Kalendar


KALENDAR ODRŽAVANJA SJEDNICA SVEUČILIŠNOG VIJEĆA ZA SVEUČILIŠNE INTERDISCIPLINARNE POSLIJEDPLOMSKE (DOKTORSKE) STUDIJE I POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA MOLEKULARNIH BIOZNANOSTI U AK. 2018/2019. GODINI

Napomena:
Materijali vezani za sjednicu moraju biti dostavljeni najkasnije 5 radnih dana prije održavanja sjednice na adresu elektroničke pošte tajnice studija silva [at] biologija.unios.hr.

Postupak prijave doktorske disertacije

Postupak prijave doktorske disertacije, tijek prijave i obrana doktorske disertacije

1. Prijava teme doktorske disertacije

 • preuzmite obrazac i ispunite dr.sc. -01 [doc]
 • Obrazac za izjavu mentora o prihvaćanju mentorstva nad studentom[doc]
 • NAPOMENA: Izjavu o prihvaćanju mentorstva ispunjavaju svi predloženi mentori
 • preuzmite i ispunite formular Prijava teme doktorske disertacije [doc]
 • NAPOMENA: Prijava teme doktorske disertacije treba sadržavati sve priloge navedene u formularu Prijava teme doktorske disertacije
 • Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama preuzmite ovdje. [PDF]
 • Uvjete za imenovanje mentora na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti preuzmite ovdje. (PDF)

Svi obrasci za prijavu teme doktorske disertacije, ispunjeni, potpisani, u originalu dostavljaju se u Tajništvo studija Molekularnih bioznanosti i prosljeđuje se u elektronskom obliku tajnici poslijediplomskog studija (obvezno mora biti u PDF formatu); email: silva{a}biologija.unios.hr .

Sveučilišno Vijeće za poslijediplomske interdisciplinarne doktorske studije na prijedlog Vijeća studija donosi Odluku o imenovanju Povjerenstva za ocjenu teme, (Povjerenstvo treba brojiti u pravilu tri člana).

Nakon donošenja odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije zakazuje se termin javne obrane teme doktorske disertacije.

Predsjednik povjerenstva za ocjenu teme obavještava Tajnicu studija o datumu javne obrane teme na email silva{a}biologija.unios.hr. Datum, vrijeme i mjesto mora biti oglašeno na web stranici Molekularnih bioznanosti.


2. Prihvat ocjene teme

 • preuzmite dr.sc. -02 (ispunjava Povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije) [doc]

Predsjednik Povjerenstva za ocjenu teme nakon javne obrane teme, ispunjeni, potpisani, originalni obrazac (dr.sc. -02) dostavlja u Tajništvo studija Molekularnih bioznanosti i prosljeđuje u elektronskom obliku Tajnici poslijediplomskog studija (obvezno mora biti u PDF formatu);
email: silva{a}biologija.unios.hr.

Sveučilišno Vijeće za poslijediplomske interdisciplinarne doktorske studije donosi Odluku o prihvaćanju ocjene teme doktorske disertacije na prijedlog Vijeća studija Molekularne bioznanosti


3. Predaja doktorske disertacije

 • preuzmite i ispunite formular Prijavu za pokretanje postupka ocjene i obrane doktorske disertacije [doc]
 • preuzmite Temeljnu dokumentacijsku karticu [doc]
 • pravila za pisanje doktorske disertacije preuzmite ovdje [PDF]

Svi obrasci za predaju doktorske disertacije, ispunjeni, potpisani, u originalu i doktorska disertacija u spiralnom uvezu dostavljaju se u Tajništvo studija Molekularnih bioznanosti i prosljeđuje se u elektronskom obliku tajnici poslijediplomskog studija (obvezno mora biti u PDF formatu); email: silva{a}biologija.unios.hr .

Sveučilišno Vijeće za poslijediplomske interdisciplinarne doktorske studije donosi Odluku o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije na prijedlog Vijeća studija Molekularne bioznanosti (Povjerenstvo treba u pravilu brojiti tri člana).

 • preuzmite obrazac dr.sc. -03 (ispunjava Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije) [doc]

Predsjednik Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije ispunjeni, potpisani, originalni obrazac (dr.sc. -03) dostavlja u Tajništvo studija Molekularnih bioznanosti i prosljeđuje u elektronskom obliku Tajnici poslijediplomskog studija (potpisan obrazac u PDF-u i obrazac u DOC formatu).


4. Prihvat ocjene doktorske disertacije

Nakon dostavljenog obrasca dr.sc. -03 i dokumenta prijedlog članova stručnog Povjerenstva za obranu doktorske disertacije

 • preuzmite formular za Prijedlog članova Povjerenstva za obranu doktorske disertacije [doc]

Sveučilišno Vijeće za poslijediplomske interdisciplinarne doktorske studije donosi Odluku o prihvaćanju ocjene doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije na prijedlog Vijeća studija. U istoj Odluci utvrđuje se datum javne obrane doktorske disertacije.

Doktorska disertacija brani se u prostorima Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku ili njegovim sastavnicama. Ukoliko se doktrska disertacija brani u prostorima Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu ili Sveučilišta u Dubrovniku imenuje se predstavnik Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijek na javnoj obrani doktorske disertacije.

 • preuzmite obrazac dr.sc. -04 ispunjava Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije [doc]

Predsjednik Povjerenstva za obranu doktorske disertacije nakon javne obrane doktorske disertacije, ispunjeni, potpisani, originalni obrazac (dr.sc. -04) dostavlja u Tajništvo studija Molekularnih bioznanosti i prosljeđuje u elektronskom obliku tajnici poslijediplomskog studija (obvezno mora biti u PDF formatu) email: silva{at}biologija.unios.hr.