Obavijesti

Obavijest - Radno vrijeme referade

27.07.2020.
Poštovani studenti,
Ured za poslijediplomske studije i Tajništvo studija zbog korištenja godišnjih odmora ne rade u vremenu od 27.7.2020. do 31.8.2020. godine.Materijali za sjednicu Vijeća studija u 8. mjesecu moraju biti dostavljeni na email: silva[et]biologija.unios.hr najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice.

Obavijest - Raspored

27.07.2020.
Raspored nastave METODOLOŠKI KOLEGIJI 8. generacija polaznika pogledajte ovdje. (PDF)

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

17.07.2020.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Molekularno određivanje RHD alela u populaciji serološki RhD negativnih davatelja krvi sjeverozapadne Hrvatske“ Marka Lilića, mag. biol. mol., pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se u srijedu, 8. srpnja 2020. godine u dvorani 1. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 12.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Zorana Grubić

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

03.06.2020.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „In vitro sinergija i postantibiotski učinak kolistina u kombinaciji svankomicinom i meropenemom prema karbapenem-rezistentnim Gram-negativnim bakterijama s multiplim karbapenemazama“ Harisa Cara, mag.med.lab.dijag., polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će se 17. lipnja 2020. godine s početkom u 11.00 sati u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, Zagreb.

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redoviti profesor u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Kamelija Žarković, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
4. dr. sc. Lidija Milković, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Neven Žarković

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

29.05.2020.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Utjecaj premedikacije midazolamom za postupak aspiracije jajnih stanica na razinu stresa tijekom medicinski pomognute oplodnje“ Maje Pešić, dr. med., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u petak 4. lipnja 2020. godine s početkom u 12.30 sati u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, Zagreb.

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Jerko Barbić,redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik;
2. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Kuna, izvanredni profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
3. dr. sc. Lidija Milković, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član;
4. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom zvanju Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić

Obavijest - Raspored

26.05.2020.
Raspored nastave za 8. generaciju polaznika pogledajte ovdje. (PDF)

Obavijest - preporuka HZJZ

22.05.2020.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je „PREPORUKE ZA PREDDIPLOMSKU, DIPLOMSKU I POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU NA VISOKIM UČILIŠTIMA (SVEUČILIŠTA, VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE) S OBZIROM NA EPIDEMIJU COVID-19“ Iste možete pronaći na sljedećoj poveznici ovdje.

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

21.05.2020.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Povezanost polimorfizama gena za monoaminooksidazu tipa B, dopamin-beta-hidroksilazu i katehol-o-metil transferazu s različitim oblicima agresivnog ponašanja u adolescenata“ Vlatke Kovač, dr. med., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u utorak, 9. lipnja 2020. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 12.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Neven Žarković

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

19.05.2020.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Urođena elektromagnetska polja oko neurona i njihova implikacija u novim terapijskim pristupima neuroregeneraciji regulacijom aktivnosti astrocita“ Jasmine Isaković, BSc, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u ponedjeljak, 25. svibnja 2020. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 13.30 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Marina Ilakovac Kveder

Obavijest - Preporuka // COVID-19

11.05.2020.
U skladu s točkom 3. Preporuka Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 7. svibnja 2020. godine javne obrane tema doktorskih disertacija te javne obrane doktorskih disertacija moguće je održati uz poštivanje ograničenja od najviše 10 osoba na jedinom mjestu.

Obavijest

11.05.2020.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima. Uputu Vam dostavljamo u privitku, a možete ju pronaći i na sljedećoj poveznici: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Sveucilista_nastava_8-5-2020.pdf
Molimo Vas da proučite Uputu te postupate sukladno istoj.

Obavijest

11.04.2020.
Poštovani pristupnici za upis 8. generacije polaznika, obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju nismo u mogućnosti provesti Intervju kao završni krug bodovanja za odabir kandidata za upis 8. generacije polaznika. O vremenu održavanja Intervjua biti ćete na vrijeme obaviješteni pute e-pošte i web stranice studija.
prof.dr.sc.Vera Cesar

OBAVIJEST

22.03.2020.
Sve aktivnosti vezane za javne obrane tema doktorskih disertacija i javne obrane doktorskih disertacija prekidaju se do daljnjeg.

Obavijest za voditelje projekata HRZZ vezano uz trenutno epidemiološku situaciju

19.03.2020.
Obavijest u cijelosti možete preuzeti ovdje (PDF)

Obavijest za mentore doktoranada na projektima HRZZ

19.03.2020.
Obavijest u cijelosti možete preuzeti ovdje (PDF)

Natječaj za upis polaznika u akademsku 2019./2020. godinu

30.01.2020.
NATJEČAJ za upis polaznika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti u akademskoj 2019./2020. godini pogledajte ovdje. [PDF]
Obrazac za prijavu na natječaj preuzmite ovdje. (DOC)
Kriterije odabira i način bodovanja kandidata za upis poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti preuzmite ovdje. [PDF]
Izjavu o plaćanju školarine preuzmite ovdje. (PDF)
Obrazac za preporuku preuzmite ovdje. (DOC)

SEEMEDJ_ New issue published SEEMEDJ 2019; 3(2):1-81

03.02.2020.
Dear colleagues,
I am happy to inform you that new issue of SEEMEDJ 2019: 3(2):1-81 can be found at http://seemedj.mefos.unios.hr/index.php/seemedj/issue/view/13
Our journal is accepted and enlisted in DOAJ database from July 14th, 2019 and provides Diamond Open Access- no fees at all.
We start our fourth year of publishing. Since we are in preparation of the new April issue of the SEEMEDJ, I kindly ask you your contribution.
Please send 1 paper/Original or review article (yourself, or students, colleagues) to be considered for SEEMEDJ till March 1, 2020, or for November 2020 issue till September 1, 2020. Short communications are also acceptable.
Looking forward to your contribution,
Sincerely,
Ines Drenjančević, MD, PhD

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

28.01.2020.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Utjecaj razvoja i toplinskog stresa na transkripciju satelitske DNA u crvenom brašnaru Tribolium castaneum“ Antonia Sermeka, mag. chem., pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u petak, 7. veljače 2020. godine u dvorani 1. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 11.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Željka Pezer Sakač, znanstvena suradnica

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

15.01.2020.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Karakterizacija ulaska adenovirusa tipa 26 u stanice epitela čovjeka“ Davora Nestića, mag. ing. biotechn., pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u ponedjeljak, 3. veljače 2020. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 11.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

13.12.2019.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Imunomodulacijski učinak antifibrinolitika, traneksamične kiseline, kod ugradnje totalne endoproteze koljena“ Renate Letica-Brnadić, dr. med., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u četvrtak, 19. prosinca 2019. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 9.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov

Kriteriji odabira i način bodovanja kandidata


06.12.2019.
Kriterije odabira i način bodovanja kandidata za upis poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti preuzmite ovdje. (PDF)

Kalendar


18.11.2019.
KALENDAR ODRŽAVANJA SJEDNICA SVEUČILIŠNOG VIJEĆA ZA SVEUČILIŠNE INTERDISCIPLINARNE POSLIJEDPLOMSKE (DOKTORSKE) STUDIJE I DOKTORSKOG STUDIJA MOLEKULARNIH BIOZNANOSTI U AK. 2019/2020. GODINI

Obavijest

13.11.2019.
EDUKACIJSKA RADIONICA ZA MENTORE POSLIJEDIPLOMSKOG INTERDISCIPLINARNOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA Molekularne bioznanosti
Program, vrijeme i mjesto održavanje te upute o radionici pogledajte ovdje. [PDF]

Obavijest

29.10.2019.
EDUKACIJSKA RADIONICA ZA MENTORE POSLIJEDIPLOMSKOG INTERDISCIPLINARNOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA Molekularne bioznanosti
Detalje pogledajte ovdje.(PDF)

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

16.10.2019.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Centromerna epigenetika vrsta roda Tribolium“ Tene Gržan, mag. mol. biol., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u četvrtak, 24. listopada 2019. godine u sobi br. 201/1. kat, 5. krilo Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 12.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Ivica Rubelj

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

04.10.2019.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Određivanje značaja prolaktina kao mogućeg pokazatelja agresivnosti u shizofrenih bolesnica“ Krešimira Puljića, dr. med., pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u petak 25. listopada 2019. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54 u dvorani 1. krila s početkom u 12.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Neven Žarković,znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redoviti profesor u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik;
2. doc. prim. dr. sc. Suzana Uzun, specijalist psihijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče i docent u naslovnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
3. izv. prof. prim. dr. sc. Dunja Degmečić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
4. prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redovita profesorica u naslovnom trajnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

06.09.2019.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Istraživanje biološke uloge proteina SsbB u segregaciji kromosoma tijekom reproduktivne faze bakterije Streptomyces coelicolor“ Želimire Filić, prof. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u srijedu 11. rujna 2019. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54 u dvorani 3. krila s početkom u 12.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. doc. dr. sc. Ksenija Zahradka,viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i docentica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
2. doc. dr. sc. Branka Salopek Sondi, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i docentica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
3. prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
4. doc. dr. sc. Davor Zahradka, viši znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i docent u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
doc. dr. sc. Ksenija Zahradka, viša znanstvena suradnica

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

06.09.2019.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Uloga specijaliziranih metabolita u odgovoru kupusnjača (Brassicaceae) na solni stres“ Ide Linić, mag. ing. biotechn., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u utorak, 24. rujna 2019. godine u sobi br. 201/1. kat, 5. krilo Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 11.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac

Obavijest studentima

Zahtjev za potvrdom Poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti preuzmite ovdje [docx]

OBAVIJEST STUDENTIMA

15.07.2019.
Poštovani studenti,
Ured za poslijediplomske studije i Tajništvo studija zbog korištenja godišnjih odmora ne rade u vremenu od 25.7.2019. do 23.8.2019. godine.
Materijali za sjednicu Vijeća studija u 8. mjesecu moraju biti dostavljeni na email: silva[et]biologija.unios.hr najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice.

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

03.07.2019.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Uloga citokina u Alzheimerovoj bolesti“ Marije Čuljak, dipl.ing.med.lab.dijag., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u petak, 19. srpnja 2019. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 11.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Neven Žarković

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

19.06.2019.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Uloga proteina Taf14 iz obitelji YEATS u odgovoru na stanični stres“ Nikoline Vidan Rogulj, mag. biol. mol., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u ponedjeljak, 8. srpnja 2019. godine u seminaru Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 13.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

14.05.2019.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Povezanost ekspresijskog profila i mutacijskog statusa gena TP53 s kliničkim i patohistološkim značajkama karcinoma bubrega“ Marijane Knezović Florijan, dr. med., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u ponedjeljak, 27. svibnja 2019. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 14.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
doc. dr. sc. Petar Ozretić

Obavijest o konferenciji "Napredak u biomedicinskim istraživanjima III"

09.05.2019.
Konferencija "Napredak u biomedicinskim istraživanjima III" održati održati će se od 17. do 21. lipnja 2019. na Mediterranean Institute for Life Sciences (MedILS) u Splitu, Hrvatska.

Riječ Organizacijskog odbora:
Povijesno gledano, naša konferencija se fokusirala na molekularnu i staničnu biologiju bolesti, osobito na neuroznanost, imunologiju, metabolizam i rak. Fokus ovogodišnje konferencije bit će rasprava o konceptima i izazovima unutar svakog od gore navedenih područja te će stoga sadržavati predavanja o novim tehnologijama u genomici, proteomici i metabolomici, signalizaciji raka, razvoju terapije, popravku DNA, kao i imunoterapija. Konferenciju zajednički organiziraju Mediterranean Institute for Life Sciences i Sveučilište u Torontu.
Srdačno Vas pozdravljamo i radujemo se Vašem dolasku!

Program možete vidjeti ovdje.
Više informacija pogledajte na stranicama konferencije.

Organizacijski odbor:
Mladen Merčep - MedILS
Miroslav Radman - MedILS
Igor Štagljar - MedILS i Sveučilište u Torontu

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

16.04.2019.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Utjecaj premedikacije midazolamom za postupak aspiracije jajnih stanica na razinu stresa tijekom medicinski pomognute oplodnje“ Maje Pešić, dr. med., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u utorak, 30. travnja 2019. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 13.30 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić,
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

10.04.2019.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Otkrivanje prisustva protutijela HLA razreda IgA u ispitanika s povijesnošću HLA imunizirajućeg događaja“ Helene Car, prof. biolog. i kemije, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u ponedjeljak, 3. lipnja 2019. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 14.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
doc. dr. sc. Renata Žunec,
znanstvena suradnica Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Odjela za tipizaciju tkiva

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

12.03.2019.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Regulatorni mehanizmi fotosintetske učinkovitosti genotipova soje tijekom različitih faza razvoja pod utjecajem stresa izazvanog sušom“ Ane Josipović, mag. ing. agr., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u srijedu 20. ožujka 2019. godine u predavaonici br. 2/2. kat s početkom u 11. 00 sati na Rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek.


Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. dr. sc. Aleksandra Sudarić,znanstvena savjetnica u trajnom zvanju Poljoprivrednog instituta Osijek, predsjednica;
2. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
3. izv. prof. dr. sc. Janja Horvatić, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član.
4. dr. sc. Marija Viljevac Vuletić, znanstvena suradnica Poljoprivrednog instituta Osijek, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Aleksandra Sudarić, znanstvena savjetnica

Obavijest

11.03.2019.
Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti ne prima više zamolbe za naknadni upis sa 7. generacijom polaznika. Natječaj za upis nove generacije polaznika očekuje se u siječnju 2020. godine.

Obavijest

11.03.2019.
Materijali za sjednicu Vijeća poslijediplomskog studija koja se prema rasporedu održava 25. ožujka 2019. godine moraju stići najkasnije do 19. ožujka 2019. godine kako bi bili uvršteni u dnevni red sjednice vijeća u mjesecu ožujku.

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

08.02.2019.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Utjecaj utišavanja integrinskih podjedinica α u stanicama melanoma čovjeka na osjetljivost na protutumorske lijekove i pokretljivost“ Ane Dekanić, mag. mol. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u četvrtak 14. veljače 2019. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54 u dvorani 3. krila s početkom u 13.00 sati.


Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. doc. dr. sc. Neda Slade,znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i docentica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;;
2. dr. sc. Igor Weber, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član.
4. doc. dr. sc. Maja Herak Bosnar, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i docentica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
doc. dr. sc. Neda Slade, znanstvena savjetnica

NAGRADA ZA MLADE ZNANSTVENIKE

31.01.2019.
AMAC-UK (Almae Matris Alumni Croaticae - ogranak Ujedinjeno Kraljevstvo) i ove godine raspisuje Nagradu za mlade znanstvenike u vrijednosti od 1000£. Za Nagradu se mogu natjecati studenti na doktorskom studiju ili liječnici na specijalizaciji koji su građani Republike Hrvatske sa stalnim boravkom i/ili u radnom odnosu u Republici Hrvatskoj.

Rok prijave je do 19. travnja 2019. godine.

Prijavnicu treba ispuniti na engleskom jeziku prema prijavnom formatu koji je u prilogu i na našoj internetskoj stranici (https://amacuk.net).

