljnom razvitku Dr.sc. Dunja Leljak Levanić Dr.sc. Branka Salopek Sondi, Dr.sc. Snježana Mihaljević
HRZZ 1172 Molekularni mehanizmi alternativne raspodjele elektrona u fotosintezi Dr.sc. Hrvoje Fulgosi Dr.sc. Hrvoje Lepeduš
HRZZ 4404 NRF2 na raskrižju epigenetičkog modeliranja, metabolizma i proliferacije stanice raka Dr.sc. Koraljka Gall Trošelj Dr.sc. Koraljka Gall Trošelj, Dr.sc. Neven Žarković, Dr.sc. Ana Čipak Gašparović,Dr.sc. Paško Konjevoda
HRZZ 6090 Molekularni aspekti oksidativnih procesa u stanicama Dr.sc. Mario Vazdar Dr.sc. Koraljka Gall Trošelj
HRZZ 9310 Nekovalentne interakcije u dizajnu novih fotoosjetljivih molekula Dr.sc. Davor Margetić Dr.sc. Koraljka Gall Trošelj
HRZZ 2000 Stvaranje pšenice za budućnost-potraga za novim genima iz postojećih izvora Dr.sc. Sonja Petrović Dr.sc. Sonja Petrović, Dr.sc.Andrijana Rebekić, Dr.sc. Sonja Vila (Marić)
HRZZ 2465 Molekularni mehanizmi povećanja osjetljivosti na protutumorske lijekove stanica karcinoma dojke i melanoma čovjeka utišavanjem integrina Dr.sc. Andreja Ambriović Ristov Dr.sc. Andreja Ambriović Ristov
HRZZ 3912 Razumjevanje puta ulaska Adenovirusa tipa 26 u stanicu: način poboljšanja vektora za vakcinaciju Dr.sc. Dragomira Majhen Dr.sc. Andreja Ambriović Ristov
HRZZ 1615 Otkrivanje novih proteinskih interakcija kao podloga za nove pristupe liječenju melanoma čovjeka Dr.sc. Neda SladeDr.sc. Neda Slade, Dr.sc. Maja Herak Bosnar,Dr.sc. Sonja Levanat
HRZZ 4021 Struktura, funkcija i evolucija proteina Nme6/Nm23-H6 Dr.sc. Maja Herak Bosnar Dr.sc. Maja Herak Bosnar, Dr.sc. Neda Slade
HRZZ 7046 Hibribridne silicijske nanostrukture za senzoriku Dr.sc. Mile Ivanda Dr.sc. Mile Ivanda
HRZZ 1108 Karakterizacija niskotemperaturne molekulske dinamike sustava s neuređenom rešetkom metodom ESR Dr.sc. Marina Ilakovac Kveder Dr.sc. Marina Ilakovac Kveder
HRZZ 2334 Nano-mreže kvantnih točaka u staklima: Od samouređenja do pretvorbe energije i pohrane vodika Dr.sc. Maja Buljan Dr.sc. Ivančica Bogdanović Radović
HRZZ 1698 Razvoj kapilarne mikroprobe za MeV SIMS s primjenom na analizu bioloških materijala Dr.sc. Ivančica Bogdanović Radović Dr.sc. Ivančica Bogdanović Radović
HRZZ 4806 Identifikacija i funkcionalna karakterizacija (eko)toksikološki važnih polispecifičnih membranskih transportnih proteina u zebrici Danio rerio Dr.sc. Tvrtko Smital Dr.sc. Tvrtko Smital
HRZZ 1321 Primjena nusproizvoda prehrambene industrije za razvoj funkcionalnih i okolišno prihvatljivih ekstrudiranih proizvoda i aditiva Dr.sc. Drago Šubarić Dr.sc. Drago Šubarić, Dr.sc. Alojzije Lalić, Dr. sc. Đurđica Ačkar
HRZZ 1477 Višenamjensko očitavanje DNA / RNA sekundarne strukture molekularnim kemijskim senzorima Dr.sc. Ivo Piantanida Dr.sc. Ivo Piantanida
HRZZ 6380 Poremećena vazorelaksacija i endotelno-leukocitna interakcija (ELI) u razvoju aterosklerotskih lezija Dr.sc. Ines Drenjančević Dr.sc. Ines Drenjančević, Dr.sc. Domagoj Drenjančević
HRZZ 7899 Sinteza, strukturna analiza i biološka evaluacija peptidomimetika i glikokonjugata Dr.sc. Srđanka Tomić-Pisarović Dr.sc. Teuta Opačak Bernardi
HRZZ 5863 Električni transport u staklima i staklo-keramici Dr.sc. Andrea Moguš-Milanković Dr.sc. Andrea Moguš-Milanković
HRZZ 3115 Istraživanje složenih multiferoičnih materijala pripravljenih metodama otopinske kemije Dr.sc. Igor Đerđ Dr. Ssc. Dajana Gašo Sokač
HRZZ 7993 Razvoj integriranog mikrosustava za biokatalitičku proizvodnju biodizela Dr.sc. Bruno Zelić Dr.sc. Marina Tišma
