Prihvaćene teme doktorata


Ime i prezime Naslov Mentor Datum prihvaćanja teme
Rosemary Vuković „Učinak inducibilne ekspresije gena crypt na sintezu fenolnih spojeva i antioksidacijski status transgenog korijenja ukrasne koprive (Coleus blumei Benth.)“ izv. prof. dr. sc. Mirna Ćurković Perica, Prirodoslovno- matematički fakultet u Zagrebu, mentor 1
doc. dr. sc. Nataša Bauer, Prirodoslovno- matematički fakultet u Zagrebu, mentor 2
6. prosinca 2012. godine
Ivana Škrinjar „Procjena povezanosti razine interleukina 6 i čimbenika nekroze tumora alfa u serumu i slini s ishodom bolesti u osoba oboljelih od karcinoma usne šupljine“ doc. dr. sc. Vlaho Brailo, Stomatološki fakultet u Zagrebu, mentor 1
doc. dr. sc. Aleksandar Milenović, KB Dubrava u Zagrebu, mentor 2
6. prosinca 2012. godine
Mislav Novokmet „Uloga transkripcijskog faktora HNF1A u glikozilaciji plazmatskih proteina“ doc. dr. sc. Olga Gornik, Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu 6. prosinca 2012. godine
mr. sc. Vesna Sredoja Tišma „Uloga oksidacijskog stresa i akroleina u bolesnika s vaskulitisom malih krvnih žila“ doc. dr. sc. Stela Bulimbašić, KB Dubrava u Zagrebu, mentor 1
dr. sc. Morana Jaganjac, znanstvena suradnica Institut Ruđer Bošković, mentor 2
6. prosinca 2012. godine
Dunja Šamec „Fitokemijska i genetska istraživanja endemičnih vrsta Teucrium arduini, Moltkea petraea, Micromeria croatica i Rhamnus intermedia dr. sc. Jasenka Piljac Žegarac, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentor 1
dr. sc. Branka Salopek-Sondi, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentor 2
8. studeni 2012. godine
Eva Šatović „Organizacija ponovljenih sekvenci DNA u genomima tri vrste školjkaša“ prof. dr. sc. Miroslav Plohl, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu 8. studeni 2012. godine
Tina Paradžik „Molekularno-biološka karakterizacija i filogenetska analiza paralognih proteina SSB iz bakterije Streptomyces coelicolor dr. sc. Dušica Vujaklija, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu 8. studeni 2012. godine
Maro Bujak „Uloga signalnog puta p38 MAPK u razvoju Dupuytrenove kontrakture“ doc. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić, Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, mentor 1
izv. prof. dr. sc. Mirela Baus Lončar, Medicinski fakultet u Osijeku, mentor 2
9. listopada 2012. godine
mr.sc. Valentina Bušić „Nove ekološki prihvatljive metode kvaternizacije derivata piridina“ Izv. prof. dr. sc. Spomenka Kovač, Odjel za kemiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijek 9. listopada 2012. godine
Amir Ibrahimagić „Epidemiologija infekcija uzrokovanih gram-negativnim bakterijama koje produciraju β-laktamaze proširenog spektra, plazmidne AmpC β-laktamaze i karbapenemaze u bolničkih i vanbolničkih pacijenata“ Izv. prof. dr. sc. Selme Uzunović, Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica i Univerzitet „Vitez“ u Travniku, mentor 1
prof. dr. sc. Branka Bedenić, Medicinski fakultet u Zagrebu mentor 2
9. listopada 2012. godine
Vlatka Jurković „Fotokemijske prilagodbe fotosustava II u listovima inbred linija i hibrida kukuruza u uvjetima vodnog stresa“ izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš, znanstveni savjetnik Poljoprivrednog instituta Osijek, mentor 1
doc. dr. sc Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik Poljoprivrednog instituta Osijek, mentor 2
9. listopada 2012. godine
Petar Ozretić „Funkcionalna analiza 5' netranslatirane regije transkripta 1b gena PTCH1“ dr. sc. Sonje Levanat, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentor 1
izv. prof. dr. sc. Alberto Inga, Centar za integrativnu biologiju, Trento, Italija, mentor 2
9. listopada 2012. godine
Teuta Opačak Bernardi „Utjecaj dnMAML peptita na rast stanica glibolastoma“ prof. dr.sc. Dražen Raucher 9. listopada 2012. godine
Dubravka Špoljarić „Oksidacijski stres u stanicama alga Chlorella kessleriuzrokovan toksičnim zagađivalima u vodama“ dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, mentor 1/
prof. dr. sc. Janja Horvatić, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, mentor 2
04. lipnja 2012. godine
Marta Popović „Identifikacija, karakterizacija i ekotoksikološka važnost membranskih transportnih proteina obitelji SLC21 i SLC22 zebrice (Danio rerio Hamilton, 1822)“ 14. srpnja 2011. godine
Selma Mlinarić „Fotosintetska učinkovitost i antioksidativni odgovor mladih i razvijenih listova smokve (Ficus carica L.) u uvjetima svjetlosnog stresa“ dr. sc. Hrvoje Lepeduš, viši znanstveni suradnik, Poljoprivredni institut, Osijek/mentor 1
izv. prof.dr.sc. Vera Cesar, Odjel za biologiju,Osijek/mentor 2
26. svibnja 2011. godine
Sanda Šitić „Utjecaj ekstracelularnog matriksa i oksidacijskog stresa na rast i diferencijaciju matičnih stanica karcinoma dojke“ dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik, Institiut Ruđer Bošović, Zagreb 26. svibnja 2011. godine
Valentina Pavić „Varijacije u sastavu lipidnih splavi mozga dužičaste pastrve (Oncorhynchus mykiss) i običnog šarana (Cyprinus carpio) kao osnova različite prilagodbe na sezonske promjene temperature“ prof.dr.sc. Marija HefferLauc, Medicinski fakultet, Osijek/mentor 1
izv. prof.dr.sc. Elizabeta-Has Schön, Odjel za biologiju,Osijek/mentor 2
02. ožujka 2011. godine
mr. sc. Ivo Matković „Ekspresija proteina prilikom regeneracije kosti kod različitih kompozitnih nosača“ Izv. prof. dr. sc. Sanje Zoričić Cvek, Medicinski fakultet u Rijeci, Odjel za anatomiju 02. ožujka 2011. godine