Rezultati natječaja bit će objavljeni 12. svibnja 2019. godine na Godišnjoj skupštini AMAC-UK-a, a Nagradu treba iskoristiti do 1. svibnja 2020. godine.

Detalje natječaja pogledajte ovdje

Prijavnicu na natječaj preuzmite ovdje

Neva Kandžija
Tajnica AMAC-UK

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

21.01.2019.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Utjecaj prolaktina na agresivnost u bolesnica oboljelih od shizofrenije“ Krešimira Puljića, dr. med., pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u srijedu, 30. siječnja 2019. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 12.30 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Neven Žarković,
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

10.01.2019.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Biokemijski mehanizmi regulacije učinkovitosti fotosustava II u listovima suncokreta pod utjecajem okolišnog stresa“ Antonele Markulj Kulundžić, mag. ing. agr., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u utorak, 15. siječnja 2019. godine na Rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek u predavaonici br. 2/2 kat s početkom u 11.00 sati.
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. dr. sc. Aleksandra Sudarić,znanstvena savjetnica u trajnom zvanju Poljoprivrednog instituta Osijek, predsjednica;
2. izv. prof. dr. sc. Janja Horvatić, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
3. dr. sc. Marija Viljevac Vuletić, znanstvena suradnica Poljoprivrednog instituta Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Aleksandra Sudarić, znanstvena savjetnica

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

10.01.2019.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova “Razvoj novih parametara za procjenu složenosti klasifikacijskih varijabli i njihova primjena u modeliranju svojstava molekula“ Viktora Bojovića, mag. educ. inf. et techn., pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u petak, 18. siječnja 2019. godine u predavaonici 201/2.kat Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/A, s početkom u 14.15 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Vesna Rastija

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

11.12.2018.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Utjecaj antioksidansa resveratrola i melatonina te mladih transplantiranih fibroblasta na promjenu tkivne homeostaze i regeneraciju u starenju štakora“ Lucie Nanić, mag. mol. biol., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, Zagreb s početkom u 12.00 sati.
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. izv. prof. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i izvanredna profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
2. prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redovita profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
3. prof. dr. sc. Višnja Besendorfer, redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
4. dr. sc. Davorka Breljak, znanstvena savjetnica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

07.12.2018.
Javna obrana doktorske disertacije „Karakterizacija prijenosnika organskih aniona zebrice (Danio rerio Hamilton, 1822)“ Jelene Dragojević, mag. biol., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će se u petak, 14. prosinca 2018. godine u dvorani krila Ivana Supeka Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54 s početkom u 14 sati.
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. izv. prof. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i izvanredna profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
2. dr. sc. Davorka Breljak, znanstvena savjetnica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
4. doc. dr. sc. Neda Slade, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redovita profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

28.11.2018.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „In vitro sinergija i postantibiotski učinak kolistina u kombinaciji s vankomicinom i meropenemom prema karbapenem-rezistentnim Gram-negativnim bakterijama s multiplim karbapenemazama“ Harisa Cara, mag.med.lab.dijag., pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u srijedu, 30. siječnja 2019. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 11.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Neven Žarković,
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

16.11.2018.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Utjecaj polimorfizama gena BIRC5 na izražaj alternativnih izoformi survivina u karcinomima jajnika“ Maje Gregorić, dipl.ing.med.lab.dijag., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u utorak, 4. prosinca 2018. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 12.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
doc. dr. sc. Petar Ozretić,
znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

12.11.2018.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Stanična distribucija proteinskih konjugata 4-hidroksi-2-nonenala u ljudskim meningealnim tumorima“ Ines Trninić, dr. med., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u ponedjeljak, 19. studenog 2018. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, Zagreb s početkom u 13.00 sati.
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redoviti profesor u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
3. prof. dr. sc. Nela Pivac, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redovita profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
4. doc. dr. sc. Ana Čipak Gašparović, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i docentica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

16.10.2018.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Uloga signalnog puta Hh-Gli u raku prostate“ Ivana Štefanca, dr.med., pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u utorak, 13. studenog 2018. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 12.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
doc. dr. sc. Vesna Musani,
znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

Kalendar

10.10.2018.
KALENDAR ODRŽAVANJA SJEDNICA SVEUČILIŠNOG VIJEĆA ZA SVEUČILIŠNE INTERDISCIPLINARNE POSLIJEDPLOMSKE (DOKTORSKE) STUDIJE I DOKTORSKOG STUDIJA MOLEKULARNIH BIOZNANOSTI U AK. 2018/2019. GODINI

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

05.10.2018.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Funkcionalne interakcije p53 i obitelji proteina p53/p73, NME i GLI u melanomu čovjeka“ Nikoline Hanžić, mag. mol. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u četvrtak, 11. listopada 2018. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, Zagreb s početkom u 11.00 sati.
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. izv. prof. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i izvanredna profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
2. prof. dr. sc. Sonja Levanatznanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redovita profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
4. doc. dr. sc. Maja Herak Bosnar, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i docentica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

17.09.2018.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Otkrivanje specifičnih epigenetičkih biljega u papiloma virusom pozitivnim tumorima pločastog epitela glave i vrata“ mr. sc. Ksenije Božinović pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u utorak, 25. rujna 2018. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, Zagreb s početkom u 11.00 sati
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. dr. sc. Vjekoslav Tomaić, znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Sanja Kapitanović, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redovita profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
4. dr. sc. Jelena Knežević,znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
dr. sc. Vjekoslav Tomaić,
znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

27.08.2018.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Utišavanje integrina αv u stanicama melanoma čovjeka povećava osjetljivost na protutumorske lijekove i smanjuje metastatski potencijal“ Ane Dekanić, mag. mol. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u srijedu, 12. rujna 2018. godine u Seminaru Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 11.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
doc. dr. sc. Neda Slade,
znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

27.08.2018.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Utjecaj antioksidansa resveratrola i melatonina te mladih transplantiranih fibroblasta na promjenu tkivne homeostaze i regeneraciju u starenju štakora“ Lucie Nanić, mag. mol. biol., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u četvrtak, 30. kolovoza 2018. godine u Seminaru Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 10.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov,
znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

OBAVIJEST STUDENTIMA

19.07.2018.
Poštovani studenti,
Ured za poslijediplomske studije (referada) i tajništvo neće raditi od 23.07.2018. do 24.08.2018. zbog godišnjih odmora.

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

02.07.2018.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Procjena dijagnostičke osjetljivosti i specifičnosti biomarkera karcinoma pluća“ Biserke Orehovac, mag. med. lab. dijag., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u utorak, 10. srpnja 2018. godine u dvorani 1. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 15.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Neven Žarković,
znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

RASPORED PREDAVANJA-OBVEZNI KOLEGIJI/7.GENERACIJA POLAZNIKA

26.04.2018. ***Ažurirano 05.07.2018.
Raspored predavanja možete preuzeti ovdje. [PDF]

Predavanje Development and production of a monoclonal human anti-MDA-LDL-IgM antibody

Poštovani,
Pozivamo Vas na predavanje Development and production of a monoclonal human anti-MDA-LDL-IgM antibody koje će u četvrtak 12. travnja, s početkom u 13.30 sati u dvorani 1. krila Instituta Ruđer Bošković održati ugledni znanstvenik i poduzetnik iz Austrije dr. Franz Tatzber.
Biti će pretežito govora o radu objavljenom krajem prošle godine u uglednom časopisu Oxidative Medicine and Cellular Longevity. Uz prikaz zanimljivog biotehnološkog postupka za proizvodnju ljudskih monoklonskih protutijela (dr. Tatzber je gotovo cijelu znanstvenu karijeru ostvario u primijenjenim R&D istraživanjima), ovim je radom definitivno potvrđeno stvaranje „autoimunih“ protutijela na oksidirani LDL ne samo u bolesnih osoba, već i u zdravih ljudi. Ovo predavanje ujedno čini sastavni dio nastave studija Molekularne bioznanosti u okviru odgovarajućih kolegija o oksidacijskom stresu i lipidnoj peroksidaciji.
Radujemo se Vašem dolasku, uz napomenu da ponesete sa sobom osobnu iskaznicu radi ulaska u čuvani kompleks Instituta. Hrvatsko-austrijsko društvo u suradnji s Institutom Ruđer Bošković i poslijediplomskim studijem Molekularne bioznanosti

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

04.04..2018.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Učinci kadmija na parametre fotosinteze u različitim genotipovima kukuruza“ Maria Franića, mag. educ. biol. et chem., pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u petak, 13. travnja 2018. godine na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/a, Osijek u predavaonici 201/2kat s početkom u 9.15 sati.
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
4. doc. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Zdenko Lončarić

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

02.03.2018.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Procjena zdravstvene ispravnosti odabranih dodataka prehrani i njihov toksikološki učinak in vivo“ Lidije Barušić, dipl. san. ing., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u utorak, 27. ožujka 2018. godine na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/a, Osijek u predavaonici 201/2kat s početkom u 14.15 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, predsjednica;
2. prof. dr. sc. Dinko Puntarić, redoviti profesor Odjela za sestrinstvo, Hrvatskog katoličkog Sveučilišta Zagreb, predsjednik;
3. prof. dr. sc. Irena Landeka Jurčević, redovita profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
4. prof. dr. sc. Nada Oršolić, redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zamjena člana

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Vera Cesar

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

02.03.2018.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Analiza lokusa kvantitativnih svojstava i genomska selekcija za prinos zrna u testkrižancima IBMSyn4 populacije kukuruza“ Vlatka Galića, mag. ing. agr., pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u petak, 16. ožujka 2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica kralja Petra Svačića 1d Osijek, u Auli Magna / 2kat s početkom u 11.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. izv. prof. dr. sc. Sonja Petrović, izvanredna profesorica Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
2. doc. dr. sc. Andrijana Rebekić, docentica Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član.
4. doc. dr. sc. Miroslav Lisjak, docent Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Sonja Petrović

Obavijest o organizaciji informativne radionice s ciljem upoznavanja ribe zebrice (Danio rerio)

26.02.2018.
Institut Ruđer Bošković (IRB) idući mjesec organizira prvu kratku informativnu radionicu s ciljem upoznavanja ribe zebrice (Danio rerio) kao sve atraktivnijeg modelnog organizma u biološkim, biomedicinskim i okolišnim istraživanjima.
Svi zainteresirani za radionicu mogu pogledati detalje ovdje. [PDF]

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA – POTPORA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

26.02.2018.
Osječko-baranjska županija raspisuje Natječaj za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2017./18. Financijske potpore za poslijediplomski studij dodjeljuju se za programe kojima se stječe akademski stupanj doktora znanosti/umjetnosti odnosno akademski naziv sveučilišni specijalist određenog područja, što se potvrđuje diplomom i to za programe poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija. Natječaj i obrasci prijave dostupni su na www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718.
Natječaj je otvoren do 22. ožujka 2018.

Natječaj za nagradu za mlade znanstvenike

29.01.2018.
AMAC-UK ( Udruženje bivših studenata i prijatelja sveučilišta u HR -ogranak Velika Britanija) i ove godine raspisuje natječaj za nagradu za mlade znanstvenike u vrijednosti od £1000.
Za Nagradu se mogu natjecati studenti na doktorskom studiju i liječnici na specijalizaciji, koji su gradjani HR sa stalnim boravkom u HR i/ili u radnom odnosu u HR.
Rok prijave je do 28.4.2018.
Prijavnicu treba ispuniti na engleskom jeziku prema prijavnom formularu, koji je u prilogu i na našoj web stranici AMAC-UK (http://www.amacuk.net/)
U prijavnici osim životopisa i bibliografije, treba biti kratak plan projekta i potvrda institucije, koju kandidat želi posjetiti da su voljni za suradnju.
Uz prijavnicu treba priložiti pismo potpore kandidatu od osobe, koja poznaje kandidatov dosadašnji rad.
Rezultati izbora na natječaju će biti objavljeni 13.5.2018. na godišnjoj skupštini AMAC-UK, a potom će biti obavjesteni svi kandidati.
Nagradu treba iskoristiti do 1.5.2019.
Nakon posjeta znanstvenoj instituciji u Velikoj Britaniji kandidat treba podnijeti pismeni izvještaj na engleskom jeziku o korištenju nagrade.Taj izvještaj će biti objavljen na web stranici AMAC-UK (http://www.amacuk.net/)
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje. [PDF]
Prijavnicu možete preuzeti ovdje. [DOCX]
Detaljne upute za prijavu možete preuzeti ovdje. [DOCX]

Natječaj za upis polaznika

29.01.2018.
NATJEČAJ za upis polaznika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti u akademskoj 2017./2018. godini pogledajte ovdje. [PDF]

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

26.01.2018.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Karakterizacija prijenosnika organskih aniona zebrice (Danio rerio Hamilton, 1822.)“ Jelene Dragojević, mag. biol., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u petak, 2. veljače 2018. godine u seminaru 5. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 12.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov,
znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

24.01.2018.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Uloga proteina RhoD i KIF20B u osjetljivosti stanica tumora na lijekove“ Tihane De Zan, dipl. ing. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u petak, 9. veljače 2018. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 11.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Maja Matulić
redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj za izbor u naslovno zvanje

13.12.2017.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje NATJEČAJ za izbor nastavnika u naslovna znanstveno-nastavna zvanja na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularnih bioznanosti BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Tekst natječaja preuzmite ovdje.
Obrazac 2 preuzmite ovdje.

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

01.12.2017.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Genotipska varijabilnost statusa kadmija i fotosintetskih parametra u listu ispod klipa kukuruza pri različitim koncentracijama kadmija u tlu“ Maria Franića, mag. educ. biol. et chem., pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u srijedu, 6. prosinca 2017. godine u predavaonici Upravne zgrade Poljoprivrednog Instituta Osijek u Osijeku, Južno predgrađe 17, s početkom u 09.30 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Zdenko Lončarić

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

09.10.2017.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Molekularna karakterizacija i analiza ekspresije proinflamatornih citokina IL-1β, TNFα1 i TNFα2 u kavezno uzgojene atlantske plavoperajne tune Thunnus thynnus (L. 1758)“ Ivane Lepen Pleić, prof. biolog. i kemije, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u petak, 3. studenog 2017. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, Zagreb u dvorani I. krila s početkom u 12.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica;
2. doc. dr. sc. Neda Slade, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član;
3. doc. dr. sc. Željka Trumbić, docentica Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu, član.;
4. prof. dr. sc. Jasna Maršić-Lučić, viša znanstvena suradnica Instituta za oceanografiju i ribarstvo Split, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković

RASPORED SJEDNICA VIJEĆA

03.10.2017.
Raspored vijeća poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti možete pogledati ovdje. [PDF]

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

14.09.2017.
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Marine Horvatiček, prof. biol., pod nazivom „Utjecaj suplementacije n-3 polinezasićenim masnim kiselinama na koncentraciju C-peptida kod trudnica koje boluju od dijabetesa tipa 1“ održati će se u petak, 22. rujna 2017. godine, u predavaoni I. krila Instituta „Ruđer Bošković“, Bijenička cesta 54, s početkom u 12.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Josip Đelmiš, professor emeritus Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Ivančica Delaš, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član
4. dr. sc. Jasminka Štefulj, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Josip Đelmiš, professor emeritus

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

29.08.2017.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Otkrivanje specifičnih epigenetičkih biljega u papiloma virusom pozitivnim tumorima pločastog epitela glave i vrata“ mr. sc. Ksenije Božinović pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u ponedjeljak, 18. rujna 2017. godine u dvorani 1. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 12.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
dr. sc. Vjekoslav Tomaić,
znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

Obavijest iz referade 20.07.2017.