HRZZ 6949 Trehaloza: poboljšanje kvalitete proizvoda na bazi voća Dr.sc. Mirela Kopjar Dr.sc. Mirela Kopjar, Dr.sc. Anita Pichler
HRZZ 3365 Cijepljenje rajčice ublažava biotički stres izazvan štitastim moljcima Dr.sc. Katja Žanić Dr.sc. Katja Žanić, Dr.sc. Slavko Perica
HRZZ 7235 Povezanost fleksibilnosti, aktivnosti i strukture u porodici dipeptidil-peptidaza III Dr.sc. Sanja Tomić Dr.sc. Sanja Tomić, Dr. sc. Mihaela Matovina
HRZZ 2945 Utjecaj promjena termohaline cirkulacije u istočnom Mediteranu na planktonske zajednice u južnom Jadranu:ekološki i genetički pristup Dr.sc. Mirna Batistić Dr.sc. Davor Lučić
HRZZ 4764 Ekološki odziv sjevernog Jadrana na klimatske promjene i antropogeni učinak Dr.sc. Nastenjka Stupić Dr.sc. Davor Lučić
HRZZ 2978 Rekombinacija, popravak DNA i očuvanje integriteta genoma: novi putevi Dr.sc. Davor Zahradka Dr.sc. Davor Zahradka, Dr.sc. Ksenija Zahradka
HRZZ 3733 Satelitska DNA u genskoj regulaciji i ekološkoj adaptaciji Dr.sc. Đurđica Ugarković Dr.sc. Đurđica Ugarković
HRZZ 1481 Starosno-ovisna ekspresija membranskih prijenosnika u štakora Dr.sc. Davorka Breljak Dr.sc. Ivica Rubelj
HRZZ 7140 Notch u diferencijaciji hematopoetskih stanica matica i u razvoju leukemija Dr.sc. Mariastefania Antica Dr.sc. Mariastefania Antica
HRZZ 7530 Novi metodološki pristup biogeokemijskim istraživanjima specijacije metala u tragovima u obalnim vodenim ekosustavima genoma Dr.sc. Dario Omanović Dr. sc. Marina Mlakar, Dr.sc. Vlado Cuculić
HRZZ 8607 Utjecaj okolišnog stresa na pojavnost i međudjelovanje biološki važnih organskih molekula i mikronutrijenata u morskom ekosustavu Dr.sc. Blaženka Gašparović Dr. sc. Marina Mlakar, Dr.sc. Vlado Cuculić
HRZZ 9884 Priobalna rastilišta: obrasci i procesi demografske varijabilnosti morskih riba uzduž istočnojadranske obale Dr.sc. Sanja Matić-Skoko Dr.sc. Branko Glamuzina
HRZZ 5381 Raznolikost i interakcije kestena, patogene gljive koja izaziva rak kestena i virusa koji inficira gljivu: učinak na oporavak kestena Dr.sc. Mirna Ćurković Perica Dr.sc. Rosemary Vuković
HRZZ 2324 Patofiziološke posljedice promjena sastava lipidnih splavi Dr.sc. Marija Heffer Dr.sc. Valentina Pavić
HRZZ 3183 Centromerna genomika beskralješnjaka Dr.sc. Miroslav Plohl Dr.sc. Miroslav Plohl
HRZZ 9737 Divlja loza Vitis vinifera subsp. sylvestris: vrijedan izvor gena za oplemenjivanje vinove loze Dr.sc. Goran Zdunić Dr.sc. Goran Zdunić, Dr.sc. Irena Budić-Leto
HRZZ 1194 Razjašnjavanje sortne tipičnosti vina i maslinovih ulja od hrvatskih domaćih sorti Dr.sc. Igor Lukić Dr.sc. Irena Budić-Leto
HRZZ 4289 Genomski i glikanski biomarkeri PTSP-a Dr.sc. Nela Pivac Dr.sc. Nela Pivac
HRZZ 5660 Mulitidisciplinarni pristup otkriću lijekova s ciljanim djelovanjem na matične stanice tumora – uloga transporta kalija Dr.sc. Marijeta Kralj Dr.sc. Marijeta Kralj
HRZZ 4533 Sirtuin 3 kao posrednik mitohondrijske funkcije u estrogen-ovisnoj otpornosti na oksidativni stres i prehranu s visokim udjelom masti Dr.sc. Tihomir Balog Dr.sc. Marijana Popović Hadžija
HRZZ 1430 Mikrosatelitna nestabilnost (MSI i EMAST) u molekularnom profiliranju sporadičnih karcinoma debelog crijeva Dr.sc. Sanja Kapitanović Dr.sc. Sanja Kapitanović, Dr.sc. Tamara Čačev, Dr.sc. Tanja Matijević Glavan
HRZZ 2799 Molekularni mehanizam neurodegeneracije u Niemann-Pickovoj bolesti tip C Dr.sc. Silva Katušić Hećimović Dr.sc. Silva Katušić Hećimović
HRZZ 9386 Genetski mehanizmi lizosomalne disfunkcije u Parkinsonovoj bolesti Dr.sc. Fran Borovečki Dr.sc. Silva Katušić Hećimović