8. Hrvatski kongres studenata doktorskog studija Molekularne bioznanosti

30.01.2020. Natječaj za upis polaznika u akademsku 2019./2020. godinu
NATJEČAJ za upis polaznika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti u akademskoj 2019./2020. godini pogledajte ovdje. [PDF]
Obrazac za prijavu na natječaj preuzmite ovdje. (DOC)
Kriterije odabira i način bodovanja kandidata za upis poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti preuzmite ovdje. [PDF]
Izjavu o plaćanju školarine preuzmite ovdje. (PDF)
Obrazac za preporuku preuzmite ovdje. (DOC)

17.03.2016.
Molimo sve sadašnje i bivše studente poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti da popune anketu
Anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

Opći podaci o poslijediplomskom studiju

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti zajednički su izradili Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu i Sveučilište u Dubrovniku. Temeljem Ugovora o zajedničkom poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti od 13. travnja 2006. godine studij je ustrojen u akademskoj 2005./2006. godini.
Dopusnica za izvođenje studija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dobivena je 20. prosinca 2007. godine. Aneks ugovora o zajedničkom poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti od 13. prosinca 2011. između Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku temelj je za daljnje zajedničko uspješno izvođenje studija.

Interdisciplinarnost je temeljna značajka poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti koji funkcionalno integrira:

 • područje biotehničkih znanosti - polje biotehnologija, polje prehrambena tehnologija, polje poljoprivreda (agronomija)
 • područje biomedicine i zdravstva - polje temeljne medicinske znanosti,
 • područje prirodnih znanosti - polje biologija, polje fizika i polje kemija

Studijski program poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti sadrži

 • obvezne predmete
 • metodološke izborne predmete
 • izborne predmete u različitim modulima:
  • znanost o materijalima i nove tehnologije
  • bioinformatika
  • biologija
  • biologija mora
  • biologija biljaka
  • biomedicina

Doktorski studij traje šest semestara: obvezni i metodološki izborni predmeti slušaju se u I. semestru, izborni predmeti u modulima slušaju se u II. semestru, a u ostalim semestrima student je posvećen izradi doktorata.
Cijena studija 15.000,00 kuna godišnje.

 • Uvjeti upisa na studij
 1. Studij mogu upisati polaznici sa završenim dodiplomskim studijem kako slijedi:
  • iz područja biotehničkih, biomedicinskih i prirodnih znanosti (biologije, kemije, fizike, prehrambene tehnologije, kemijskog inženjerstva, biotehnologije, humane i veterinarske medicine, stomatologije, farmacije poljoprivrede i šumarstva);
  • ostalih dodiplomskih studija uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje Vijeće poslijediplomskog interdisciplinarnog studija.
 2. Studij mogu upisati pristupnici koji su magistrirali na bilo kojem poslijediplomskom studiju. Broj priznatih ECTS bodova za upis u određeni semestar odobrava Vijeće poslijediplomskog studija ovisno o priloženim kvalifikacijama (broj objavljenih radova, akademski stupanj magistra znanosti, sudjelovanje na skupovima i sl.).
 3. Studij mogu upisati osobe čija je prosječna ocjena na dodiplomskom studiju bila najmanje 3,5. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija ocjena je ispod 3,51 po uvjetom da imaju preporuku dva ugledna znanstvenika ili sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali.
 4. Poznavanje jednog svjetskog jezika

 

 • Prijava za natječaj mora sadržavati:
 • osobne podatke pristupnika s naznakom adrese stanovanja,
 • ovjereni preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu
 • ovjereni preslik diplome o završenom dodiplomskom studiju,
 • prijepis ocjena s istaknutom prosječnom ocjenom koja treba biti veća od 3,5
 • preporuke dvaju uglednih znanstvenika ili sveučilišnih profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali (ako je prosjek manji od 3,5)
 • životopis
 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (ovjereni izvod iz ocjena dodiplomskog studija ili potvrda ovlaštene škole stranih jezika)

Prijave se podnose osobno ili se šalju poštom na adresu bilo koje od institucija koje zajednički izvode studij s naznakom "prijava na studij Molekularne bioznanosti":

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju
Ulica cara Hadrijana 8/A (Zgrada 3 Sveučilišnog Kampusa)
31000 Osijek
u referadi za poslijediplomske i doktorske studije.

Detaljnije informacije o studiju mogu se dobiti u Tajništvu zajedničkog poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanostina Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Cara Hadrijana 8/A (Zgrada 3 Sveučilišnog Kampusa), na telefon 031/399-902 ili 031/399-904 ili na web stranici http:/www.unios.hr/molekularna.