Ured za poslijediplomske studije ne radi od 24.07. do 25.08.2017. godine.

Obavijest 19.07.2017.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje NATJEČAJ za izbor nastavnika u naslovna znanstveno-nastavna zvanja na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularnih bioznanosti BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Detalje pogledajte ovdje. [PDF]

Obavijest 08.06.2017.

Dragi studenti (bivši i sadašnji), dragi nastavnici i suradnici MOBI-a,
Molimo sve zainteresirane za sudjelovanje na HNE-Conference, Graz da dostave ispunjeni obrazac iz priloga najkasnije do 5.7.2017. godine na e-mail: silva[at]biologija.unios.hr
Z​​bornik sažetaka biti ​će ​tiskan online u pdf obliku, a sažetke će pregledavati upravni odbor HNE-Cluba i organizacijski odbor skupa.​ Za sve zainteresirane organizirat će se besplatni prijevoz. Autobus će ići na relaciji Osijek-Zagreb-Graz-Zagreb-Osijek. Svi oni koji se do sada nisu prijavili, a žele ići mogu to učiniti do 20.6.2017. godine.
Podsjećamo studentima MOBI-a će biti dodijeljeni i odgovarajući ECTS bodovi za sudjelovanje u radu kongresa s posterom ili bez njega, kao pokazatelj izvan-nastavne znanstvene aktivnosti.
Naposljetku, napominjemo da će svatko osobno morati osigurati troškove smještaja u Graz-u, a za sad nam je preporučen hotel Ibis Budget, koji se nalazi u centru grada, a time i u blizini sveučilišta:
http://www.ibis.com/de/hotel-5107-ibis-budget-graz-city/index.shtml
Neubaugasse 11, 8020 Graz Telefon: 0043-316 764400
Cijena noćenja s doručkom u dvokrevetnoj sobi iznosi 49€ po sobi (24.5€ po osobi, a moguć je i smještaj jednog djeteta po sobi), a ukoliko Vam to više odgovara možete organizirati smještaj i samostalno.
Uz srdačne pozdrave,
Vera Cesar & Neven Žarković
Program skupa pogledajte ovdje. [PDF]
Predložak za abstrakt preuzmite ovdje. [PDF]

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

07.06.2017.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Analiza lokusa kvantitativnih svojstava i genomska selekcija za prinos i komponente prinosa kukuruza (Zea mays L.) u testkrižancima međukrižane B73xMo17 populacijeVlatka Galića, mag. ing. agr., pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u ponedjeljak, 12. lipnja 2017. godine u predavaonici Upravne zgrade Poljoprivrednog Instituta Osijek u Osijeku, Južno predgrađe 17, s početkom u 10.00. sati.

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Sonja Petrović,
izvanredna profesorica Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

01.06.2017.
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Ive Pavlović, mag. ing mol. bioteh., pod nazivom „Uloga auksina i hormona stresa u odgovoru kupusnjača (Brassicaceae) na povišeni salinitet“ održati će se petak, 9. lipnja 2017. godine, na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, Zagreb, u dvorani 3. krila s početkom u 11.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. izv. prof. dr. sc. Sandra Radić Brkan, izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
2. izv. prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković, izvanredna profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član
4. izv. prof. dr. sc. Mirta Tkalec, izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zamjena člana

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac,
izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

01.06.2017.
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Marijane Jukić, mag. biolog., pod nazivom „Protutumorski učinci novih N-9-sulfonilpurinskih derivata in vitro održati će se petak, 9. lipnja 2017. godine, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Josipa Huttlera 4, Osijek, u predavaonici P1 s početkom u 10.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Biserka Žinić, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član;
3. doc. dr. sc. Saška Marczi, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
4. doc. dr. sc. Barbara Viljetić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić,
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

24.05.2017.
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Mirjane Babić Leko, mag. biol. mol., pod nazivom „Prediktivna vrijednost bioloških biljega u ranom otkrivanju i diferencijalnoj dijagnozi Alzheimerove bolesti“ održati će se u ponedjeljak, 5. lipnja 2017. godine, na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, Zagreb, u dvorani 3. krila s početkom u 11.00 sati.
Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:

1. izv. prof. dr. sc. Nela Pivac, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica
2. dr. sc. Dubravka Švob Štrac, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član
3. izv. prof. dr. sc. Mario Vukšić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član
4. prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Nela Pivac,
znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

Obavijest 09.05.2017.

Dragi studenti (bivši i sadašnji), dragi nastavnici i suradnici MOBI-a,
Međunarodna udruga za istraživanje lipidne peroksidacije (International HNE-Club) koja djeluje u okviru SFRBM/SFRR-Europe, organizira u suradnji s Karl Franzens Sveučilištem u Grazu (Austrija) od 14. do 16. rujna znanstveni skup, na kojem će predavanja održati istaknuti znanstvenici koji se bave interdisciplinarnim područjem znanosti o oksidacijskom stresu.
Poveznica na skup
Napominjemo da će predavanja održati gotovo svi vodeći znanstvenici koji se bave metabolizmom masti i oksidacijskim stresom, a za sudjelovanje u radu skupa nije potrebna kotizacija!
Premda je formalni naziv skupa Reactive Oxygen Species and Lipid Peroxidation in Human Health and Disease znanstveno područje skupa je znatno šire budući da je skup je posvećen spomenu na prof. Hermanna Esterbauera koji je preminuo 1997. godine, a svjetski je ugled stekao otkrićem 4-hidroksinonenala (HNE) koji je danas prepoznat kao drugi glasnik slobodnih radikala i signalna molekula uključena u regulaciji vitalnih staničnih procesa. Stoga je moguće sudjelovanje u radu skupa i s posterima iz šireg područja znanosti o lipidima i o oksidacijskom stresu, a moguća je i participacija bez postera.
Ovim putem Vas pozivamo da nam se pridružite i javite se ako ste zainteresirani za sudjelovanje u radu kongresa što prije na adresu tajnice studija gđe. Silve Lustig silva[at]biologija.unios.hr , kako bismo pokušali organizirati prijevoz autobusom na relaciji Osijek-Zagreb-Graz (i natrag). Ukoliko namjeravate sudjelovati s prikazom postera, molimo lijepo da navedete preliminarni naziv postera, kako bismo o tome obavijestili organizatore u Austriji.
Studentima MOBI-a će biti dodijeljeni i odgovarajući ECTS bodovi za sudjelovanje u radu kongresa s posterom ili bez njega, kao pokazatelj izvan-nastavne znanstvene aktivnosti, dok Elsevier dovršava poseban broj Free Radical Biology and Medicine, te ćemo za sudionike skupa pokušati organizirati i podjelu besplatnog tiskanog izdanja ovog broja FRBM Poveznicu pogledajte ovdje.
Naposljetku, napominjemo da će svatko osobno morati osigurati troškove smještaja u Graz-u, a za sad nam je preporučen hotel Ibis Budget, koji se nalazi u centru grada, a time i u blizini sveučilišta: Poveznicu za hotel pogledajte ovdje.
Neubaugasse 11, 8020 Graz
Telefon: 0043-316 764400
Cijena noćenja s doručkom u dvokrevetnoj sobi iznosi 49€ po sobi (24.5€ po osobi, a moguć je i smještaj jednog djeteta po sobi), a ukoliko Vam to više odgovara možete organizirati smještaj i samostalno.
Program skupa pogledajte ovdje.[PDF]
Uz srdačne pozdrave,
Vera Cesar & Neven Žarković

NAJAVA OBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE

05.05.2017.
Javna obrana doktorske disertacije „Poveznica upale niskog stupnja i razvoja rezistencije na leptin i inzulin u mozgu odraslih pretilih Sprague-Dawley štakora liječenih metforminom i liraglutidom“ pristupnice Vedrane Ivić, prof. biolog. i kemije pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti. održat će se u utorak 16. svibnja 2017. na Medicinskom fakultetu Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Josipa Huttlera 4, u predavaonici P1, s početkom u 13.30 sati.
Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:

1. prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
2. doc. dr. sc. Valentina Pavić, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
3. doc. dr. sc. Barbara Viljetić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
4. izv. prof. dr. sc. Lada Zibar, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Ines Drenjančević

RASPORED SJEDNICA VIJEĆA

23.01.2017.
Raspored vijeća poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti možete pogledati ovdje. [PDF]

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

18.01.2017.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Protutumorski učinci novih N-9-sulfonilpurinskih derivata in vitro“ Marijane Jukić, mag. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u četvrtak, 26. siječnja 2017. godine u predavaonici P1 Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Josipa Huttlera 4, Osijek s početkom u 12.30 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor,
Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

30.11.2016.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Poveznica rane upale i razvoja rezistencije na leptin i inzulin u mozgu odraslih pretilih Sprague-Dawley štakora liječenih metforminom i liraglutidom“ Vedrane Ivić, prof. biolog. i kemije, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u utorak, 13. prosinca 2016. godine u predavaonici P1 Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Josipa Huttlera 4, Osijek s početkom u 12.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Ines Drenjančević,
redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

24.11.2016.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Uloga auksina i hormona stresa u odgovoru kupusnjača (Brassicaceae) na povišeni salinitet“ Ive Pavlović, dipl. ing mol. bioteh., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u utorak, 6. prosinca 2016. godine u seminaru 5. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 13.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac,
izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

04.11.2016.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Stanična distribucija proteinskih konjugata 4-hidroksi-2nonenala u ljudskim meningealnim tumorima“ Ines Trninić, dr. med., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u četvrtak, 10. studenog 2016. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 15.30 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić,
znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

Obavijest o održavanju kongresa

02.10.2016.
6. HRVATSKI KONGRES STUDENATA DOKTORSKOG STUDIJA MOLEKULARNE BIOZNANOSTI - Prvu obavijest preuzmite ovdje. [PDF]

OBAVIJEST STUDENTIMA

20.09.2016.
Budući da je naš pooštovani i dragi prof.dr.sc. Mladen Petrovećki preminuo, studenti koji nisu položili Počelo biostatistike na ispit trebaju ići kod doc.dr.sc. Domagoja Šimića, znanstveni savjetnik na Poljoprivredni Institut Osijek

OBAVIJEST IZ REFERADE POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA MOLEKULARNE BIOZNANOSTI

22.07.2016.
Poštovani studenti,
Referada i tajništvo neće raditi od 25.07.2016. do 29.08.2016. zbog godišnjih odmora.

Obavijest o natječaju

Natječaj za izbor nastavnika na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularnih bioznanosti bez zasnivanja radnog odnosa možete preuzeti ovdje (PDF)
Obrazac preuzmite ovdje (PDF)

NAJAVA OBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE

28.06.2016.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Fotokemijski mehanizmi prilagodbe kultivara jabuke na uvjete okolišnog stresa uzrokovanog povišenom temperaturom i suviškom svjetlosti“ Ines Mihaljević, dipl. ing. polj., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. godine u predavaonici br. 319/3 kat, Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/a, s početkom u 10.00 sati.
Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Tihana Teklić, redovita profesorica Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica;
2. doc. dr. sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik Poljoprivrednog instituta Osijek u Osijeku, član;
3. izv. prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić, izvanredna profesorica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
4. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, zamjena člana

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Tihana Teklić

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

03.06.2016.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Proučavanje utjecaja vezikula na enzimsku polimerizaciju anilina metodom elektronske paramagnetske rezonancije“ Dejane Carić, dipl. ing. preh. tehnolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će se u petak, 10. lipnja 2016. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 14.00 sati.
Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Vladimir Mrša,redoviti profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Marina Ilakovac Kveder, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentorica i član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član.
4. dr. sc. Boris Rakvin, zaslužni znanstvenik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Vladimir Mrša

Obavijest o odluci

25.05.2016.
Odluka o načelnom sastavu Povjerenstva u postupku stjecanja doktorata znanosti

DAN MOLEKULARNIH BIOZNANOSTI

Poštovane kolegice i kolege, studenti i doktori Molekularnih bioznanosti, nastavnici na našem studiju.
Pozivamo vas da prisustvujete predavanjima povodom 10 godina rada studija koja će se održati na Institutu Ruđer Bošković 20.svibnja 2016. godine od 10 sati u predavaonici III. krila.
Program predavanja i sažeci sadržani su u prilogu.
S radošću očekujemo vaš dolazak.
U ime Vijeća studija prof.dr.sc. Vera Cesar

Natječaj za upis na poslijediplomski interdsiciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti

DO DALJNJEGA SE PRIMAJU ZAMOLBE ZA NAKNADNI UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI INTERDISCIPLINARNI SVEUČILIŠNI STUDIJ MOLEKULARNE BIOZNANOSTI S KRATKIM OBRAZLOŽENJEM UZ DOKUMENTACIJU PROPISANU NATJEČAJEM.
Natječaj možete pogledati ovdje.

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

06.05.2016.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Nazočnost 4-hidroksi-2-nonenal-a (HNE-a) u pločastom karcinomu orofarinksa“ Antonie Jakovčević, dr. med. spec. patolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će se u četvrtak, 19. svibnja 2016. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54 s početkom u 16.00 sati.
Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Kamelija Žarković, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb, mentorica i član;
3. izv. prof. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član;
4. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić

CALL FOR APPLICATIONS! International Bioethics Summer School, New York City (Jul 11-22, 2016) and Dubrovnik, Croatia (Aug 5-14, 2016)!

Global Bioethics Initiative (GBI) is dedicated to fostering public awareness and understanding of bioethical issues, and to exploring solutions to bioethical challenges. Through its events and activities, which include an annual Summer School on Global Bioethics, GBI seeks to keep the international community, policy decision-makers, the media, and the general public informed and aware of important bioethical issues. Such awareness is essential for making informed decisions and fostering public debate. Using various platforms, we at GBI are able to promote our motto "Doing bioethics in real life!"
Više informacija pogledajte ovdje.

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

08.01.2016.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Funkcijska analiza domene PEPE proteina TROL iz biljke Arabidopsis thaliana (L.) i njezina uloga u regulaciji fotosinteze“ Renate Hanzer, dipl. ing. preh. tehnolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će se u ponedjeljak, 18. siječnja 2016. godine u predavaonici br. 307/3 kat, Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/a, s početkom u 12.00 sati.
Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik;
2. dr. sc. Hrvoje Fulgosi, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentor i član;
3. izv. prof. dr. sc. Željka Vidaković-Cifrek, izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu, član;
4. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

07.10.2015.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova "Prediktivna vrijednost bioloških biljega u ranom otkrivanju i diferencijalnoj dijagnozi Alzheimerove bolesti" Mirjane Babić Leko, mag. biol. mol., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u srijedu, 28. listopada 2015. godine u kompjuterskoj učionici na 2. katu Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, Šalata 12, 10000 Zagreb.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković,
znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

02.10.2015.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Nazočnost 4-hidroksi-2-nonenal-a (HNE-a) u pločastom karcinomu orofarinksa“ Antonie Jakovčević, dr. med. spec. patolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u petak, 16. listopada 2015. godine u dvorani 1. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 14.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

01.10.2015.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Proučavanje utjecaja vezikula na enzimsku polimerizaciju anilina metodom elektronske paramagnetske rezonancije“ Dejane Carić, dipl. ing. preh. tehnolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u utorak, 6. listopada 2015. godine u dvorani 1. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 12.30 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Vladimir Mrša

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

07.09.2015.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Izrada i primjena DNA mikročipa za određivanje ekspresije gena kod kavezne atlantske plavoperajne tune (Thunnus thynnus L., 1758)“ Željke Trumbić, dipl. ing. biolog. i ekolog. mora, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će se u utorak, 15. rujna 2015. godine, u dvorani 1. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 8.30 sati.
Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica;
2. izv. prof. dr. sc. Ivona Mladineo, znanstvena savjetnica Instituta za oceanografiju i ribarstvo Split u Splitu, mentorica i član;
3. dr. sc. Oliver Vugrek, viši znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član.
4. dr. sc. Maja Herak Bosnar, viša znanstvena Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković

OBAVIJEST IZ REFERADE POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA MOLEKULARNE BIOZNANOSTI

21.07.2015.
Poštovani studenti,
Referada i tajništvo neće raditi od 21.07.2015. do 24.08.2015. zbog godišnjih odmora.

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

17.07.2015.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Utjecaj suplementacije n-3 nezasićenih masnih kiselina na koncentraciju C-peptida kod trudnica koje boluju od dijabetesa tipa 1“ Marine Horvatiček, prof. biolog. i kemije, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u četvrtak, 23. srpnja 2015. godine na Klinici za ženske bolesti i porođaje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Petrova 13, u predavaonici Franjo Durst, 2. kat., s početkom u 12.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Ivančica Delaš,
izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

01.07.2015.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Fiziološki odgovor vrste Lemna gibba na djelovanje ionskog koloidnog srebra“ Martine Varga, prof. biolog. i kemije, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će se u petak, 10. srpnja 2015.godine na Odjelu za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/A, u predavaonici 201/2.kat s početkom u 14.00 sati.
Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. Prof. dr.sc. Zdenko Lončarić, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Janja Horvatić, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, mentor 1 i član
3. Doc. dr. sc. Ivna Štolfa, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, mentor 2 i član;
4. Prof. dr. sc. Željka Vidaković-Cifrek, izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član
5. Prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član
6. Prof. dr. sc. Tihana Teklić, redovita profesorica Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Zdenko Lončarić

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

01.07.2015.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Distribucija osnovnih kemijskih fenotipova interneurona u mozgu tri genetski preinačena mišja modela s isključenim genima St3Gal2, St3Gal3 i St3Gal2/St3Gal3 Senke Blažetić, prof. biolog. i kemije, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će se u petak, 10. srpnja 2015.godine na Odjelu za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/A, u predavaonici 201/2.kat s početkom u 12.00 sati.
Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, mentorica 1 i član;
3. prof. dr. sc. Elizabeta Has-Schön, redovita profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, mentorica 2 i član;
4. prof. dr .sc. Svjetlana Kalanj-Bognar,redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član
5. doc. dr. sc. Ivna Štolfa, docentica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u Osijeku, član;
6. prof. dr. sc. Željka Vukelić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

16.06.2015.
Javna obrana doktorske disertacije „Ekotoksikološka karakterizacija cijanobakterija i invazivnih algi roda Caulerpa primjenom koncepta učincima usmjerenih analiza“ Petre Marić, dipl. ing. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će se u utorak, 30. lipnja 2015. godine u dvorani 1. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54 s početkom u 12.30 sati.
Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. izv. prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović, izvanredni profesor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, predsjednik;
2. dr. sc. Tvrtko Smital, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentor i član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
4. dr. sc. Marijan Ahel,znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

16.06.2015.
Javna obrana doktorske disertacije „Karakterizacija prijenosnika organskih kationa zebrice (Danio rerio Hamilton, 1822)“ Ivana Mihaljevića, mag. biol., pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će se u četvrtak, 2. srpnja 2015. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54 s početkom u 11.30 sati.
Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica;
2. dr. sc. Tvrtko Smital,, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentor i član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
4. dr. sc. Neda Slade,viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Andreja Ambriović Ristov

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

08.06.2015.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Biokemijski mehanizmi regulacije učinkovitosti fotosustava II u listovima suncokreta pod utjecajem okolišnog stresa“ Antonele Markulj, mag. ing. agr. pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u ponedjeljak, 15. lipnja 2015. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjelu za biologiju, s početkom u 12.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
dr. sc. Branaka Salopek Sondi,
znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

26.05.2015.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova "Uloga lipidne peroksidacije u upalnom mehanizmu nastanka hepatocelularnog karcinoma“ Ivane Acan, dr. med., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u utorak, 23. lipnja 2015. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 13.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

26.05.2015.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Uloga lipidne peroksidacije u mehanizmima odbacivanja jetrenog presatka“ Katarine Tomulić Brusich, dr. med., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održati će se u utorak, 23. lipnja 2015. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 12.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Neven Žarković,
znanstveni savjetnik

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

07.05.2015.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Utjecaj proteina ΔNp73α na kontrolu staničnog ciklusa nakon oštećenja DNA u stanicama čovjeka“ Anđele Horvat, dipl. ing. mol. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u petak, 22. svibnja 2015. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54 s početkom u 13.00 sati.
Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica;
2. dr. sc. Neda Slade, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentorica 1 i član;
3. dr. sc. Vjekoslav Dulić, istraživač Institute of Molecular Genetics of Montpellier, Francuska, mentor 2 i član;
4. izv. prof. dr. sc. Dora Višnjić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za fiziologiju i imunologiju, član;
5. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
6. dr. sc. Maja Herak Bosnar, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, znanstvena savjetnica

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

07.05.2015.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Varijacija masnokiselinskog sastava lipidnih frakcija i antioksidativni status europske plosnate kamenice Ostrea edulis L. tijekom godine“ Josipa Barišića, dr. vet. med., pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u utorak, 12. svibnja 2015. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54 s početkom u 12.00 sati.
Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Branko Glamuzina, redoviti profesor Sveučilišta u Dubrovniku-Odjela za akvakulturu, predsjednik;
2. dr. sc. Rozelindra Čož-Rakovac, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentorica 1 i član;
3. izv. prof. dr. sc. Ivančica Delaš, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, mentorica 2 i član;
4. dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član;
5. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
6. dr. sc. Ivančica Strunjak Perović, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Branko Glamuzina

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

07.05.2015.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Uloga moždanog neurotrofnog čimbenika u demenciji“ Matee Nikolac Perković, dipl. ing. mol. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u četvrtak, 21. svibnja 2015. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54 s početkom u 13.30 sati.
Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica;
2. izv. prof. dr. sc. Nela Pivac, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentor i član;
3. izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centra za funkcionalnu genomiku, član;
4. dr. sc. Dubravka Švob Štrac, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

07.05.2015.
Javna obrana doktorske disertacije naslova"Biomineralne strukture aragonita morskih beskralješnjaka: morfološke, strukturne i biokemijske značajke“ Vide Čadež, mag. ing. marikulture, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u petak, 15. svibnja 2015. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54 s početkom u 12.00 sati.
Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. dr. sc. Srečo Škapin, znanstveni savjetnik Instituta Jožef Štefan u Ljubljani, Slovenija, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Ivan Sondi, redoviti profesor Rudarsko- naftno-geološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, mentor 1 i član;
3. dr. sc. Branka Salopek-Sondi, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentorica 2 i član;
4. dr. sc. Suzana Šegota, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član;
5. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
6. dr. sc. Nadica Ivošević Denardis, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
dr. sc. Srečo Škapin, znanstveni savjetnik

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

06.05.2015.
Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti Želimire Filić, prof. biol., naslova „Istraživanje uloge proteina SsbB u segregaciji kromosoma tijekom reproduktivne faze bakterije Streptomyces coelicolor, održati će se u ponedjeljak, 18. svibnja 2015. godine u seminaru 5. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, s početkom u 11.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Ksenija Zahradka,
viša znanstvena suradnica

OBAVIJEST

05.05.2015.
Prijave za naknadni upis polaznika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti se više ne primaju.
Natječaj za upis 6. generacije polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti biti će raspisan početkom 2016. godine.

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

16.04.2015.
Javna obrana doktorske disertacije naslova „Procjena povezanosti razine interleukina 6 i čimbenika nekroze tumora alfa u serumu i slini s ishodom bolesti u osoba oboljelih od karcinoma usne šupljine“ Ivane Škrinjar, dr. med. dent., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održati će se u petak, 8. svibnja 2015. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54 s početkom u 11.00 sati.


Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. izv. prof. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednik
2. doc. dr. sc. Vlaho Brailo, docent Stomatološkog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu, mentor 1 i član
3. doc.dr. sc. Aleksandar Milenović, spec. maksilofacijalne kirurgije KB Dubrava u Zagrebu, mentor 2 i član
4. prof. dr. sc. Jasminka Pavelić, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član
5. prof. dr. sc. Vanja Vučićević Boras, redoviti profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član
6. doc. dr. sc. Dragana Gabrić Pandurić, docentica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zamjena člana

Predsjednik Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

10.04.2015.
Javna obrana teme doktorske disertacije „Fotokemijski mehanizmi prilagodbe kultivara jabuke na uvjete okolišnog stresa uzrokovanog povišenom temperaturom i suviškom svjetlosti“ Ines Mihaljević, dipl. ing. polj., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će se u četvrtak, 23. travnja 2015. godine na Odjelu za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Cara Hadrijana 8/A, u predavaonici 319/3.kat s početkom u 9.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Tihana Teklić
redovita profesorica Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

02.04.2015.
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti Martine Pavlek, dipl. ing. biolog., naslova „Mehanizmi uključeni u dinamiku satelitnih DNA u kompleksnim genomima“, održati će se u petak, 10. travnja 2015. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54 s početkom u 11.30 sati.


Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. dr. sc. Ivica Rubelj, viši znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednik
2. dr. sc. Nevenka Meštrović Radan, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentorica i član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
4. dr. sc. Branka Bruvo Mađarić, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana

Predsjednik Povjerenstva
dr. sc. Ivica Rubelj, viši znanstveni suradnik

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

09.03.2015.
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti Diane Trnski, dipl. ing. mol. biolog., naslova „Uloga protein-kinaze GSK3β u aktivaciji signalnog puta Hedgehog-Gli u stanicama karcinoma debelog crijeva čovjeka“ održati će se u utorak, 24. ožujka 2015. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, u Dvorani III. krila s početkom u 10.00 sati.


Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. dr. sc. Neda Slade, viša znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica;
2. prof. dr. sc. Sonja Levanat, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentorica i član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
4. dr. sc. Vesna Musani, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Neda Slade, viša znanstvena suradnica

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

09.03.2015.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Ekotoksikološka karakterizacija cijanobakterija i invazivnih algi roda Caulerpa primjenom koncepta analiza usmjerenih učincima“ Petre Marić, dipl. ing. biolog. pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se u petak, 20.ožujka 2015. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, u dvorani 1. krila s početkom u 12.30 sati.

Predsjednik Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović,
izvanredni profesor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

09.12.2014.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Karakterizacija prijenosnika organskih kationa zebrice (Danio rerio Hamilton, 1822)“ Ivana Mihaljevića, mag. biol., pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se u srijedu, 25. veljače 2015. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, u dvorani 1. krila s početkom u 12.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

06.02.2014.
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti mr.sc. Valentine Bušić, naslova "Nove ekološki prihvatljive metode kvaternizacije derivata piridina" održati će se u petak, 13. veljače 2015. godine u Vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, Franje Kuhača 20 s početkom u 12.00 sati


Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Marina Ilakovac Kveder, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica;
2. izv. prof. dr. sc. Spomenka Kovač, umirovljena izvanredna profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta i Odjela za kemiju, mentorica i član;
3. prof. dr. sc. Drago Šubarić, redoviti profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član;
4. doc. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač, docentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta i Odjela za kemiju Sveučilišta u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Marina Ilakovac Kveder

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

09.12.2014.
Javna obrana teme doktorske disertacije Željke Trumbić, dipl. ing. biolog. i ekolog. mora, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti naslova „Izrada i primjena alata (DNA microarraya) za određivanje ekspresije gena kod kavezne Atlantske plavoperajne tune (Thunnus thynnus)“, održat će se u ponedjeljak, 15. prosinca 2014. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani 1. krila s početkom u 11.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

09.12.2014.
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti Marine Cindrić, dipl. ing. mol. biolog., naslova „Biomodulacija propusnosti krvno – mozgovne barijere 4-hidroksinonenalom in vitro održati će se u ponedjeljak , 22. prosinca 2014. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, u Dvorani III. krila s početkom u 16.00 sati.


Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Kamelija Žarković, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, mentorica i član;
3. izv. prof. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član;
4. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

09.12.2014.
Javna obrana teme doktorske disertacije Lidije Barušić, dipl. san. ing., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti naslova „Procjena zdravstvene ispravnosti odabranih dodataka prehrani i njihov toksikološki učinak in vivo,održat će se u četvrtak, 18. prosinca 2014. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani 3. krila s početkom u 11.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

14.11.2014.
Javna obrana teme doktorske disertacije Martine Pavlek, dipl. ing. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti naslova „Mehanizmi uključeni u dinamiku satelitnih DNA u kompleksnim genomima“,održat će se u četvrtak, 20. studenog 2014. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani 5. krila s početkom u 12.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
dr. sc. Ivica Rubelj, viši znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

12.11.2014.
Javna obrana teme doktorske disertacije Mirne Imešek, dipl. ing. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti naslova „Molekularni markeri u taksonomiji spužvi: mitohondrijski genomi slatkovodnih spužvi i taksonomski položaj jadranskih spužvi vapnenjača“ održat će se u srijedu, 26. studenog 2014. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani 3. krila s početkom u 13.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
doc. dr. sc. Tatjana Bakran-Petricioli, docentica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

20. listopada 2014. godine
Javna obrana teme doktorske disertacije Ivane Lepen Pleić, prof. biolog. i kemije, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti naslova „Molekularna karakterizacija i analiza ekspresije triju proinflamatornih citokina IL-1β, TNFa1 i TNFa2 u kavezno uzgojene atlantske plavoperajne tune Thunnus thynnusodržat će se u petak, 24. listopada 2014. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani 3. krila s početkom u 14.30 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

15. listopada 2014. godine
Javna obrana teme doktorske disertacije Vide Čadež, mag. ing. marikulture., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti naslova „Biomineralne strukture aragonita morskih beskralješnjaka: morfološke, strukturne i biokemijske značajke“ održat će se u utorak, 4. studenog 2014. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani 1. krila s početkom u 13.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
dr. sc. Srečo Škapin, znanstveni savjetnik Instituta Jožef Štefan u Ljubljani

NAJAVA OBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE

10. listopada 2014. godine
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Zorane Katanić, prof. biolog. i kemije, naslova „Identifikacija i molekularna karakterizacija fitoplazme brijesta ʻCandidatus Phytoplasma ulmiʼ u Hrvatskoj“, održati će se u četvrtak, 23. listopada 2014. godine, na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjelu za biologiju (Ulica cara Hadrijana 8/A), u predavaonici 319 – P3 / III kat, s početkom u 13.00 sati.


Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. izv. prof. dr. sc. Zlatko Liber, izvanredni profesor Biološkog odsjeka Prirodoslovno- matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Mirna Ćurković Perica, redovita profesorica Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, mentorica 1 i član;
3. doc. dr. sc. Ljiljana Krstin, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, mentorica 2 i član;
4. izv. prof. dr. sc. Karolina Vrandečić, izvanredna profesorica Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član;
5. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
6. doc. dr. sc. Ivna Štolfa, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Zlatko Liber

NAJAVA OBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE

2. listopada 2014. godine
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti Vlatke Antolović, dipl. ing. biotehnologije, naslova „Istraživanje gibanja stanica u okviru poopćenog Langevinovog modela kod protista Dictyostelium discoideum Raper (1935)“ održati će se u utorak , 7. listopada 2014. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, u Dvorani I. krila s početkom u 12.00 sati.


Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. dr. sc. Krunoslav Brčić-Kostić, viši znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednik
2. prof. dr. sc. Igor Weber, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentor i član
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
4. dr. sc. Iva Marija Tolić, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana

Predsjednik Povjerenstva
dr. sc. Krunoslav Brčić-Kostić, viši znanstveni suradnik

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

19. rujna 2014. godine
Javna obrana teme doktorske disertacije Diane Trnski, dipl. ing. mol. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti naslova „Uloga GSK3β u aktivaciji Hedgehog-Gli signalnog puta u stanicama karcinoma debelog crijeva čovjeka“, održat će se u utorak, 23. rujna 2014. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani III. krila s početkom u 10.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Neda Slade, viša znanstvena suradnica

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

14. srpnja 2014. godine
Javna obrana teme doktorske disertacije Senke Blažetić, prof. biolog. i kemije, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti naslova „Distribucija osnovnih kemijskih fenotipova interneurona u mozgu tri genetski preinačena mišja modela s isključenim genima St3Gal2, St3Gal3 i St3Gal2/St3Gal3 održat će se u petak, 25. srpnja 2014. godine na Odjelu za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Cara Hadrijana 8/A, u predavaonici 319/3.kat s početkom u 13.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić,
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

11. srpnja 2014. godine
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti Lidije Milković, dipl. ing. biotehnolog., naslova „Pozitivni učinci lipidne peroksidacije u rastu stanica kosti na bioaktivnom staklu – nove mogućnosti tkivnog inženjerstva i regenerativne medicine“ održati će se u utorak, 22. srpnja 2014. godine, na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, u dvorani III. krila, Bijenička 54, s početkom u 11.00 sati
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik;
2. izv. prof. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentor i član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
4. dr. sc. Ana Čipak Gašparović, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

11. srpnja 2014. godine
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti Nikoline Stojanović, dipl. ing. biolog., naslova „Otpornost na protutumorske lijekove posredovana integrinom αvβ3 u stanicama karcinoma pločastog epitela jezika čovjeka“, održati će se u četvrtak, 24. srpnja 2014. godine, na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, u dvorani III. krila, Bijenička 54, s početkom u 14.00 sati.
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. dr. sc. Neda Slade, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica;
2. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentorica i član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
4. dr. sc. Maja Herak Bosnar, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Neda Slade, viša znanstvena suradnica

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

02. srpnja 2014. godine
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti mr. sc. Vesne Sredoja Tišma, naslova „Uloga oksidacijskog stresa i akroleina u bolesnika s vaskulitisom malih krvnih žila“ održati će se u utorak , 14. srpnja 2014. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, u Dvorani III. krila s početkom u 12.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. izv. prof. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednik;
2. doc. dr. sc. Stela Bulimbašić, spec. patolog Kliničkog zavoda za patologiju KB „Dubrava“, Zagreb, mentorica 1 i član;
3. dr. sc. Morana Jaganjac, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentorica 2 i član;
4. prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član;
5. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
6. doc. dr. sc. Suzana Ljubojević Hadžavdić, spec. dermatovenerolog, Klinike za kožne i spolne bolesti KBC Zagreb, zamjena člana

Predsjednik Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

26. lipnja 2014. godine
Javna obrana teme doktorske disertacije Anđele Horvat, dipl. ing. mol. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti naslova "Utjecaj proteina ΔNp73α na kontrolu staničnog ciklusa nakon oštećenja DNA u normalnim i tumorskim stanicama čovjeka", održat će se u ponedjeljak, 7. srpnja 2014. godine na Institutu Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani III. krila s početkom u 12.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, viša znanstvena suradnica

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

16. lipnja 2014. godine
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Fiziološki odgovor vrste Lemna gibba na djelovanje ionskog koloidnog srebra“ Martine Varga, prof. biolog. i kemije, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti održat će se 11. srpnja 2014. godine na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Cara Hadrijana 8/A, u predavaonici 319/3.kat s početkom u 11.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

12. lipnja 2014. godine
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti Emilije Zapletal, dipl. ing. biolog.,naslova „Dipeptidil-peptidaza 9 (DPP9) u mišjim stanicama makrofagnog i limfocitnog porijekla“ održati će se u petak 18. srpnja 2014. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, u Dvorani III. krila s početkom u 13.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica;
2. dr. sc. Jelka Gabrilovac, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentorica i član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
4. dr. sc. Tihomir Balog, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Andreja Ambriović Ristov

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

05.06.2014.
Javna obrana teme doktorske disertacije Marine Cindrić, dipl. ing. mol. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti naslova „Biomodulacija propusnosti krvno – mozgovne barijere 4-hidroksinonenalom in vitro, održat će se u petak, 13. lipnja 2014. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani III. krila s početkom u 11.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić

OBAVIJEST STUDENTIMA

15.05.2014.
Student može pristupiti ovjeri semestra i upisu u viši semestar studija, ako su mu svi nositelji kolegija svojim potpisom u indeks ovjerili uredno izvršenje studijskih obveza pripisanih studijskim programom.
Student je dužan nakon izvršenja obveze od nositelja kolegija zatražiti ovjeru uredno izvršenih obveza, koju će isti ovjeriti svojim potpisom u indeks.

OBAVIJEST NASTAVNICIMA

15.05.2014.
Student može pristupiti ovjeri semestra i upisu u viši semestar studija, ako su mu svi nositelji kolegija svojim potpisom u indeks ovjerili uredno izvršavanje studijskih obveza pripisanih studijskim programom.

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

15.05.2014.
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Erne Davidović-Cvetko, dipl. ing. kemije, naslova „Metabolizam kosti u populaciji mladih u dobi od 20 do 30 godina: utjecaj stila života i tjelesne aktivnosti“ održati će se u ponedjeljak 26. svibnja 2014. godine na Medicinskom fakultetu u Osijeku, Josipa Huttlera 4, u Videokonferncijskoj dvorani s početkom u 15.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. izv. prof. dr. sc. Jerko Barbić,dr. med. izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Osijeku, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Ines Drenjančević, dr. med. redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Osijeku, mentor i član;
3. prof. dr. sc. Bojan Jelaković, dr. med. KBC Zagreb i izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član;
4. izv. prof. dr. sc. Jasminka Milas Ahić, dr. med. izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, zamjena člana

Predsjednik Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Jerko Barbić

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

25.04.2014.
Javna obrana doktorske disertacije pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti Amira Ibrahimagića, dipl. ing. med. dijag., naslova „Epidemiologija infekcija uzrokovanih gram-negativnim bakterijama koje produciraju β-laktamaze proširenog spektra, plazmidne AmpC β-laktamaze i karbapenemaze u bolničkih i vanbolničkih pacijenata“ održati će se u petak, 23. svibnja 2014. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, u dvorani III. krila s početkom u 12.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Jasmina Vraneš, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica;
2. prof. dr. sc. Selma Uzunović, načelnica službe za laboratorijsku dijagnostiku Zavoda za javno zdravstvo Zeničko-Dobojskog kantona, mentorica 1 i član;
3. prof. dr. sc. Branka Bedenić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, mentorica 2 i član;
4. doc. dr. sc. Domagoj Drenjančević, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
5. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
6. dr. sc. Davor Zahradka, viši znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Jasmina Vraneš

OBAVIJEST

21.04.2014.
Predsjednica Sveučilišnog vijeca za sveučilišne poslijediplomske interdisciplinarne studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("'Narodne novine" broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07. ,45/09,63/11 , 94/13 i 139/13), Odluci Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetnicko nastavna i nastavna zvanja (''Narodne novine" broj 129/05.), te prijedlogu Stručnog povjerenstva,

OGLAŠAVA
nastupno predavanje

za dr. sc. Nelu Pivac, znanstvenu savjetnicu pristupnicu za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja 1.05. biologija i 3.01. temeljne medicinske znanosti) na sveučilišnom poslijediplomskom interdisciplinarnom studija Molekularne bioznanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pod naslovom

"Molekularna podloga posttraumatskog stresnog poremećaja"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 25. travnja 2014. godine s početkom u 12.00 sati na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjelu za biologiju u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/A, učionica broj 319

PREDSJEDNICA SVEUČILIŠNOG VIJEĆA
prof. dr. sc. Vera Cesar

OBAVIJEST

24.03.2014.
Predsjednica Sveučilišnog vijeća za sveučilišne poslijediplomske interdisciplinarne studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09, 63/11, 94/13 im139/13), Odluci Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine” broj 129/05.), te prijedlogu Stručnog povjerenstva,

OGLAŠAVA
nastupno predavanje

za dr. sc. Nevena Žarkovića, znanstvenog savjetnika pristupnika za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja 1.05. biologija i 3.01. temeljne medicinske znanosti) na sveučilišnom poslijediplomskom interdisciplinarnom studija Molekularne bioznanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pod naslovom

„ Biološke osnove i medicinski značaj oksidacijskog stresa i lipidne peroksidacije“

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 3. travnja 2014. godine s početkom u 14.00 sati na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjelu za biologiju u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/A, učionica broj 319

PREDSJEDNICA SVEUČILIŠNOG VIJEĆA
prof. dr. sc. Vera Cesar

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

11.03.2014.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Identifikacija i molekularna karakterizacija fitoplazme brijesta ʻCandidatus Phytoplasma ulmiʼ u Hrvatskoj“ Zorane Katanić, prof. biolog. i kemije, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti održat će se 17. ožujka 2014. godine na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Cara Hadrijana 8/A, u predavaonici P3/3.kat s početkom u 12.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Zlatko Liber, izvanredni profesor Biološkog odsjeka
Prirodoslovno- matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

NATJEČAJ ZA UPIS POLAZNIKA U AKADEMSKU 2013./2014. GODINU

12.02.2014.
NATJEČAJ za upis polaznika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti u akademskoj 2013/2014. godini

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

07.02.2014.
Javna obrana teme doktorske disertacije Nikoline Stojanović, dipl. ing. biolog.., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti naslova „Otpornost na protutumorske lijekove posredovana integrinom avβ3 u stanicama karcinoma pločastog epitela jezika čovjeka“, održat će se u utorak, 18. veljače 2014. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u seminaru Zavoda za molekularnu biologiju, V. krilo s početkom u 10.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Neda Slade
viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

07.02.2014.
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti Marte Popović, dipl. ing. biolog., naslova „Identifikacija, karakterizacija i ekotoksikološka važnost membranskih transportnih proteina obitelji SLC21 i SLC22 zebrice (Danio rerio Hamilton, 1822)“ održati će se u četvrtak 13. veljače 2014. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, u Dvorani III. krila s početkom u 15.30 sati.
Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica
2. dr. sc. Tvrtko Smital, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu,mentor i član
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član
4. prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Andreja Ambriović Ristov

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

21.01.2014.
Javna obrana teme doktorske disertacije Lidije Milković, dipl. ing. biotehnolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti naslova „Pozitivni učinci lipidne peroksidacije u rastu stanica kosti na bioaktivnom staklu – nove mogućnosti tkivnog inženjerstva i regenerativne medicine“ održat će se u petak, 31. siječnja 2014. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani 3. krila s početkom u 12.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

09.12.2013.
Javna obrana teme doktorskog rada Emilije Zapletal, dipl. ing. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti naslova „Dipeptidil-peptidaza 9 (DPP9) u mišjim stanicama makrofagnog i limfocitnog porijekla“ održat će se u srijedu, 18. prosinca 2013. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani 1. krila s početkom u 13.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, viša znanstvena suradnica

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

05.12.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti Dunje Šamec, dipl. ing. preh. tehnolog., naslova „Fitokemijska i genetska istraživanja endemičnih vrsta Teucrium arduini, Moltkia petraea, Micromeria croatica i Rhamnus intermedia održati će se u četvrtak 12. prosinca 2013. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, u Dvorani III. krila s početkom u 13.00 sati.
Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. prof. dr. sc. Sanja Martinez, redovita profesorica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
2. dr. sc. Branka Salopek-Sondi, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentor 2 i član
3. dr. sc. Dario Kremer, voditelj botaničkog vrta „Fran Kušan“ Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član
4. izv. prof. dr. sc. Ksenija Durgo, izvanredna profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
5. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član
6. prof. dr. sc. Gordana Rusak, redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zamjena člana

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Sanja Martinez

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

18.11.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti Helene Bilandžija, dipl. ing. biolog., naslova „Molekularna evolucija špiljskih životinja“ održati će se u petak, 29. studenog 2013. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, u Dvorani I. krila s početkom u 13.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. izv. prof. dr. sc. Goran Klobučar, izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
2. dr. sc. Helena Ćetković, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentorica i član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
4. dr. sc. Andreja Ambriović-Ristov, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Goran Klobučar

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

07.10.2013.
Javna obrana teme doktorskog rada Matee Nikolac Perković, dipl. ing. mol. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Uloga moždanog neurotrofnog čimbenika u demenciji“ održat će se u ponedjeljak, 14. listopada 2013. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani 1. krila s početkom u 14.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

18.09.2013.
Javna obrana teme doktorskog rada Vlatke Antolović, dipl. ing. biotehnologije, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Istraživanje gibanja stanica u okviru poopćenog Langevinovog modela kod protista Dictyostelium discoideum Raper (1935)“ održat će se u četvrtak, 17. listopada 2013. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani 3 krila s početkom u 12.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
dr. sc. Krunoslav Brčić-Kostić, viši znanstveni suradnik

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

22.07.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Tine Paradžik, dipl. ing. mol. biolog., pod nazivom „Molekularno-biološka karakterizacija i filogenetska analiza paralognih proteina SSB iz bakterije Streptomyces coelicolor održati će se u petak, 6. rujna 2013. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, u Dvorani III. krila s početkom u 12.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. dr. sc. Davor Zahradka, znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednik;
2. dr. sc. Dušica Vujaklija, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentorica i član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera-Odjela za biologiju u Osijeku, član;
4. prof. dr. sc. Miroslav Plohl, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana

Predsjednik Povjerenstva
dr. sc. Davor Zahradka, znanstveni suradnik

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

08.07.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Sande Šitić, dr. med., pod nazivom „Utjecaj ekstracelularnog matriksa i oksidacijskog stresa na rast i diferencijaciju matičnih stanica karcinoma dojke“, održati će se u četvrtak 18. srpnja 2013. godine, na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, u dvorani III. krila s početkom u 8.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. prof. dr. sc. Kamelija Žarković, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, predsjednica;
2. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentor i član;
3. prof. dr. sc. Lidija Beketić-Orešković, redovita profesorica KBC Sestre Milosrdnice i Klinike za tumore u Zagrebu, član;
4. dr. sc. Ana Čipak Gašparović, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Kamelija Žarković, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

08.07.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnika Luke Andrišića, dipl. ing. biolog., pod nazivom „Mehanizmi stanične toksičnosti uzrokovani višestruko nezasićenim masnim kiselinama-pristup kvascem“, održati će se u utorak, 23. srpnja 2013. godine, na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, u dvorani III. krila s početkom u 11.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. dr. sc. Branka Mihaljević, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica;
2. dr. sc. Ana Čipak Gašparović, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentorica i član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera-Odjela za biologiju u Osijeku, član;
4. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Branka Mihaljević, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

05.07.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Valentine Pavić, dipl. prof. biolog. i kem., pod nazivom „Varijacije u sastavu lipidnih splavi mozga dužičaste pastrve (Oncorhynchus mykiss) i običnog šarana (Cyprinus carpio) kao osnova različite prilagodbe na sezonske promjene temperature“, održati će se u petak, 12. srpnja 2013. godine, na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjelu za biologiju (Ulica cara Hadrijana 8/A), u predavaonici 319 – P3 / III kat, s početkom u 11.00 sati

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. prof.dr.sc. Jerko Barbić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Osijeku, predsjednik;
2. prof.dr.sc. Marija Heffer, Medicinski fakultet u Osijeku, mentorica 1 i član;
3. prof.dr.sc. Elizabeta Has-Schön, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjela za biologiju, mentorica 2 i član;
4. prof.dr.sc. Ivan Bogut, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, član
5. prof.dr.sc. Svjetlana Kalanj Bognar, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu-Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, član
6. doc.dr.sc. Ivna Štolfa, Odjel za biologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana

Predsjednik Povjerenstva
prof.dr.sc. Jerko Barbić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Osijeku

Obavijest o kalendaru aktivnosti za 2013./2014.

27.06.2013.
KALENDAR ODRŽAVANJA SJEDNICA SVEUČILIŠNOG VIJEĆA ZA SVEUČILIŠNE INTERDISCIPLINARNE POSLIJEDPLOMSKE (DOKTORSKE) STUDIJE I DOKTORSKOG STUDIJA MOLEKULARNIH BIOZNANOSTI U AK. 2013/2014. GODINI

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

10.06.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnika Mare Bujaka, dipl. ing. biolog., naslova „Uloga signalnog puta p38 MAPK u razvoju Dupuytrenove kontrakture“, održati će se u srijedu, 19. lipnja 2013. godine, na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu (Bijenička 54, Zagreb) u dvorani I. krila, s početkom u 11.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica;
2. doc. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić, docentica Sveučilišta u Rijeci-Odjela za biotehnologiju, mentorica 1 i član;
3. prof. dr. sc. Mirela Baus Lončar, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Osijeku i znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentorica 2 i član;
4. doc. dr. sc. Inga Marijanović, docentica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, član;
5. dr. sc. Aleksandra Fučić, znanstvena savjetnica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, član;
6. doc. dr. sc. Monika Barbarić, docentica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

15.05.2013.
Javna obrana teme doktorskog rada Helene Bilandžija, dipl. ing. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Molekularno genetičke osnove evolucije špiljskih životinja“ održat će se 4. lipnja 2013. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u seminaru Zavoda za molekularnu biologiju s početkom u 14.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
Dr. sc. Andreja Ambriović Ristov

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

03.05.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnika Petra Ozretića, dipl. ing biolog., pod nazivom „Funkcionalna analiza 5' netranslatirane regije transkripta 1b gena PTCH1, održati će se u utorak, 28. svibnja 2013. godine, na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu (Bijenička 54, Zagreb), u dvorani I. krila, s početkom u 11.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. prof. dr. sc. Vera Cesar, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjela za biologiju, predsjednica;
2. dr. sc. Sonja Levanat, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentorica 1 i član;
3. prof. dr. sc. Alberto Inga, izvanredni profesor Centra za integrativnu biologiju, Trento, Italija, mentor 2 i član;
4. prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Osijeku, član;
5. dr. sc. Vesna Musani, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član;
6. dr. sc. Maja Herak Bosnar, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Vera Cesar, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

03.05.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Eve Šatović, dipl. ing biolog., pod nazivom „Organizacija ponovljenih sekvenci DNA u genomima tri vrste školjkaša“, održati će se u ponedjeljak, 20. svibnja 2013. godine, na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu (Bijenička 54, Zagreb), u dvorani III. krila, s početkom u 12.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica;
2. prof. dr. sc. Miroslav Plohl, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentor i član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjela za biologiju, član;
4. dr. sc. Davor Zahradka, znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

03.05.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Selme Mlinarić, dipl. ing biolog., pod nazivom „Fotosintetska učinkovitost i antioksidativni odgovor mladih i razvijenih listova smokve (Ficus carica L.) u uvjetima svjetlosnog stresa“, održati će se u četvrtak, 16. svibnja 2013. godine, na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjelu za biologiju (Ulica cara Hadrijana 8/A), u predavaonici 319 – P3 / III kat, s početkom u 11.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. prof. dr. sc. Hrvoje Fulgosi, viši znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš, izvanredni profesor Filozofskog fakulteta u Osijeku, mentor 1 i član;
3. prof. dr. sc. Vera Cesar, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjela za biologiju, mentorica 2 i član;
4. doc. dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, docentica Agronomskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, član;
5. prof. dr. sc. Irena Jug, izvanredna profesorica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, član;
6. dr. sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik Poljoprivrednog instituta u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Hrvoje Fulgosi, viši znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

26.04.2013.
Javna obrana teme doktorskog rada Erne Davidović-Cvetko, dipl. ing. kemije, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom "Metabolizam kosti u populaciji mladih u dobi od 20 do 30 godina: utjecaj stila života i tjelesne aktivnosti“ održat će se u srijedu 16. svibnja 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Osijeku, Osijek, J. Huttlera 4, u Videokonferencijskoj dvorani s početkom u 14.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić

OBAVIJEST – Fulbright – doživljaji dobitnika Fulbright stipendije

16.04.2013.
American Corner Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek poziva vas u ponedjeljak, 22. travnja 2013. godine u 12.00 sati u Klub mladih na predavanje „Fulbright – doživljaji dobitnika Fulbright stipendije“ koje će održati doc.dr.sc Biljana Oklopčić s Filozofskog fakulteta u Osijeku. Profesorica Oklopčić govorit će o svojim doživljajima Fulbright stipendistice na Sveučilištu North Carolina i boravku u SAD-u 2008.-2009. godine. Nakon predavanja će Saša Brlek iz Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu predstaviti ovogodišnji natječaj za Fulbright stipendije.

Dodatne informacije možete dobiti na:
American Corner GISKO – 031/211-233, lokal 108

American Corner GISKO Marijana Špoljarić, dipl. knjižn.
Ravnateljica GISKO Dubravka Pađen-Farkaš, dipl. knjižn.

Poziv možete pogledati ovdje. [PDF]

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

08.04.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Gordane Nedić Erjavec, dipl. ing. biolog., pod nazivom „Monoaminooksidaza tipa B, katehol-o-metil transferaza, dopamin beta-hidroksilaza i dopaminski receptor D4 u alkoholizmu i fenotipovima povezanim s alkoholizmom“ održati će se u ponedjeljak, 15. travnja 2013. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, u Dvorani III. krila s početkom u 11.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica;
2. dr. sc. Nela Pivac, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentorica i član;
3. dr. sc. Korona Nenadić Šviglin, znanstvena suradnica Psihijatrijske bolnice Vrapče, član;
4. dr. sc. Dorotea Mück-Šeler, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

08.04.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice mr. sc. Lidije Begović, pod nazivom „Anatomski, fiziološki i molekularni biljezi lignifikacije u razvoju stabljike jarog ječma (Hordeum vulgare L.)“ održati će se u utorak, 16. travnja 2013. godine, na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjelu za biologiju (Ulica cara Hadrijana 8/A), u predavaonici 201 – P1 / II kat, s početkom u 12.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. dr. sc. Branka Salopek-Sondi, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica;
2. prof. dr. sc. Vera Cesar, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjela za biologiju, mentorica 1 i član;
3. doc. dr. sc. Dunja Leljak-Levanić, docentica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, mentorica 2 i član;
4. prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, član;
5. doc. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, docentica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
6. dr. sc. Alojzije Lalić, znanstveni savjetnik Poljoprivrednog instituta Osijek u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Branka Salopek-Sondi, viša znanstvena suradnica

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

08.04.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Rosemary Vuković, prof. biolog. i kemije., pod nazivom „Učinak inducibilne ekspresije gena crypt na sintezu fenolnih spojeva i antioksidacijski status transgenog korijenja ukrasne koprive (Coleus blumei Benth.)“, održati će se u srijedu, 17. travnja 2013. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjelu za biologiju (Ulica cara Hadrijana 8/A), u predavaonici 319 / III kat, s početkom u 12.00 sati

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

1. prof. dr. sc. Tihana Teklić, redovita profesorica Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
2. prof. dr. sc. Mirna Ćurković Perica, izvanredna profesorica Prirodoslovno- matematičkog fakulteta u Zagrebu, mentorica 1 i član;
3. doc. dr. sc. Nataša Bauer, docentica Prirodoslovno- matematičkog fakulteta u Zagrebu, mentorica 2 i član;
4. prof. dr. sc. Elizabeta Has-Schön, redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjela za biologiju, član;
5. doc. dr. sc. Mirta Tkalec, docentica Prirodoslovno- matematičkog fakulteta u Zagrebu, član,
6. doc. dr. sc. Ivna Štolfa, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjela za biologiju, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Tihana Teklić

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

08.04.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Dubravke Špoljarić, prof. biolog. i kemije, pod nazivom „Oksidacijski stres u stanicama alga Chlorella kessleri uzrokovan toksičnim zagađivalima u vodama“, održati će se u četvrtak, 18. travnja 2013. godine, na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjelu za biologiju (Ulica cara Hadrijana 8/A), u predavaonici 201 – P1 / II kat, s početkom u 11.30 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica
2. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentor 1 i član
3. prof. dr. sc. Janja Horvatić, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjela za biologiju, mentorica 2 i član
4. doc. dr. sc. Melita Mihaljević, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjela za biologiju, član
5. dr. sc. Ana Čipak Gašparović, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član
6. doc. dr. sc. Ivna Štolfa, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjela za biologiju, zamjena člana

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

08.04.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Teute Opačak-Bernardi, dipl. ing. mol. biolog., pod nazivom „Utjecaj dnMAML peptida na rast stanica glioblastoma“, održati će se u ponedjeljak, 22. travnja 2013. godine u Videokonferencijskoj dvorani Medicinskog fakulteta u Osijeku, Huttlerova 4 (zgrada u krugu bolnice), s početkom u 11.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Osijeku, predsjednica
2. prof. dr. sc. Dražen Raucher, redoviti profesor Department of Biochemistry, University of Mississippi Medical Center, Jackson, MS, USA, mentor 1 i član
3. prof. dr. sc. Vesna Babić-Ivančić, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagreb i izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Osijeku, mentorica 2 i član;
4. dr. sc. Marijeta Kralj, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagreb, član
5. prof. dr. sc. Jerko Barbić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Osijeku, član
6. prof. dr. sc. Mira Grdiša, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagreb, zamjena člana

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

08.04.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnika Mislava Novokmeta, dipl. ing. mol. biolog., pod nazivom „Uloga transkripcijskog faktora HNF1A u glikozilaciji plazmatskih proteina“ održati će se u četvrtak 2. svibnja 2013. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, treće krilo, Dvorana III, s početkom u 11.15 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica;
2. doc. dr. sc. Olga Gornik, docentica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, mentorica i član;
3. dr. sc. Sonja Levanat, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član;
4. prof. dr. sc. Gordan Lauc, redoviti profesor Farmaceutsko biokemijskog fakulteta u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

02.04.2013.
Javna obrana teme doktorskog rada Josipa Barišića, dr. vet. med., pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Utjecaj sezonskih varijacija na masnokiselinski sastav lipidnih frakcija i antioksidativni status malostonske kamenice Ostrea edulis L.“ održat će se 12. travnja 2013. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u seminaru Zavoda za molekularnu biologiju s početkom u 12.30 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Branko Glamuzina

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

11.03.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Jasenke Antunović, prof. biolog. i kem., pod nazivom „Utjecaj ekstremnog zasušivanja na biokemijske i fiziološke značajke klijanaca ječma (Hordeum vulgare L.) uzgojenih pri slabom i jakom osvjetljenju“ održati će se u petak, 22. ožujka 2013. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjelu za biologiju (Ulica cara Hadrijana 8/A), u predavaonici 319 – P3 / III kat, s početkom u 11.00 sati.
Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. prof. dr. sc. Josip Kovačević, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Poljoprivrednog instituta u Osijeku, predsjednik
2. prof. dr. sc. Vera Cesar, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, mentorica 1 i član
3. prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš, izvanredni profesor Filozofskog fakulteta u Osijeku, mentor 2 i član
4. doc. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, docentica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, član
5. prof. dr. sc. Irena Jug, izvanredna profesorica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, član
6. doc. dr. sc. Ivna Štolfa, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Josip Kovačević, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Poljoprivrednog instituta u Osijeku

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

11.03.2013.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Ane-Matee Mikecin, dipl. ing. med. biokem., pod nazivom „Utjecaj toplinski navođenog C-terminalnog kraja proteina p21CIP1/WAF1 na stanične linije karcinoma prostate neovisne o androgenu“ održati će se u četvrtak 21. ožujka 2013. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, u Dvorani III. krila s početkom u 14.00 sati.
Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. prof. dr. sc. Jerko Barbić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Osijeku, predsjednik
2. prof. dr. sc. Mira Grdiša, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentorica 1 i član
3. prof. dr. sc. Dražen Raucher, redoviti profesor Department of Biochemistry, University of Mississippi Medical Center, Jackson, MS, USA, mentor 2 i član
4. dr. sc. Marijeta Kralj, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član
5. dr. sc. Neda Slade, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član
6. dr. sc. Oliver Vugrek, viši znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Osijeku

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

31.01.2013.
Javna obrana teme doktorskog rada Luke Andrišića, dipl. ing. biolog., pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Mehanizmi stanične toksičnosti uzrokovani višestruko nezasićenim masnim kiselinama – pristup kvascem“ održat će se 15. veljače 2013. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani III. krila s početkom u 14.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Branka Mihaljević, viša znanstvena suradnica

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

03.01.2013.
Javna obrana teme doktorskog rada Renate Hanzer, dipl. ing. preh. tehnolog. i proc. ing. pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Funkcijska analiza domene PEPE proteina TROL iz biljke Arabidopsis thaliana (L.) i njezina uloga u regulaciji fotosinteze“ održat će se 10. siječnja 2013. godine na Odjelu za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Cara Hadrijana 8/A, predavaonica P2 (3. kat), s početkom u 14:00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš, znanstveni savjetnik

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

14.12.2012.
Javna obrana teme doktorskog rada Gordane Nedić Erjavec, dipl. ing. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Monoaminooksidaza tipa B, katehol-o-metil transferaza, dopamin beta-hidroksilaza i dopaminski receptor D4 u alkoholizmu i fenotipovima povezanim s alkoholizmom“ održat će se 20. prosinca 2012. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani I. krila s početkom u 9.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica

KONZULTACIJE

16.11.2012.
KONZULTACIJE IZ KOLEGIJA BIOINFORMATIKA ZA POČETNIKE
Prof. dr. sc. Željko Jeričević
ODRŽAT ĆE SE u SUBOTU 24. STUDENOG 2012. GODINE, S POČETKOM U 14.00 SATI NA INSTITUTU RUĐER BOŠKOVIĆ, BIJENIČKA 54, ZAGREB, DVORANA III. KRILA
PRISTUPNICI:
MARIO JELAVIĆ
ANA GOMEZ
MARIO FRANIĆ

Mole se pristupnici da potvrde svoj dolazak na email: vedrana.aracic[at]gmail.com

ISPIT IZ KOLEGIJA

14.11.2012.
Ispit iz kolegija Metode u molekularnoj biologiji i medicini-praktikum održati će se 23. studenog 2012. godine s početkom u 16:00 sati u Zagrebu, institut Ruđer Bošković, 5. krilo-suteren u Osijeku, Odjel za biologiju, ulica Cara Hadrijana, 8/A, 3.kat, Laboratorij za staničnu i molekularnu biologiju biljaka.
Molimo studente koji žele izaći na ispit da se jave do utorka 20. studenog 2012. dr.sc. Nedi Slade na email: neda.slade[at]irb.hr

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

13.11.2012.
Javna obrana teme doktorskog rada mr. sc. Vesne Sredoja Tišma, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom “Uloga oksidacijskog stresa i akroleina u bolesnika s vaskulitisom malih krvnih žila” održat će se 22. studenog 2012. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani I. krila s početkom u 13.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
dr. sc.Neven Žarković, znanstveni savjetnik

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

08.11.2012.
Javna obrana doktorskog rada pristupnika Josipa Brajkovića, dipl. ing. biolog., pod nazivom „Svojstva i rasprostranjenost TCAST satelitne DNA u eukromatinu vrste Tribolium castaneum i njena moguća uloga u genskoj ekspresiji“ održati će se u četvrtak 15. studenog 2012. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, u Dvorani I. krila s početkom u 13.00 sati.
Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. dr. sc. Marija-Mary Sopta, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković, predsjednica
2. prof. dr. sc. Đurđica Ugarkovć, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentor i član
3. prof. dr. sc. Enrih Merdić, izvanredni profesor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član
4. dr. sc. Krunoslav Brčić-Kostić, viši znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Marija-Mary Sopta, viša znanstvena suradnica

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

05.11.2012.
Javna obrana teme doktorskog rada mr. sc. Lidije Begović, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom ''Anatomski, fiziološki i molekularni biljezi lignifikacije u razvoju stabljike jarog ječma (Hordeum vulgare L.)“ održat će se 16. studenog 2012. godine na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Cara Hadrijana 8/A, u predavaonici P1 s početkom u 13.30 sati.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Branka Salopek-Sondi, znanstvena savjetnica

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

24.10.2012.
Javna obrana teme doktorskog rada Rosemary Vuković, prof. biolog. i kemije., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Učinak inducibilne ekspresije gena crypt na sintezu fenolnih spojeva i antioksidacijski status transgenog korijenja ukrasne koprive (Coleus blumei Benth.)“ održat će se 30. listopada 2012. godine na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Cara Hadrijana 8/A, s početkom u 12.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Tihana Teklić

POČETAK PREDAVANJA

Drugi dio predanja POČELA BIOSTATISTIKE održat će se 16. studenog 2012. godne na IRB-u, dvorana I. krila s početkom u 14.00 sati

KALENDAR ODRŽAVANJA SJEDNICA

22.10.2012.
Kalendar održavanja sjednica sveučilišnog vijeća za sveučilišne interdisciplinarne poslijediplomske (doktorske) studije i doktorskog studija molekularnih bioznanosti u ak. 2012/2013. godini možete preuzeti ovdje. [PDF]

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

19.10.2012.
Javna obrana teme doktorskog rada Mislava Novokmeta, dipl. ing. mol. biolog. pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Uloga transkripcijskog faktora HNF1A u glikozilaciji plazmatskih proteina“ održat će se 30. listopada 2012. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani III. krila s početkom u 13.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

15.10.2012.
Javna obrana teme doktorskog rada Ivane Škrinjar, dr. med. stom.., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Evaluacija serumskog i salivarnog interleukina 6 i faktora tumorske nekroze alfa u prognozi karcinoma usne šupljine“ održat će se 23. listopada 2012. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani I. krila s početkom u 12.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
dr. sc. Neven Žarkovć, znanstveni savjetnik

OBAVIJEST O POČETKU PREDAVANJA

09.10.2012.
Predavanje iz kolegija "Praktikum iz metoda u mol. biologiji i medicini"
Mjesto održavanja:Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54
Početak:
Petak 12. 19. Listopada : 15-20 sati
Subota 13. i 20. Listopada : 9-14 sati

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

05.10.2012.
Javna obrana teme doktorskog rada Tine Paradžik, dipl. ing. mol. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Molekularno-biološka karakterizacija i filogenetska analiza paralognih SSB_proteina iz bakterije Streptomyces coelicolor“ održat će se 16. listopada 2012. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u prostorijama Seminara V. krila s početkom u 12.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
dr. sc. Davor Zahradka, znanstveni suradnik

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

05.10.2012.
Javna obrana teme doktorskog rada Eve Šatović, dipl. ing. mol. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Organizacija ponovljenih sekvenci DNA u genomima tri vrste školjkaša“ održat će se 23. listopada 2012. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u prostorijama Seminara V. krila s početkom u 13.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, viša znanstvena suradnica

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

05.10.2012.
Javna obrana doktorskog rada Magdalene Perić, dipl. inž. med. lab. dijagnostike, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom "Polimorfizmi gena Toll-like receptora 2 i 4 kod oboljelih od kroničnog hepatitisa C" održat će se 12. listopada 2012. godine na Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, u Osijeku, Franje Krežme 1, u Predavaonici s početkom u 13.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. doc. dr. sc. Mario Štefanić, docent Medicinskog fakulteta u Osijeku, Katedra na nuklearnu medicinu, predsjednik
2. prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Osijeku, Katedra za patofiziologiju, mentor i član
3. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član
4. prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Osijeku, Katedra za internu medicinu, povijest medicine i medicinsku etiku, zamjena člana


Predsjednik Povjerenstva
Doc. dr. sc. Mario Štefanić

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

03.10.2012.
Javna obrana teme doktorskog rada Dunje Šamec, dipl. ing. pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Fitokemijska i genetska istraživanja endemičnih vrsta Teucrium arduini, Moltkia petraea, Micromeria croatica i Rhamnus intermedia održat će se 11. listopada 2012. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u prostorijama Seminara Zavoda za molekularnu biologiju s početkom u 11.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
Prof. dr. sc. Vera Cesar

POČETAK PREDAVANJA

27.09.2012.
PREDAVNJA IZ KOLEGIJA POKUSNI MODELI I POUSNE ŽIVOTINJE U BIOZNANOSTIMA
DATUM: 5. i 6. listopada 2012. godine
MJESTO ODRŽAVANJA: INSTITUTU RUĐER BOŠKOVIĆ U ZAGREBU, BIJENIČKA CESTA 54, ZAGREB
POČETAK:
PETAK, 5. LISTOPADA U 14.00 SATI U DVORANI I. KRILA
SUBOTA 6. LISTOPADA U DVORANI III. KRILA
PRISTUPNICI:
PETRA MARIĆ, MAJA GREGORIĆ, MARIO JELAVIĆ, MARIJANA JUKIĆ, MORANA MIMICA, AIDA MUJIĆ

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

05.07..2012.
Javna obrana teme doktorskog rada Petra Ozretića, dipl. ing. mol. biolog. pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Funkcionalna analiza 5' netranslatirane regije transkripta 1b gena PTCH1“ održat će se 18. srpnja 2012. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani III. krila s početkom u 11.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
Prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

04.07..2012.
Javna obrana teme doktorskog rada Mare Bujaka, dipl. ing. biolog. pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Uloga signalnog puta p38 MAPK u razvoju Dupuytrenove kontrakture“ održat će se 9. srpnja 2012. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani I. krila s početkom u 11.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
Prof. dr. sc. Đurđica Ugarković

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

21.06.2012.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Marije Viljevac, prof. biolog. i kemije., pod nazivom „Genetska varijabilnost višnje (Prunus cerasus L.) i fotosintetska učinkovitost u uvjetima suše“ održati će se u utorak 3. srpnja 2012. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjelu za biologiju, Cara Hadrijana 8/A, s početkom u 11.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. prof. dr. sc. Vera Cesar, izvanredna profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica
2. prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš, viši znanstveni suradnik Poljoprivrednog instituta u Osijeku, mentor 1 i član
3. dr. sc. Zorica Jurković, znanstveni savjetnik Poljoprivrednog instituta u Osijeku i ravnateljica Hrvatske agencije za hranu, mentor 2 i član
4. dr. sc. Branka Salopek-Sondi, viši znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član
5. prof. dr. sc. Zlatko Čmelik, redoviti profesor Agronomskog fakulteta u Zagrebu, član
6. dr. sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik Poljoprivrednog instituta u Osijeku, zamjena člana

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Vera Cesar

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

20.06.2012.
Javna obrana doktorskog rada pristupnika Srđana Vučinića, dr. vet. med., pod nazivom „Proteomski pristup istraživanju molekularnih mehanizama razvoja makularne degeneracije na modelu štakora in vivoodržati će se u petak 29. lipnja 2012. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 45, u dvorani I. krila s početkom u 12.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. prof. dr. sc. Božidar Vojniković, redoviti profesor Veleučilišta u Velikoj Gorici, predsjednik
2. doc. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić, docentica Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, mentor i član
3. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član
4. doc. dr. sc. Emil Gjurčević, docent Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, zamjena člana

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

20.06.2012.
Javna obrana teme doktorskog rada mr. sc. Valentine Bušić, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Nove ekološki prihvatljive metode kvaternizacije piridoksal oksima i njegovih analoga“ održat će se u ponedjeljak 2. srpnja 2012. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, Franje Kuhača 18, Osijek, u predavaonici P-4 III. krila s početkom u 10.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Vera Cesar

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

13.06.2012.
Javna obrana teme doktorskog rada Teute Opačak-Bernardi dipl. ing. mol. biolog, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Utjecaj dnMAML peptida na rast stanica glioblastoma“ održat će se u četvrtak 21. lipnja 2012. godine na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, Zagreb, u dvorani III. krila s početkom u 12.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac

RASPORED I IZBORNI KOLEGIJI

13.06.2012.
Izborne kolegije i raspored pogledajte ovdje. [PDF]

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

06.06.2012.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Katarine Mišković, dipl. ing. preh. tehnolog. i procesnog ing., pod nazivom „Biološki učinci novih monometinskih cijaninskih derivata“ održati će se u ponedjeljak 11. lipnja 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Osijeku, Josipa Huttlera 4, u Videokonferncijskoj dvorani s početkom u 13.00 sati.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:
1. dr. sc. Ivo Piantanida, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednik
2. prof. dr. sc. Mirela Baus Lončar, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Osijeku, mentor 1 i član
3. prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Osijeku, mentor 2 i član
4. prof. dr. sc. Jerko Barbić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Osijeku, član
5. doc. dr. sc. Ruža Frkanec, viši znanstveni suradnik Imunološkog zavoda u Zagrebu Odjel za razvoji istraživanje, član
6. prof. dr. sc. Biserka Žinić, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

01.06.2012.
Javna obrana teme doktorskog rada Vlatke Jurković dipl. ing. preh. tehnolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Fotokemijske prilagodbe fotosustava II u listovima inbred linija i hibrida kukuruza u uvjetima vodnog stresa“ održat će se u srijedu 6. lipnja 2012. godine na Sveučilištu u Osijeku Odjelu za biologiju, Cara Hadrijana 8/A, u predavaonici P2 s početkom u 13.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
Prof. dr. sc. Vera Cesar

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

16.05.2012.
Javna obrana teme doktorskog rada Josipa Brajkovića, dipl. ing. biolog. pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Svojstva i rasprostranjenost TCAST satelitne DNA u eukromatinu vrste Tribolium castaneum i njena moguća uloga u genskoj ekspresiji“ održat će se 23. svibnja 2012. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani I. krila s početkom u 11.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Marija-Mary Sopta, viša znanstvena suradnica

Obavijest o početku nastave

15.05.2012.
Kolegij KONTROLA STANIČNOG CIKLUSA, ODRŽAVANJE GENOMSKOG INETGRITETA I KANCEROGENEZA kod
prof. dr. sc. Vjekoslava Dulića i dr.sc. Nede Slade održat će se 25. i 26. svibnja 2012. godine početak 25.5.2012. u 13.00 h na IRB-u, Zagreb, Bijenička 54, u seminaru V. krila/1. kat

Obavijest o početku nastave

08.05.2012.
Počela biostatistike - Predavanja [PDF]
RASPORED 1. semestar IV. generacija [PDF]

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

26.04.2012.
Javna obrana teme doktorskog rada Dubravke Špoljarić, prof. biolog. i kemije pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Oksidacijski stres u stanicama alga Chlorella kessleri uzrokovan toksičnim zagađivalima u vodama“ održat će se 10. svibnja 2012. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani I. krila s početkom u 13.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Morana Jaganjac, znanstvena suradnica

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

20.04.2012.
Javna obrana teme doktorskog rada Jasenke Antunović, prof. biolog.i kem. pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Utjecaj ekstremnog zasušivanja na biokemijske i fiziološke značajke klijanaca ječma (Hordeum vulgare L.) uzgojenih pri slabom i jakom osvjetljenju“ održat će se 21. svibnja 2012. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjelu za biologiju, Osijek, Cara Hadrijana bb u predavaonici P3 s početkom u 13.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Josip Kovačević

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

17.04.2012.
Javna obrana teme doktorskog rada Ane-Matee Mikecin, dipl. ing. med. biokem. pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Utjecaj termalno navođenog p21-oponašajućeg polipeptida na androgen neovisne stanične linije prostate“ održat će se 26. travnja 2012. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani III. krila s početkom u 12.30 sati.

Predsjednik Povjerenstva
Prof. dr. sc. Jerko Barbić

Odluka o upisu IV. generacije studenata

02.04.2012.
Popis studenata IV. generacije doktorskog studija Molekularne bioznanosti u ak. 2011/2012. godini pogledajte ovdje. [PDF]

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

12.03.2012.
Javna obrana doktorskog rada pristupnika Miroslava Lisjaka pod nazivom „Interakcije H2S i NO u prijenosu signala u listovima uročnjaka (Arabidopsis thaliana L.) i paprike (Capsicum anuum L.)“ održati će se u utorak 20. ožujka 2012. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1d, u Auli Magna s početkom u 12.00 sati.
Predloženo je stručno povjerenstvo u sastavu:
1. prof. dr. sc. Hrvoje Fulgosi, viši znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu predsjednik
2. prof. dr. sc. Tihana Teklić, redovita profesorica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mentor 1 i član
3. prof. dr. sc. John T. Hancock, izvanredni profesor University of the West of England, Bristol, mentor 2 i član
4. prof. dr. sc. Nada Parađiković, redovita profesorica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, zamjena člana

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Hrvoje Fulgosi

Natječaj za upis

07.03.2012.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje N A T J E Č A J za upis polaznika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti u akademskoj 2011/2012. godini
Tekst natječaja pogledajte ovdje. [PDF]

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

Javna obrana teme doktorskog rada Amira Ibrahimagića, dipl. ing. med. lab. dijag. pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Prevalenca i molekularna epidemiologija infekcija uzrokovanih gram-negativnim bakterijama koje produciraju beta-laktamazame proširenog spektra, plazmidne AmpC beta-laktamaze i karbapenemaze kod bolničkih i vanbolničkih pacijenta u Zeničko-Dobojskom kantonu, Bosna i Hercegovina“ održat će se 12. travnja 2012. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera Odjelu za biologiju, Osijek, Cara Hadrijana bb, predavaonica P3, 3.kat, s početkom u 13.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
Prof. dr. sc. Vera Cesar

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORATA

24.02.2012.
Javna obrana teme doktorskog rada Srđana Vučinića dr. vet. med. pristupnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Proteomski pristup istraživanju molekularnih mehanizama razvoja degeneracije štakora in vivo“ održat će se 29. veljače 2012. godine na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička 54, u dvorani I. krila s početkom u 12.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
Prof. dr. sc. Božidar Vojniković

Obavijest

24.02.2012.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje natječaj, detalje pregledajte ovdje [PDF]

Obavijest

22.02.2012.

Raspored modula Biomedicina i ostalo preuzmite ovdje.[PDF]

Obavijest

27.01.2012.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku oglašava POZIV ZA PREDPRIJAVE za upis polaznika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti u akademskoj 2011/2012. godini
Poziv preuzmite ovdje. [PDF]

Obavijest

18.01.2012.

Sveučilišni Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti raspisuje NATJEČAJ za izbor, tekst natječaja preuzmite ovdje. [PDF]

Obavijesti za nastavnike

29.11.2011.

LCD projektor za doktorski studij Molekularnih bioznanosti se nalazi kod dr.sc. Hrvoja Fulgosija na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu.
Ako vam je potreban projektor za potrebe studija, molimo Vas da se obratite dr.sc. Hrvoju Fulgosiju

Obavijest

04.11.2011.

Doktorski studij Molekularne bioznanosti raspored nastave 2011./2012, III. generacija, II. semestar možete preuzeti ovdje. [PDF]

14.10.2011.

Poziv na predavanje

Pozivamo vas na predavanje koje će održati prof.dr.sc. Peter M. Eckl u utorak, 18.10.2011. godine u 10:00 sati na Odjelu za biologiju. Detalje poziva možete preuzeti ovdje.

06.10.2011.

OBAVIJEST ZA POLAZNIKE TREĆE GENERACIJE STUDENTA

Mole se polaznici da ispune obrazac [preuzmite obrazac] te da ispunjeni i potpisani obrazac dostave
tajnici studija na email adresu: lustigs2@gmail.com najkasnije do 14. listopada 2011. godine.
Oni polaznici koji nemaju studijskog voditelja (ili mentora) neka na obrascu napišu OPIS ZANSTVENOG INTERESA
(ne više od 400 znakova) i neka sami naprave odabir kolegija. Popis izbornih predmeta nalazi se na web stranici.

05.10.2011.

JAVNA OBRANA DOKTORATA

Javna obrana doktorskog rada pristupnika Zvonimira Užarevića , pod nazivom "Aktivnost signalnog puta Hh-Gli u estrogen ovisnim (MCF-7) i estrogen neovisnim (Sk-Br-3) staničnim linijama tumora dojke" održati će se 25. 10. 2011. godine na Učiteljskom fakultetu u Osijeku, Ulica cara Hadrijana bb, Osijek, u predavaonici broj 21. s početkom u 12:00 sati.
Predloženo je stručno povjerenstvo u sastavu:
1. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednik
2. dr. sc. Sonja Levanat, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentor 1 i član
3. prof. dr. sc. Lidija Beketić-Orešković, redovita profesorica Klinike za tumore u Zagrebu, mentor 2 i član
4. dr. sc. Vesna Musani, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana

Predsjednik Povjerenstva
dr.sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik

19.09.2011.

JAVNA OBRANA DOKTORATA

Javna obrana doktorskog rada Andrijane Eđed dipl.ing., pod nazivom „Sortna specifičnost akumulacije kadmija, cinka i željeza u zrnu ozime pšenice (Triticum aestivum L.)“ održati će se 26.09.2011. godine u Vijećnici Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku s početkom u 11:00 sati. Predloženo je stručno povjerenstvo u sastavu:
1. prof. dr. sc. Tihana Teklić, redovita profesorica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, studijska voditeljica i predsjednica
2. prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, redovitim profesor Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mentor 1 i član
3. prof. dr. sc. Dražen Horvat, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mentor 2 i član
4. prof. dr. sc. Zdenko (Zed) Rengel, akademik University of Western Australia, član
5. prof. dr. sc. Sonja Marić, redovita profesorica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, član
6. doc. dr. sc. Krunoslav Karalić, docent Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, zamjena člana

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Tihana Teklić, redoviti profesor

12.07.2011.

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

Javna obrana teme doktorskog rada Miroslava Lisjaka, dipl. ing. polj. rat. "Interakcije H"S i NO u prijenosu signala u listovima Arabidopsis thaliana L. i Capsicum anum L." održati će se u četvrtak 14. 7. 2011. u 15 sati na Odjelu za biologiju, Sveučilišta J.J. Strossmayera, Trg Ljudevita Gaja 6.

28.06.2011.

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

Javna obrana teme doktorskog rada Marte Popović, dipl. ing., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Identifikacija, karakterizacija i ekotoksikološka važnost membranskih transportnih proteina obitelji SLC21 i SLC22 zebrice (Danio rerio)“ održat će se 4. srpnja 2011. godine na Institutu Ruđer Bošković, u Zagrebu, Bijenička 54, u Dvorani III krila s početkom u 12.30 sati.

Predsjednik Povjerenstva
dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, viši znanstveni suradnik

27.06.2011.

OBAVIJEST NASTAVNICIMA

Poštovani nastavnici,
Molim Vas da obavijest o terminima održavanja predavanja iz kolegija dostavljate tajnici studija na email: lustigs2@gmail.com kako bi ih mogla objaviti na web stranici te da se eventualne promjene termina najave najmanje 10 dana prije uz suglasnost svih polaznika kolegija.

prof. dr. sc. Vera Cesar

16.06.2011.

Poštovana,
obraćam vam se kao tajnici studija jer vidim da se drugome nikome ne mogu obratiti. Naime, kolege si daju za pravo da za sva predavanja mjenjaju termine i kompliciraju u vezi nastave bez prethodnog dogovora sa svim polaznicima određenog kolegija. Smatram da to nije korektno jer je većina njih iz Zagreba i nije im problem otići sa posla u dogovorene termine. Ja radim u bolnici u Puli i imam smjene i dežurstva koja se planiraju mjesec dana unaprijed, tako da kada vi dogovorite neki termin za nastavu ja svoju šeficu moram odmah obavjestiti o tome kako bi se naš raspored mogao uskladiti sa zadanim terminima predavana. Bilo kakva naknadna promjena (a kolege ju izvoljevaju svaki put) meni stvara velike probleme i onemogućuje mi prisustvo nastavi. Uz to ja putujem najdalje od svih. Smatram da bi se unaprijed zadani termini trebali poštivati i da se ni u kojem slučaju i ni za koga nebi trebali mjenjati. Konkretno nastava koja je trebala biti 24-25.06 je sinoć u 18 sati "prebačena" za ovaj vikend. Zbog toga ću izgubiti i nastavu, a i ne znam kako ću i dali ću moći na ispit. Svi smo polaznici istog studija i svi bi trebali imati ista prava uključujući i pravo glasa.
Unaprijed zahvaljujem na razumjevanju,
Dejan Bodetić

20.06.2011.

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

Javna obrana teme doktorskog rada Magdalene Perić, dipl. inž. med. lab. dijagnostike, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom "Polimorfizmi gena Toll-like receptora 2 i 4 kod oboljelih od kroničnog hepatitisa C" održat će se 30. lipnja 2011. godine u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, u Osijeku, Franje Krežme 1, u Predavaonici s početkom u 12 sati.

Predsjednik Povjerenstva
Doc. dr. sc. Mario Štefanić

08.06.2011.

PREDAVANJA IZ KOLEGIJA BIOINFORMATIKA ZA POČETNIKE;
PREDAVAČ: prof. dr. sc. Željko Jeričević

Datum održavanja:
24.06.2011. s početkom u 15:00 sati
25.06.2011. s početkom u 10:00 sati
08.07.2011. s početkom u 15:00 sati
09.07.2011. s početkom u 10:00 sati
Mjesto održavanja:
INSITUT RUĐER BOŠKOVIĆ, Bijenička 54, Zagreb, DVORANA III KRILO, velika Predavaonica
Napomena studentima:
Obavezno ponijeti prijenosna računala.
Polaznici:
1. TIHANA JELUŠIĆ; 2. NIKOLINA STOJANOVIĆ; 3. DIANA CAR; 4. RUŽICA PLEIĆ; 5. MATEA NIKOLAC; 6. MARTINA PAVLEK; 7. TOMISLAV ŽARKOVIĆ; 8. IVANA LEPEN; 9. ŽELJKA TRUMBIĆ; 10. VIDA ČADEŽ; 11. DEJAN BODETIĆ; 12. ANDREJA ČUPIĆ; 13. MISLAV NOVOKMET; 14. VIKTOR BOJOVIĆ

27.05.2011.

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

Javna obrana teme doktorskog rada Katarine Mišković, dipl. ing. preh. tehnolog. i procesnog ing. pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Biološki učinci novih monometinskih cijaninskih derivata“ održat će se 7. lipnja 2011. godine na Medicinskom fakultetu u Osijeku, Osijek, J. Huttlera 4, u Videokonferencijskoj dvorani s početkom u 13.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstveni savjetnik

27.04.2011.

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

Javna obrana teme doktorskog rada Selme Mlinarić, dipl. ing. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Fotosintetska učinkovitost i antioksidativni odgovor mladih i razvijenih listova smokve (Ficus carica L.) u uvjetima svjetlosnog stresa“ održat će se 9. svibnja 2011. godine na Poljoprivrednom institutu Osijek, Osijek, Južno predgrađe 17, u dvorani za sastanke s početkom u 13:00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Hrvoje Fulgosi, znanstveni savjetnik

27.04.2011.

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

Javna obrana teme doktorskog rada Marije Viljevac, prof. biolog. i kemije, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom „Genetska varijabilnost višnje (Prunus cerasus L.) i fotosintetska učinkovitost u uvjetima suše“ održat će se 9. svibnja 2011. godine na Poljoprivrednom institutu Osijek, Osijek, Južno predgrađe 17, u dvorani za sastanke s početkom u 12:00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
Prof. dr. sc. Vera Cesar

27.04.2011.

POZIV NA JAVNU OBRANU TEME DOKTORATA

Javna obrana teme doktorskog rada Sanda Šitić, dr. medicine, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija studija Molekularne bioznanosti, pod naslovom Utjecaj ekstracelularnog matriksa i oksidacijskog stresa na rast i diferencijaciju matičnih stanica karcinoma dojke održat će se 3. svibnja 2011. godine na Institutu Ruđer Bošković,Zagreb seminarskoj predavaonici, III. krilo s početkom u 11:00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof.dr.sc. Kamelija Žarković

27.04.2011.

PREDAVANJA IZ KOLEGIJA : Pokusni modeli i pokusne životinje u bioznanostima

PREDAVAČ: prof. dr. sc. Marko Radačić
MJESTO ODRŽAVANJA: Odjel za biologiju, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek, učionica br. 23
DATUM: petak 20. 05. 2011. od 16:00 h ; subota 21. 05.2011. od 8:00 h
POLAZNICI: TIHANA JELUŠIĆ; VEDRANA PERKOV; NIKOLINA STOJANOVIĆ; LEA ARAČIĆ; DIANA CAR; JOSIP BARIŠIČ; SILVANA BOŠNJAK; ALEN KRISTIĆ; MARICA KRISTIĆ; EMINA RADONČIĆ ;DEJAN BODETIĆ; ANDREJA ČUPIĆ

04.04.2011.

PREDAVANJE

Predavanja iz kolegija osnove imunokemijskih metoda, predavač: dr. sc. Biserka Pokrić, znanstveni savjetnik
Datum održavanja: 08.04.2011. s početkom u 12:00 sati i 09. 04.2011. s početkom u 10:00 sati
Mjesto održavanja:INSITUT RUĐER BOŠKOVIĆ, Bijenička 54, Zagreb, DVORANA III KRILO, velika predavaonica


Prijašnje obavijesti

OBAVIJEST STUDENTIMA 3. GENERACIJE

Nastava kolegija "Primjena kultura stanica i tkiva u biomedicinskim istraživanjima" za studente 3. generacije održati će se u IRBu u petak 5.11. s pocetkom u 15.00 sati u dvorani 3. krila, te u subotu 6.11. s pocetkom u 9.00 sati u prostorijama Laboratorija za oksidacijski stres.

POČELA BIOSTATISTIKE" dr. sc. Mladen Petrovečki

Nastava iz kolegija "Počela biostatistike" održat će se prema sljedećem rasporedu:
  • 30. rujna 2010. (četvrtak) 16:00 h do 21:00 h u dvorani III krilo IRB za SVE studente (I. i II. skupina) koji su slušali predavanja 4.-5.lipnja 2010.
  • 1. listopada 2010. (petak) 16:00 h do 21:15 h informatička učionica VŠPU Zaprešić - rad na računalima s programom MedCalcII. studentska skupina - seminari i vježbe
  • 2. listopada 2010. (subota) 9,00 h do 13,30 h informatička učionica VŠPU Zaprešić - rad na računalima s programom MedCalc II. studentska skupina - seminari i vježbe

HDIR-1

Prva konferencija s međunarodnim sudjelovanjem “Od bazičnih istraživanja do klinike”

Plakat u PDF formatu možete skinuti ovdje.

"Metode u molekularnoj biologiji i medicini" - promjena termina održavanja nastave

Nastava iz kolegija "Metode u molekularnoj biologiji i medinici odrzat ce se prema sljedecem rasporedu:

  • 3. rujna u 14 sati u dvorani I krila, IRB
  • 4. rujna u 9:30 sati u dvorani III krila, IRB
  • 24. rujna u 14 sati u dvorani I krila, IRB
  • 25. rujna 2010. u 9:30 sati u dvorani III krila, IRB